Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE RESTAURATIE VAN HET LOO

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE RESTAURATIE VAN HET LOO

5 minuten leestijd

TWIJFELS.

Zelden heb ik, voordat ik deze plaats beklom, zoveel eenstemmigheid beluisterd bij degenen die mij waren voorgegaan als thans het geval is. Het is een bekende waarheid, dat wie een toren wil bouwen, vooraf de kosten moet berekenen. Dat geldt evenzeer met noodzakelijke wijzigingen voor degenen, die een museum willen inrichten en een monument willen restaureren en het geldt hier nog in sterkere jmate, omdat er behalve materiele ook immateriële kosten in ogenschouw moeten worden genomen.

Wij hebben onze twijfel ten aanzien van de plannen tot het - zoals het genoemd is - terugrestaureren van het bekende paleis Het Loo. Dit plan is door de koningin der aarde genoemd een peperdure twistappel. Onze bedenkingen vloeien geenszins voort uit gebrek aan reverentie voor wat historisch was, maar bij restauratieplannen en in het algemeen bij monumenten zorg zal het toch altijd moeten gaan om een keuze. Men kan nu eenmaal niet alles hebben en evenmin alles behouden. Bij die keuze moeten wij wel bedenken, dat wij erop uit zijn moeten om het meest representatieve te behouden en datgene, wat historisch het sterkst aanspreekt. Wat de restuaratie betreft, gaat onze voorkeur uit naar een consolidatie die evenwel gewenste en zeer zeker noodzakelijke correcties niet uitsluit. Ons bezwaar tegen de zogenaamde herrestauratie is speciaal ingegeven door de overweging, dat het niet de bedoeling is het paleis in dezelfde stijl te meubileren als het uiterlijke aanzien. Er is weinig meubilair voorhanden en ook zeer weinig bewaard. Zou men dit meubilair als nog willen inbrengen, dan zouden de plannen uiteraard nog aanzienlijk kostbaarder wol: den. Bovendien heb ik gelezen dat het in feite toch ook weer niet gaat om een echt restaureren in de 17de-eeuwse situatie, waardoor het plan wellicht toch ook niet aan waarde wint.

De bestemming van het pand tot museum, een ruimer tijdvak omspannend, brengt ook met zich dat het uiterlijk niet al te zeer in een bepaalde stijl moet prononceren.

Onze bezwaren zijn dus om zo te zeggen van psychosomatische aard, namelijk dat de psyche niet past in het soma, als ik deze term ontlenen mag aan de volksgezondheidsvocabulaire; dat kan in ieder geval de gedachte as­ sociëren dat wij moeten streven naar een gezonde oplossing in dezen.

Bijzonder moeilijk kijken wij ook aan tegen de z.g. geometrische tuin, die gerestaureerd zou moeten worden. Het is de bedoeling per dag 5 a 6000 bezoekers te verwerken. Wij hebben bij een eerdere gelegenheid al enige twijfel geuit, omdat deze tuin bij zon weinig schaduw en bij regen weinig beschutting gaat bieden. Daarom twijfel ik aan de voorname trekpleisterfunctie die aan deze tuin is toegedacht. Men zou natuurlijk wat aanvullende voorzieningen kunnen treffen, maar dit stuit weer op moeilijkheden, voortvloeiende uit de eis voor de privacy van de onmiddellijk belendende bouwwerken. Trouwens, wij hebben er ook wel moeite mee die wat gevangenisachtige muur te accepteren, omdat dit ons geometrisch ook niet erg gelukkig voorkomt.

door ds. Abma

Inderdaad, zijn onze bezwaren dus met name gericht tegen het incidenteel stempel dat opgedrukt wordt aan het museum, dat informatie moet bieden over een zoveel ruimer, ja zelfs eeuwen omspannend tijdvak. Onze voorkeur gaat dus uit naar een sterkere eenheid van het monument en het museum dat geherbergd wordt, met name ook gelet op de financiële consequenties maar stellig niet alleen.

DE AFRONDING.

Tijdens het debatje werden er twee moties ingediend die beide de eindstreep haalden. In de eerste motie, ingediend door de PvdAster De Boois, wordt de overtuiging uitgesproken dat het onmogelijk is om volledige overeenstemming tot stand te brengen tussen het uitwendige van het paleis en het inwpnJige dat gerestaureerd gaat worden in verschillende stijlen. Tevens wordt geoordeeld dat de na 1911 toegevoegde bebouwing het paleis niet verfraaid heeft en dat deze ook weinig bijdraagt aan het zichtbaar maken van de geschiedenis van de bewoning door het Huis van OranjeNassau.

Voorts dat terugbrenging van het gebouw tot een staat die het aan het eind van de 17e eeuw ongeveer had, inhoudt dat een groot stuk bouw- en bewoningsgeschiedenis zal verdwijnen. Dit alles resulteerde in de mening dat paleis Het Loo hersteld dient te worden in de uitwendige vorm die het in de 19e eeuw heeft gekregen. Onze fractievoorzitter deelde deze mening, vandaar de instemming van onze fractie. Tegen deze motie stemden de fracties van de KVP, ARP, PPR en PSP en de heer Kruisinga.

In de tweede en laatste motie, ingediend door mevrouw Veder- Smit (WD), wordt afstand genomen van het voornemen van de Regering tot aanleg van een geometrische baroktuin aan de achterzijde van Het Loo. En wel om de volgende redenen: aanleg en inrichting van een dergelijke tuin zal aanzienlijke schade aan het bomenbestand en de conceptie van de huidige parkaanleg teweeg brengen; aanleg, inrichting en onderhoud van een dergelijke tuin zullen onevenredig kostbaar zijn en voorts moet betwijfeld worden of de voorgenomen aanleg, voorzien van een afscheidingsmuur van 3V2 meter hoogte, wel de uit esthetisch en landschappelijk oogpunt meest verkieslijke oplossing is. Zij verzoekt daarom de Regering niet over te gaan tot uitvoering van de voorgenomen tuinaanleg, doch na overleg met enkele specifiek deskundigen op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur en van de geschiedenis der tuinkunst een of meer alternatieve voorstellen, waarin de privacy van de leden van het Koninklijk Huis blijft gewaarborgd, aan de Kamer voor te leggen. Wederom stemde onze fractie vóór. Tegen stemden ditmaal de fracties van de PSP, PPR, KVP, ARP en BP. En nu maar afwachten of deze moties ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1976

De Banier | 8 Pagina's

DE RESTAURATIE VAN HET LOO

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1976

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken