Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zestig jaar Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zestig jaar Staatkundig Gereformeerde Partij

5 minuten leestijd

In het boek Deuteronomium richt Mozes zich tot het volk Israël met de woorden: , , En gij zult gedenken, aan al de weg, die u de HEERE, uw God, deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten, wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet." Met deze woorden als uitgangspunt hield ds. H. G. Abma maandagavond in de zuiderkerk te Middelburg een herdenkingsrede ter gelegenheid van het feit, dat op 24 april 1918 in Middelburg de Staatkundig Gereformeerde Partij werd opgericht.

Onze partijvoorzitter legde in zijn rede de nadruk op de betamelijke ootmoed, die in ons hart dient te zijn bij het gedenken van de weg, die de partij door de woestijn van de tijd gegaan is, door de Heere geleid.

Er is veel veranderd in de zestig jaar van het bestaan van de SGP. Ds. Abma wees er op, datde woestijn de woonplaats der duivelen is, de plaats, waar de duivelen , , huppelen". Zo maken in de woestijn van onze huidige maatschappij de demonische krachten zich sterk. In de woestijn trokken vaak benden rond; zo ook in de huidige steenwoestijn (het verstedelijkte gebied), waar allerlei terroristische benden rondgaan.

Het noemen van de namen van de zeventien vrienden uit Walcheren en Zuid-Beveland, die op 24 april 1918 in Middelburg bijeen waren, roept heel wat weetnoed op. Weemoed ook over de eerste jaren, de eerste liefde. Nadien zijn er zoveel teleurstellingen en moeilijkheden geweest. Weemoed ook, daar alles voorbij gaat: ijdelheid der ijdelheden. Het zou rijk zijn en een onverdiende gunst van God, als er van die zestig jaren nog iets was overgebleven als , , een handvol koren". Het gaat echter nog meer om ootmoed, waarin wat van die weemoed is ingesloten. Ootmoed, dat de Heere ons getuigenis wille gebruiken. Wie zijn wij, dat wij dat mochten doen?

Bij de ootmoed moet de hoc^moed worden uitgesloten, de hoogmoed, waar ieder zo snel voor bloot staat.

Aan de ootmoed verbond Ds. Abma ook goede moed. Men vraagt wel eens: ontmoedigt het niet om steeds qp te komen voor een beginsel, dat zo weinig weerklank vindt? Het antwoord, dat ds. Abma hierop wil geven is: we ontlenen de moed niet aan het resultaat, het succes, maar aan de zaak zelf, aan het uitgangspunt, het Woord van God. In de woestijn is de belofte, dat ze zal bloeien als een roos. Daarom heeft het beginsel, dat we voorstaan, dé toekomst tot in eeuwigheid. Maar het zou rijk zijn, als de partij in de woestijn van deze wereld een oase mag zijn.

De oud-voorzitter van de Middelburgse kiesvereniging, de heer

A. J. Schot, wees er op, dat het door ds. G. H. Kersten uitgedragen beginsel bij velen aansloeg. Velen werden wakker geschud na teveel de wereld aan zichzelf te hebben overgelaten.

Aansluiting bij de rechtse partijen was voor de AGP niet medelijk, daar dr. A. Kuyper niet trouw was gebleven aan zijn op 14 mei 1891 in de Standaard geschreven verklaring, dat , , samensmelting met de Roomse landgenoten" verraad betekende aan de beginselen.

Het is o.a. deze strijd tegen Rome en revolutie, die de SGP voerde. De heer Schot memoreerde de nacht van Kersten (11 nov. 1925). De hoop veler ogen te openen ging helaas niet in vervulling.

Uitvoerig ging de heer Schot in op de bede in de troonrede en het ambtsgebed. Hij herinnerde eraan dat in de Middelburgse raad tweemaal een gebed was uitgesproken, al stond dit niet in het r^lement van orde. Het was burgemeester Walré de Bordes, die dit deed. Eerst op 14 mei 1940, toen de nood door de oorlog ten top steeg en later op 17 mei 1941 bij het besluit om het stadhuls te herbouwen. De heer Schot zag het als een voorrecht, dat in de Zeeuwse staten elke zitting met het uitspreken van het ambtsgebed werd geopend.

Spreker wenste, dat de ere Gods & i het welzijn van ons volk in alles het oogmerk van de partij en haar leden mocht zijn, opdat er een goed getuigenis naar buiten moge uitgaan.

Eén van de oprichters van de SGP, de enige , die nog in leven is, was in de Middelburgse Zuiderkerk aanwezig en graag bereid nog het woord te voeren. Ds. R. Kok van Nijkerk, in 1918 predikant te Aagtekerke, ging in op de vraag wat de aanleiding was om tot de oprichting van een politieke partij te komen. Het bleken zaken te zijn, die vooral de kinderen betroffen. Doordat veel onderwijzers in die dagen uilgingen van een veronderstelde wedergeboorte was het voor vele ouders moeilijk hun kinderen naar hen toe te sturen. Daarom kwam men tot het stichten van eigen scholen, zoals in Borsele, 's-Gravenpolder en Aagtekerke. Ook de vaccinatiedwang was iets Awat ds. Kersten en velen met hem zeer bedroefde. Vanuit het belang voor de kinderen kwam men in conflict met de , , anti's" en zo tot het stichten van een eigen partij.

Dat de scholen bij de oprichting van de SGP een grote rol speelden, illustreerde ds. Kok aan de hand van de inhoud van de eerste nummers van De Banier. Het beginsel drong tot het oprichten van de partij.

In ziin openingswoord ging ds. J. van Vliet van Aagtekerke in op de naam van de partij. Het gereformeerde beginsel komt uit in de gereformeerde vroomheid. Deze vroomheid wordt door vier grondtrekken aangewezen, n.l. door het erkennen van Gods macht, Gods wet, Gods rijk en Gods eer.

Op deze herdenking betaamt ons de diepe ootmoed, die ook blijkt uit diepe verbondenheid aan elkaar. De beginselen zijn dezelfde gebleven, want Gods Woord verandert niet; maar Gods trouw evenmin.

M. A.v.d.T.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 1978

De Banier | 8 Pagina's

Zestig jaar Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 1978

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken