Bekijk het origineel

De inhoud

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De inhoud

3 minuten leestijd

In 1976 is de Beleidsnota herstructurering mhno/mspo (middelbaar huishoud-en nijverheidsonderwijs/middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs) door de toenmalige staatssecretaris (de heer De Jong) van Onderwijs en Wetenschappen aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze beleidsnota is gebaseerd op het eindrapport dat de Structuurcommissie mhno/mspo in 1974 heeft uitgebracht.

In de beleidsnota staan de motieven vermeld waarom tot herstructurering van de bestaande voorzieningen mhno/mspo dient te worden overgegaan. Kort samengevat zijn die motieven:

- de groeiende belangstelling van zestienjarigen voor het volledig dagonderwijs aan scholen voor mhno/mspo;

— de belangen van deze jeugdigen en de noodzaak van beroepsmobiliteit;

— de grote onderlinge verschillen tussen de diverse opleidingen v.w.b. toelaatbaarheidseisen, opleidingsduur, opleidingsvorm (volledig dagonderwijs, part-time onderwijs, cursorisch onderwijs), regelingen betreffende de praktijkleerperiode, situering van de opleidingen;

- de ontwikkelingen binnen de eerste fase van het voortgezet onderwijs en naar hoger onderwijs nieuwe stijl;

- te smalle en te eenzijdig op een enkele functie gerichte bestaande opleidingsmogelijkheden, waardoor jongeren die dit onderwijs kiezen ongelijke kansen krijgen voor hun persoonsvorming en beroepsvoorbereiding.

In 1977/1978 is het omvangrijke project herstructurering mhno/mspo begonnen met een voorbereidingsfase. Het beoogt de ontwikkeling van nieuwe driejarige en daarbinnen of daarnaast tweejarige opleidingen, zodanig dat er een samenhangend geheel van 9 all brede beroepsopleidingen ontstaat, met horizontale en verticale doorstromingsmogelijkheden, een en ander ter vervanging van het huidige scala van ongeveer 35 smalle opleidingen.

Aan de voorbereiding van deze herstructurering hebben twee landelijke commissies sinds 1975 gewerkt, t.w.:

~ De Stuurgroep herstructurering mhno/mspo en

- De Commissie Situering en Spreiding mhno/mspo.

In het schooljaar 1978/1979 is het herstructureringsproject de zgn. nul-fase ingegaan, d.w.z. dat zonder leerlingen aan de ontwikkeling van de nieuwe opleidingen gewerkt is gaan worden.

Met fase 1 (mét leerlingen) is in het schooljaar 1979/1980 een aanvang gemaakt. Aan het eind van het schooljaar 1981/1982 zullen de projectscholen voor de eerste maal afgestudeerden afleveren van de nieuwe opleidingen.

Om de geplande integrale invoering van het nieuwe onderwijs per 1 augustus 1984 te kunnen laten plaatsvinden, is het nood­ zakelijk dat daartoe de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) wordt gewijzigd, hetgeen met het onderhavige wetsontwerp wordt beoogd.

Een zeer aparte positie binnen het geheel wordt ingenomen door de middelbare beroepsopleidingen verpleegkunde (MBO-V's). Met ingang van 1 augustus 1980 zijn de MBO-V's overgegaan van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne naar het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De MBO-V's zijn in 1979 als projectscholen mede opgenomen in het herstructureringsproces mhno/mspo, terwijl in 1981 de regering heeft besloten de MBO-V's volledig te betrekken bij het nieuwe geherstructureerde mhno/mspo. Het georganiseerde veld binnen de gezondheidszorg heeft in toenemende mate bij herhaling ernstige bezorgdheid uitgesproken over de thans plaatsvindende ontwikkelingen.

Een andere categorie waarbij zich problemen voordoen die ten volle de aandacht verdienen vormen de middelbare beroepsopleidingen voor Sport en Beweging (MBO-SB). Ook hier ernstige bezorgdheid vanuit het veld over de inkadering van de huidige opleidingen (de ClOSsen) in het nieuwe mdgno.

Bij nota van wijzigingen is inmiddels de afkorting m.d.g.n.o. (middelbaar diensten-, gezondheids-en nijverheidsonderwijs) gewijzigd in m.d.g.o. (middelbaar dienstverlenings-en gezondheidszorgonderwijs) .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 september 1982

De Banier | 24 Pagina's

De inhoud

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 september 1982

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken