Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Televisie-programma VPRO

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Televisie-programma VPRO

3 minuten leestijd

Door onze fractieleden Van Dis en Van der Vlies zijn aan de Ministers van Justitie en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de volgende vragen gesteld.

1 Is het de Ministers bekend dat op zondagavond 6 september 1981 door de VPRO een televisie-programma, getiteld „De lachende scheerkwast", is uitgezonden?

2 Zijn de Ministers niet van mening dat zekere uitlatingen in de onder 1) bedoelde uitzending als godslasterlijk, in ieder geval voor belangrijke bevolkingsgroepen als hun godsdienstige gevoelens kwetsend of, zoals de betrokken wettelijke bepalingen luiden, beledigend dan wel krenkend kunnen zijn ervaren?

3 Zien de Ministers aanleiding en zo ja, zijn zij bereid om maatregelen te nemen tegen de zendgemachtigde c.q. de verantwoordelijke programma-makers op grond van de artikelen 10 lid 2 jo. 61 lid 1 van de Omroepwet, dan wel bevel tot strafrechtelijke vervolging te geven overeenkomstig artikel 5 van de Wet Rechterlijke Organisatie op grond van artikel 137c of artikel 147, 1° van het Wetboek van Strafrecht?

TOELICHTING

Onze fractiemedewerker, mr. G. Holdijk, tekende hierbij ter verduidelijking het volgende aan. - De vragen vinden hun aanleiding in een serie televisie-uitzendingen waarvan de eerste op zondagavond 6 september plaatsvond. Vanuit „het land", zoals dat heet, werd de fractie attent gemaakt op dit gebeuren. In het programma werden diverse vloeken gebezigd en werd een parodie op een kerkdienst gemaakt. De Minister van CRM, die verantwoordelijk is voor het omroepbestel, kan op grond van de Omroepwet sinds een aantal jaren niet meer preventief optreden. Achteraf kan hij wel iets doen, evenals de Minister van Justitie trou­wens. Artikel 10 van de Omroepwet zegt dat de uitzendingen niets mogen bevatten dat gevaar oplevert voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden. Artikel 61 van de Omroepwet maakt het mogelijk dat de Minister een berisping toedient en eventueel uitsluit van het doen van uitzendingen. Daarnaast kan de Minister van Justitie op grond van artikel 5 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie aan de Officier van Justitie bevel geven om te onderzoeken of er aanleiding is voor strafvervolging. Ten laste gelegd zou dan kunnen worden de overtreding van artikel 137c of 147, lo van het Wetboek van Strafrecht. Artikel 137c spreekt over het in het openbaar, mondeling of bij geschrifte of afbeelding opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging. De maximale straf is een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden. Artikel 147 bedreigt met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboetes van ten hoogste ƒ 240, degene die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrifte of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 oktober 1981

De Banier | 8 Pagina's

Televisie-programma VPRO

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 oktober 1981

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken