Bekijk het origineel

Politieke vergaderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Politieke vergaderingen

4 minuten leestijd

LANDELIJK VERBAND VAN S.G.P. GE­ MEENTEBESTUURDERS

Het voorlichtingscentrum van onze Partij heeft voor ons verband een bijeenkomst belegd op D.V. vrijdag 10 april n.m. 2 uur in een der kerkzalen van de Ger. Gemeente te Zeist, Joubertlaan 5.

Behandeld zal worden het onderwerp: „Naar een sociale diei($t nieuwe stijl". Inleider de heer Van der Staaij, directeur van de Gem. Soc. dienst te Tiel.

Op onze laatste bijeenkomst was de belangstelling, ondanks de dringende oproep om toch vooral deze middagen niet te verzuimen, maar matig. Mag nu op een betere opkomst worden gerekend? Stel organisatoren en vooral de inleider nietj; eleur! Noteer de datum!

De secretaris,

H. C. Schriever.

VERBAND VAN RAADSLEDEN „OVERIJSSEL"

Op D.V. zaterdag 21 maart a.s. hoopt de heer L. van Dijk, gemeenteraadslid te Kampen, een inleiding te houden over , , de waarde van een secularisatie". Deze vergadering zal gehouden worden in het kerkgebouw van de Geref. Gem., Groeneweg 164 te Zwolle. Allen hartelijk welkom.

STATENKRING APELDOORN-HAR-DERWIJK

Op D.V. zaterdag 21 maart a.s. hoopt de heer J. Blees, gemeenteraadslid van Apeldoorn, een inleiding te houden over „onze confrontatie met het nieuwe welzijnsbeleid".

Deze vergadering zal gehouden worden in het verenigingsgebouw van de Ned. Herv. Kerk „De Wheme", Kerkplein 2 te Harderwijk. Aanvang 14.00 uur. Aan de besturen van betrokken K.V. is verzocht twee leden af te vaardigen, maar overigens zijn alle leden van de aangesloten K.V. van harte welkom.

STATENKRING DORDRECHT

Op D.V. 13 maart a.s. hoopt zij haar jaarvergadering te houden in het Herv. Centrum te Hardinxveld-Giessendam. Het slotwoord zal worden uitgesproken door de heer K. van der Plas. Aanvang 19.30 uur.

Het bestuur verwacht van elk aangesloten kiesvereniging 2 afgevaardigden, terwijl leden eveneens hartelijk welkom zijn.

STATENKRING GOUDA

Op D.V. zaterdag 14 maart a.s. hoopt de heer W. v. d. Hoeven uit Gouda een referaat te houden over: , , de R.P.F., haar oorsprong en basisprogram".

Deze jaarvergadering zal gehouden worden in een zaal van de kerk, Spoorlaan 3 in Gouda. Aanvang 14.30 uur.

CENTRALE HOEKSCHE WAARD

De besturen van de K.V. in de Hoeksche Waard worden uitgenodigd de voorjaarsvergadering bij te houden. Zij zal gehouden worden op D.V. maandag 16 maart a.s. in de vergaderzaal van de Ger. Gem. in Klaaswaal. Aanvang 20.00 uur. Ook belangstellenden zijn hartelijk welkom.

STUDIEVERENIGING „HOEKSCHEWAARD"

Op D.V. vrijdag 13 maart a.s. hoopt zij haar jaarvergadering te houden in de Petrus Datheen school, V. Slingelandtstraat 14 te Puttershoek. Aanvang 19.30 uur. Spreker: Ir. C. Kok uit Ridderkerk. Onderw.: Arbeidsomstandigheden en werkloosheidsbestrijding. Zowel leden als belangstellenden van harte welkom.

AMERSFOORT

Op D.V. maandag 23 maart a.s. hoopt de heer A. van Heil een inleiding te houden over „Nederland let op uw zaak". Deze ledenvergadering zal gehouden worden in gebouw , , Filalethes", Havik 27 in Amersfoort. Aanvang 19.30 uur. Leden en belangstellenden hartelijk welkom.

HOUTEN

Op D.V. maandag 23 maart a.s. hoopt de Prov. Werkgroep in samenwerking met de kiesvereniging, met het oog op de a.s. Tweede Kamerverkiezingen, een regionale forumavond te beleggen over het thema „Gerechtigheid verhoogt een volk" (ons verkiezingsprogram 1981).

Sprekers zijn de heren C. N. van Dis en Ir. B, J. van der Vlies, terwijl ds. J. van der Haar een slotwoord hoopt te spreken. De vergadering wordt gehouden in de Ds. Bogermanschool, Lobbedijk 16. Aanvang 19.30 uur.

Alle leden en belangstellenden, ook uit de omgeving, zijn hartelijk welkom. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.

PUTTEN

Op D.V. donderdag 19 maart a.s. hoopt zij haar jaarvergadering te houden in het kerk. centrum „De Aker", Fontanusplein 2. Aanvang 19.30 uur. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

SLIEDRECHT

Op D.V. maandag 23 maart a.s. hoopt de heer A. Vlasblom uit Delft een lezing te houden over „Op de grens van twee werelden". Deze jaarvergadering zal gehouden worden in de Joh. Calvijnschool, Scheldelaan 15 in Sliedrecht. Het slotwoord zal worden uitgesproken door Ds. M. C. Tanis. Aanvang 19.15 uur.

TWIJZEL

Op D.V. vrijdag 20 maart a.s. hoopt Ir. B. J. van der Vlies een inleiding te houden over „Het SGP beleid in onze tijd". Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Rehobothkerk, Optwizel 37 te Twijzel. Allen hartelijk welkom. Het bestuur.

Jongerenbijeenkomst Woerden

Op D.V. woensdag 18 maart a.s. hopen zij in vergadering bijeen te komen. Het thema is: „Gezag en gezagscrisis". Sprekers: Ds. L. W. v. d. Meij, Zaamslag, „Gezag in Bijbelslicht". Mr. M. M. Granss, fractiemedewerker Tweede Kamer, „Gezag in de samenleving".

Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 1981

De Banier | 8 Pagina's

Politieke vergaderingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 1981

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken