Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BEKNOPT VERSLAG  VERGADERING HOOFDBESTUUR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING HOOFDBESTUUR

2 minuten leestijd

Op 5 januari j.l. kwam het Hoofdbestuur in Zeist in vergadering bijeen. Absent waren de leden ds. J. van der Haar, ds. C. Harinck, R. Leusink en A. Vlasblom. Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering met schriftlezing en gebed. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom en spreekt een kort openingswoord uit.

Vervolgens worden de notulen vastgesteld van de vergadering d.d. 19 oktober 1984. Daarna worden de ingekomen stukken behandeld. Geantwoord zal worden conform de voorstellen van het Dagelijks Bestuur.

Het volgende agendapunt betreft een bespreking inzake het gesprek met de Landelijke Stichting tot handhaving van de Staatkundig Gereformeerde beginselen op 3 december 1984 en de naar aanleiding daarvan te verstrekken mededeling op de komende Algemene Vergadering.

Vervolgens vindt de kandidaatstelling plaats voor de leden van het Hoofdbestuur.

Als tegenkandidaten tegenover de aftredende en herkiesbare leden C. G. Boender, ds. S. de Jong en K. van der Plas worden gekozen respectievelijk E. Barten te Voorthuizen, 2de secretaris van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen, ds. C. van den Berg, Hervormd predikant te Leerbroek en drs. W. Fieret te Scherpenzeel, leraar geschiedenis.

Daarna worden twee voorstellen van het Hoofdbestuur voor de Algemene Vergadering vastgesteld. Het eerste voorstel betreft een verhoging van de bijdrage voor het Partijbureau; het tweede voorstel betreft een wijziging van het Algemeen Reglement.

In aansluiting hierop wordt het voorstel van de kiesvereniging van Kockengen, het enige voorstel dat door de provinciale verenigingen is aanvaard, voorzien van een preadvies.

De volgende agendapunten betreffen achtereenvolgens: benoeming van bestuursleden bij de Stichting Studiecentrum en bij de Stichting Vooriichtings en Vormingscentrum; goedkeuring van de begrotingen voor het jaar 1985 van de Stichting Studiecentrum en de Stichting Vooriichtings en Vormingscentrum; vaststelling van de begroting voor het jaar 1985 van het partijorgaan De Banier; vaststelHng van de financiële bijdrage van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen voor het jaar 1985; goedkeuring van de pubhcatie inzake punten van overeenstemming en van verschil tussen de SGP, het GPV en de RPF; goedkeuring van de Nota over de kernbewapening.

Genoemde publicatie is reeds thans verkrijgbaar (zie de betreffende aankondiging in deze Banier) terwijl genoemde nota de partij D.V. op de komende partijdag zal worden aangeboden.

Vervolgens wordt de agenda vastgesteld voor de vergadering met de Raad van Advies en vindt vaststelling plaats van het vergaderrooster voor 1985.

Om 13.00 uur sluit de voorzitter deze vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1985

De Banier | 24 Pagina's

BEKNOPT VERSLAG  VERGADERING HOOFDBESTUUR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1985

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken