Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zoeken en vinden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zoeken en vinden

5 minuten leestijd

door Ds. G. Veldjesgraaf

Des anderen daags wilde JEZUS heengaan naar Galilea en VOND Filippus. Filippus vond Nathanaël Johannes 1 : 44a en 46a.

Jezus vond wat. Filippus vond ALLES.

Filippus is door de Zoeker tot een zoeker gemaakt. Gods zoeken sluit het menselijk zoeken niet uit. Integendeel. En het woord „vinden" dat Filippus gebruikt betekent: vinden na heel lang zoeken. Hij heeft het Profetisch Woord doorzocht, doorgraven om de blijvende Schat te vinden. Hij besefte de ernst van het woord: Zoek Mij en leef.

Maar ach.... Filippus stond geheel in het duister. Hij vond niets. Zou hij wel ooit de Vertroosting Israels mogen ontmoeten?

Maar wat hoorde hij me daar gisteren van zijn dorpsgenoten Andreas en Simon? Hadden zij nu waarlijk de Messias ontmoet? O, wat zal dat Filippus benauwd hebben: anderen hebben wel gevonden, maar ik niet. Ach HEERE, weet U het dan niet, óók ik zoek Uw heil, kom haast U tot mij. Spoed U te mijner hulp, o HEERE! Zo ging Filippus de nacht in. O wat donker, rondom en van binnen. Maar. . . . Des anderen daags wilde Jezus naar Galilea en. . . Hij vond Filippus. Er staat a.h.w. Jezus wilde verder gaan, maar Hij kon niet, want die worstelende Filippus lag daar als een struikelblok voor Zijn voeten. Jezus vond de zoekende Filippus. Ja waar Jezus zich richt op Zijn doel, daar stoot Hij op de in het stof geknielde zoekers. Zegenrijk plekje voor een alles missend, ' heilbegerig zondaar.

Lezer, wat een geweldige dag voor Filippus. De doodsschaduw werd veranderd in morgenstond. Gisteren nog geen genade van de hemel ervaren en vandaag door de HEERE van hemel en aarde gevonden. Nu zag hij de Zon des heils over zijn leven schijnen. Gisteren was het alles nog maar beschouwing en redenering over de Schrift en over de zaken daarin vervat.

Maar nu, nu op de dag van Gods genadige Zelfopenbaring in Jezus Christus, nu is het alles beleving voor zijn bestreden ziel. Het gebed van de gelovige moge niet zo verhoord worden, als hij het zich voorstelde, het wordt toch altijd nog beter verhoord, dan hij dacht. Maar al wie wat goeds van de HEERE verwacht, moet veelal eerst lang wachten.

En waar de discipelen dan belijden: Wij hebben gevonden de Messias.... daar is ook de Herder verblijd met Zijn verloren schaap, zeggende: Ik heb gevonden wat verloren was.

Men zegt weleens: wie waarlijk den HEERE zoekt is reeds van Hem gevonden. Maar dan hebben wij daarbij wel te bedenken dat ons zoeken nooit een oorzaak van onze zaligheid kan wezen, al is het wel de weg tot de zaligheid. De oorzaak van de zaligheid ligt enkel en alleen in de verkiezende, zoekende liefde van de Drieënige God. De HEERE Zelf is met Zijn liefde de zondaar een volle eeuwigheid vóór. Daarom nodigt, ja dringt Hij er bij ons op aan om de weg te bewandelen, die tot het leven voert.

Toen Dr. Abrahem Kuyper afscheid nam van zijn eerste gemeente Beesd, zei hij tot een meisje: Kind, zul je vroeg de Heere Jezus zoeken? Ik heb Hem niet vroeg gezocht. Maar Hij heeft mij gezocht en ook gevonden.

Dat was toen een goed woord van deze latere staatsman. Helaas ging hij daarna wegen, waarin wij hem noch staatkundig noch kerkelijk kunnen volgen.

Niettemin moeten we nu zeggen: spraken zijn nazaten thans in kerk en politiek nog maar zulke woorden. Riepen zij de jeugd en ons volk nog maar op om den HEERE te zoeken en te leven naar eis van Zijn Woord. De Bijbelse normen zijn geen richtsnoer meer. Men gaat schier in alles met de goden van de tijd mee. Zelfs het christelijk onderwijs en de vrijheid om te leven naar het Bijbelse Getuigenis zijn bij hen niet veilig meer.

Het is helaas waar wat een overleden broeder in zijn oudejaars overpeinzing schreef: De ontwikkelingen op alle levensterreinen vervullen ons met grote zorg. Ons volk dwaalt steeds verder af van de christelijke levensstijl. De afval van de HEERE wordt steeds groter. En daar kan alleen maar een oordeel uit voortkomen, zoals een dichter heeft gezegd:

Wat afvalt van de hoge God moet vallen! Eenzelfde schuld, éénzelfde lot voor allen. 't Gezin, 't geslacht, het volk, de staat, de kleinen en de groten: Verlaten wordt wat God verlaat wat God verstoot, verstoten! Wel hoort men daag'lijks stem op stem weerklinken: Géén nood, wij redden 't zonder Hem." Maar die dat zeggen Zinken.

Ach, dat wij toch in alle ootmoed de plekjes van Filippus en Nathanaël mochten opzoeken, het bidvertrek. Dat zou stellig nog tot heil zijn van ons hele volk en zelfs tot heil van de vreemdeling onder ons.

Want dank zij de lankmoedigheid Gods leven wij nog in het heden der genade onder de Evangelische eis: Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

De Heilige Geest verlichte onze ogen, opdat we zien mogen bij het zoeken en Hij leide ons in de waarheid, opdat we géén rust hebben voordat we DE WAARHEID: Jezus Christus gevonden hebben.

En eerlijke vinders: Verzwijg uw VONDST dan niet. Beroemt u in Zijn heil'gen Naam: dat die Hem zoeken, nu te zaam hun hart verenen tot Zijn eer, en zich verblijden in den HEER'.

Veenendaal

Ds. G. Veldjesgraaf.

Ds. G. Veldjesgraaf

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1985

De Banier | 24 Pagina's

Zoeken en vinden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1985

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken