Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hij moest als koning heersen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hij moest als koning heersen

5 minuten leestijd

door ds. J. Catsburg, Katwijk aan Zee

Hij moet als Kening heersen. 1 Cor. 15:25.

Hij moet als Koning heersen. Me? Christus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij moet. Aan dit moeten is eenander moeten vooraf gegaan: De Zoon des mensen moet heengaan naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Zijn Koninkrijk is gefundeerd op het kruis. Zijn Koninkrijk heeft een hechte grondslag. Een grondslag niet van menselijk compromis, maar van Goddelijk werk.

Hij moet als Koning heersen. Dit moeten komt van de troon. Bij God vandaan.

Hij moet als Koning heersen. Hij regeert in de hemel, waar geen vijand kan binnendringen. Hij moet als Koning heersen. Zijn heerschappij is ook op de aarde. Hij regeert in de Zijnen door Zijn Woord en Geest. Zijn we reeds aan Zijn zijde terecht gekomen als overwonnen vijanden, verzoend door het bloed des Lams, om te zijn meer dan overwinnaars in Hem?

Hij moet als Koning heersen. Zijn regering gaat over alle dingen. Door Mij regeren de koningen en stellen de vorsten gerechtigheid.

Hij moet als Koning heersen. De voorzienigheid Gods, waardoor alle dingen zijn en bestaan, staat Hem ten dienste.

Hij moet als Koning heersen. Zijn heerschappij is eindeloos uitgebreid. Hij heerst ook in de regeringszalen, waar plannen worden gesmeed. Plannen die niet doorgaan. Omdat Hij regeert. Christus doorkruist cnze voornemens om de rit ten einde te brengen. En de roering valt.

Hij moet als Koning heersen. Zijn Raad zal bestaan en Hij zal al Zijn welbehagen doen. Ook in de verwarring der geesten regeert Hij. Hij regeert en Hij zal Zijn almacht tonen. Hij regeert ook in de politieke stelsels, in de chaos, waarin we verkeren, opdat we zullen lopen ten eeuwige verderve.

Hij moet als Koning heersen. Hfegel met zijn , , geest", Marx met zijn , , arbeid", Nietzsche met zijn , , God is dood", het hedendaagse politieke denken met als parool: , , de wereld is het rijk van de mens", zijn de uitvoerders van Gods raad. Hij moet als Koning heersen, ook in de omwentelingen. Christus heerst over de duivel, de dood en het verderf. God heeft Zijn Zoon gesteld tot een Rechter over levenden en doden.

Hij moet als Koning heersen. God schiep de wereld niet zonder plan. Dit plan wordt ten uitvoer gebracht. De Heere regeert niet zonder schema. Wee onzer, zo we behoren tot de werkers van het kwaad, die niet willen weten van Gods \\^rheid en Recht en uitgaan van de mens als koning, zoekend de bevrediging van vlees en bloed. Zalig daarentegen, die naar Zijn reine leer in Hem hun hoogst geluk beschouwen, die Sions Vorst erkennen voor hun Heere.

Hij moet als Koning heersen. De altoos wijze Raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht, niets kan Zijn hoog besluit ooit keren, het tiijft van geslachte tot geslacht.

ïfij moet als Koning heersen. De Goddelijke gerechtigheid eist dit. Deze gerechtigheid is tot wrake voor de Godverlaters en tot zaligheid van hen, die in Christus zijn geborgen. Kennen we deze gerechtigheid, voldaan door Christus bloed? Dan ervaren we des Vaders gunst. Want des Vaders gunst rust op Christus. Dan mogen we delen in deze gunst en zegen. Want die Mij eert, zal van Mijn Vader geliefd worden.

Ifij moet als Koning heersen. Hoe heerlijk is Zijn bewind. AA^t niemand behoeft zich te beklagen over Zijn regering. Deze Koning is traag tot toorn. Hoe groot is zijn lankmoedigheid over de zondaren. Dag aan dag overlaadt hij ons met Zijn zegeningen.

Doch dit is wel de belangrijkste vraag: Kennen we Zijn heerschappij in het hart? Zijn heerschappij is een heerschappij van zoekende, verlossende en reddende liefde. Zijn leer en geboden zijn een r^el der liefde. Vanuit deze liefde hebben we lief de vrucht in moeders schoot. Zij, die bescherming nodig hebben, de vrucht naar de geboorte en de mens oud van dagen, mc^en vanuit deze liefde op ons vertrouwen.

Hij moet als Konii^ heersen. Nc^ gaat Zijn liefde uit tot de goddeloze wereld. Zijn stem tot bekering en wederkeer klinkt over het wereldrond, waar de mens zich verteert en zichzelf consumeert voor de zonden.

Hij moet als Koning heersen. Hebben we deze Koning lief door Zijn liefde, die het hart vervult? Wie de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Hij moet als Koning heersen. Nog is Zijn lankmoedigheid groot. Doch deze lankmoedigheid is wel begrensd. Begrensd door de tijd. Er staat toch: , , Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al Zijn vijanden tot een voetbank Zijn voeten gesteld zal hebben." Hij zal al Zijn vijanden onder Zijn voeten vertreden.

Hij moet als Koing heersen. Ifij ontneemt aan de vijand al zijn kracht. Daarom kunnen we de problemen niet meer aan. We houden het niet meer, het leven op aarde. We gaan het grote einde tegemoet.

Zijn we geborgen? Zijn we gedekt door het bloed van Christus? O, gij, die Hem vreest in üefde. Zijn heerschappij is zaligend en beschuttend. De Koning bewaart Zijn onderdanen tot de volkomen zaligheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1977

De Banier | 8 Pagina's

Hij moest als koning heersen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1977

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken