Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heilig onbezorgd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Heilig onbezorgd

5 minuten leestijd

door Ds. P. Beekhuis, Noordeloos.

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5 : 7.

We moeten wel zorgen, maar mogen niet bezorgd zijn. Wat zouden Gods kinderen het altijd gemakkelijk kurmen hebben! Maar het is er vaak ver vandaan! En waarom? Omdat zij het zichzelf moeilijk maken! Is het dan niet waar wat de dichter zegt: veel rampen, veel wederwaardigheên, zijn des vromen lot? Zeer zeker. Zijn hartekinderen zijn vaak smartekinderen! Maar er staat nog iets achter. Uit die alle redt hen de Heere. Voordat zij echter hun toevlucht tot den Heere genomen hebben, hebben zij eerst geprobeerd zichzelf te redden of hebben zij vlees tot hun arm geteld! De Heere wordt voor het laatst gehouden. Pas als ze overal teleurgesteld mee uitgekomen zijn, spreiden ze met Hizkia hun brieven uit voor het Aangezicht des Heeren!

„Werpt al uw bekommernis op Hem." Het griekse woord hier door „bekommernis" vertaald, duidt aan een angstige bezorgdheid, waardoor het hart verdeeld, het denken verward wordt en de ziel in onrust verkeert. De apostel Petrus wekt zijn lezers op om alle bekommernis op Hem te werpen, dat houdt dus in, elke zorg en elk verdriet, zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. Ja de Heere is ook een God voor het tijdelijke leven! Dat sluit dus alles in! Ook uw bekommernis dus!

„Werpt al uw bekommernis op Hem." Werpen, dat doet denken aan een zware last, die je van je afwerpt!

Misschien hebt u pas gestaan aan het graf van aw man, vrouw of kind. U bent gewond tot in het diepst van uw ziel! U bent eenzaam. U hebt het idee dat niemand u begrijpt! Wellicht moet u een kruis dragen of een verborgen kruis. Dat laatste is in de regel nog erger! Het is heel goed mogelijk dat de mensen door ongevoeligheid en ontactische opmerkingen uw kruis nog verzwaren!

„Werpt al iiw bekommernis op Hem." Inderdaad, het verdrietblijft, maar als u het in Zijn Hand legt, wordt het toch anders! De bitterheid is er uit weggenomen!

„Werpt al uw bekommernis op Hem." In al onze benauwdheden is Hij benauwd geweest. Hij is de Enige, Die onze nood, elke nood, kan peilen. Hij weet, om iets te noemen, wat eenzaamheid is. In de 3-urige duisternis op Golgotha was Hij van God en mensen verlaten!

„Werpt al uw bekommernis op Hem." Als dat practijk mag zijn in uw leven, leeft u heilig onbezorgd. Wat een rijk leven! Wat een gemakkelijk leven. Niemand is in staat u in verwarring te brengen! Wat groot als ik de Heere veel nodig mag hebben! Dan durf ik geen stap te verzetten, zonder de; Heere er in te erkennen! „Want Hij zorgt voor u." Wat een rijke belofte. En Hij kan zorgen. Wat Zijn liefde wil bewer-ken, ontzegt Hem zijn vermogen niet! „Want Hij zorgt voor u." Denk nooit te klein van den Heere! Wat hebt u het zich al dikwijls onnodig moeilijk gemaakt vanwege uw ongeloof! Het ongeloof, dat de Heere verdacht maakt in Zijn liefde, almacht en trouw! „Werpt al uw bekommernis op Hem." De grootste nood is de geestelijke nood! Dat wij God kwijt zijn. David was bekommerd vanwege zijn zonden! Voor velen is met eerbied gezegd God goed genoeg om hen uit de narigheid te helpen. Als een soort „Eerste Hulp Bij Ongelukken". Verder hebben zij Hem niet nodig. We zien het bij de tien melaatsen. Eén kwam er slechts terug voor de dankbaarheid.

Wanneer de Heere mij ontdekt aan die ontzaglijke breuk, die er is gekomen door onze diepe val in Adam, kom ik verbroken onder God terecht. Dan kom ik in het dal der verootmoediging. Aan onze tekst gaan daarom vooraf de woorden „Vernedert u dan onder de krachtige Hand Gods". Als de Heere overkomt, brengt Hij alles mee. Ook een geheiligd schuldbesef, waardoor ik mijn zonden voor Zijn Aangezicht ga bewenen.

„Werp al uw bekommernis op Hem." Wij mogen met onze schuld en zonden tot Hem komen! „Want Hij zorgt voor u." Hij heeft er voor gezorgd dat op Golgotha aan het recht Gods voldaan zou worden. Dat heeft Hem Zijn leven gekost! In die weg heeft Hij het eeuwige leven verworven! „Hij, Die dood geweest is en zie Hij leeft." Hij geeft dat leven aan dode zondaren en Hij onderhoudt het ook! Zo kan ik getroost leven en eenmaal zalig sterven!

„Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." Kent u dat in de oefeningen des geloofs? Mag uw ziel wel eens vleugelen ontvangen als van een arend, zodat u mag vertoeven in het voorportaal van de hemel? Hoe zalig is het, wanneer de vleugelen des geloofs zich zo hoog mogen uitslaan, dat u een ogenbUk uitgetild wordt boven al het nietig aards gewemel.

„Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." Telkens weer is het nodig daaraan herinnerd te worden. ledere keer weer vallen Gods kinderen in de zonde van ijdel zelfvertrouwen. Dat is niet tot eer van God! Wel tot schade van zichzelf!

Leeft u nog zonder God? Nog nooit enige bekommernis gehad over uw zonde en schuld? Nog nimmer acht gegeven op die grote zaligheid, die ook u om niet wordt aangeboden? Er is niemand, die voor u zorgen kan, dan Hij alleen! Val Hem dan te voet! Vraag Hem of Hij uw hoogmoedige en goddeloze bestaan wil kruisigen!

„Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." Alleen bij Hem zijn wij veilig, rijk en vrij! Heilig onbezorgd!

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1980

De Banier | 8 Pagina's

Heilig onbezorgd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1980

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken