Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij (2)

4 minuten leestijd

Verkiezing leden Hoofdbestuur

Aan de beurt van aftreden zijn: C. G. Boender, ds. S. de Jong en K. van der Plas. Allen zijn herkiesbaar. Als respectievelijke tegenkandidaten zijn gesteld:

1. E. Barten te Voorthuizen, 31 jaar, Geref. Gem., 2de secretaris van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS); bouwkundige;

2. Ds. C. van den Berg te Leerbroek, 25 jaar, Ned. Hervormd;

3. Drs. W. Fieret te Scherpenzeel, 35 jaar, Oud Geref., leraar geschiedenis.

Voordracht eerste kandidaat Tweede Kamerverkiezing 1986

Ingevolge artikel 17, lid c, van het Algemeen Reglement heeft het Hoofdbestuur, tezamen met de Raad van Advies, in zijn vergadering van 5 januari 1985 besloten de heer ir. B. J. van der Vlies voor te dragen als eerste kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezing 1986.

Vergaderdag Algemene Vergaderingen

Daar de kiesvereniging van Barneveld gevraagd heeft de Algemene Vergaderingen voortaan niet op zaterdag te houden zal door middel van het stembiljet een enquête worden gehouden of men op zaterdag of op een andere dag wenst te vergaderen. Over de uitslag van deze enquête zal het Hoofdbestuur zich nader beraden.

Voorstellen van het Hoofdbestuur (zie punt 20)

1. Voorstel tot verhoging van de bijdrage voor het partijbureau van drie gulden naar vier gulden per lid per jaar met ingang van het jaar 1985. Toelichting.

Door de toeneming van de werkzaamheden bleek het noodzakelijk de administrateur van het Partijbureau assistentie te verlenen hetgeen in de loop van 1984 heeft plaatsgevonden.

Als gevolg hiervan is over 1984 een nadelig saldo ontstaan op de exploitatierekening van het Partijbureau. De toeneming van de werkzaamheden heeft voornamelijk betrekking op activiteiten onder jongeren, mede naar aanleiding van het Rapport Commissie Onderzoek Stemmenverlies SGP.

Wij adviseren de plaatselijke besturen de ledencontributie dienovereenkomstig aan te passen.

2. Wijziging van het Algemeen Reglement. 2.1 Wijziging van artikel 11

Verplichtingen plaatselijke, gemeentelijke, statenkringen provinciale verenigingen.

De secretarissen van de plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen, de statenkringverenigingen en de provinciale verenigingen zijn verpUcht jaarlijks vóór 1 april aan het Partijbureau te zenden:

1. een naamlijst van de bestuursleden met geboortejaar, adressen en functieverdeling;

2. een opgaaf van het aantal leden en van de ledencontributie per 1 januari;

3. een naamlijst van de wethouders en raadsleden met geboortejaar en adressen (geldt alleen voor kiesverenigingen);

2.2 Aanvulling bij artikel 13

Aan lid d van artikel 13 dient te worden toegevoegd: Van de uitslag van deze verkiezing wordt door de secretaris van de betreffende provinciale vereniging terstond mededeling gedaan aan het Partijbureau.

Toelichting

Deze wijzigingen betreffen alleen aanpassing aan hetgeen reeds plaatsvindt.

Vragen van Kiesverenigingen (zie punt 21)

Er zijn geen vragen ontvangen.

Voorstellen van Kiesverenigingen (zie punt 22)

Kockengen stelt voor zowel aan artikel 9 als aan artikel 10 van het Algemeen Reglement alsmede aan artikel 11 van de Statuten toe te voegen:

Een vraag of voorstel wordt aangenomen bij een meerderheid van 70% van het aantal uitgebrachte stemmen.

Toelichting

In het verleden is het meerdere malen voorgekomen dat er gestemd werd over zaken waarover binnen de partij verschillend gedacht werd en waarbij de stemverhouding dicht bij de 50%-50%-verhouding lag. De uitslag van dit soort stemmingen gaf geen van beide groepen voldoening, ja zelfs aanleiding tot verdeeldheid en verbittering. De kiesvereniging Kockengen dient dit voorstel in teneinde de eenheid binnen de partij te bevorderen en om te bereiken dat besluiten gedragen worden door een duidelijke meerderheid in de partij.

Preadvies Hoofdbestuur

Aanneming van dit voorstel wordt ontraden omdat het een algemene gebruiksregel is te handelen zoals de meerderheid van de vergadering wenst en niet zoals de minderheid wenst. Alleen bij statutenwijziging is het gebruikelijk een meerderheid te vereisen van tenminste tweederde van het aantal stemmen. Daar het hier mede om een voorstel tot statutenwijziging gaat is ook bij dit voorstel, overeenkomstig artikel 17 van de Statuten, een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemmen nodig.

Voorts vragen wij ons af of Kockengen zich heeft gerealiseerd dat, (na aanneming van dit voorstel) wanneer zijzelf een voorstel indient, dat dan ook 70% van de stemgerechtigden daar vóór zou moeten zijn om aanvaard te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 januari 1985

De Banier | 24 Pagina's

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 januari 1985

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken