Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Frankrijk neemt Reinwater met een korreltje zout

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Frankrijk neemt Reinwater met een korreltje zout

4 minuten leestijd

Frankrijk, het land dat ons in woorden zoveel hartelijkheid, doch in daden zoveel hatelijkheid betoond heeft. Dit schreef Groen van Prinsterer in de vorige eeuw. In zekere zin is die tegenstelling tussen woorden en daden van Frankrijk nog steeds actueel. De affaire van het zout in de Rijn is daarvan een treffende illustratie.

ONZAGWEKKENDE HOEVEELHEDEN

Al sinds jaar en dag lozen de Franse kalimijnen in de Elzas overtollig zout in de Rijn. Dat is goedkoop en gemakkelijk. Totdat het problemen gaat opleveren, problemen die ontstaan door de ontzagwekkende hoeveelheden. Een paar cijfers. In het begin van de jaren tachtig kwam er per seconde ongeveer 350 kilo zout bij Lobith ons land binnenstromen. Dat komt neer op circa 20 miljoen ton keukenzout per jaar! Hierbij dient wel aangetekend te worden dat het niet alleen de Fransen zijn die hier als de boosdoeners kunnen worden aangemerkt. Feit is en blijft evenwel dat de Franse kalimijnen de grootste individuele zoutlozing op de Rijn veroorzaken.

SCHADELIJKE GEVOLGEN

Hoe het ook zij, voor Nederland is de overmatige zoutbelasting van de Rijn in velerlei opzicht schadelijk. Die schadelijke gevolgen doen zich voor in verschillende sectoren, waaronder de land- en tuinbouw en de bloementeelt. De drinkwatervoorziening heeft het meest te lijden van het zout in de Rijn. Deze rivier voorziet in 70% van de totale behoefte aan drinkwater in Nederland. Zou de zoutbelastmg vernuuderen dan levert dat miljoenen guldens schadevermindering per jaar op, alleen al in de drinkwatervoorziening. Met andere woorden: een reine Rijn is voor Nederland van groot belang.

ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN

Gelukkig zien alle Rijnoeverstaten dat in. De vraag die dan opgelost moet worden is: hoe? Wat kan er gedaan worden om het overtollige zout op een andere manier kwijt te raken. Daartoe zijn deskundigen en rekenmeesters aan de slag gegaan om diverse alternatieven uit te denken en uit te werken. Sommigen opperden de mogelijkheid het zout per schip naar de Noordzee te laten varen. Anderen zagen meer in het opslaan van het zout ergens bovengronds. Weer een ander alternatief was afvoeren van het zout per pijplijn naar zee.

Uiteindelijk koos men voor de methode van „dieptelozing". Hierbij wordt het zout in diepgelegen grondlagen geïnjecteerd onder gelijktijdige onttrekking van het zich in deze lagen bevindende water. Uit milieu- en uit kostenoverwegingen is dit de best voorhanden zijnde oplossing.

VERDRAG ONDERTEKEND

In december 1976 leek een belangrijke stap gezet te worden in de richting van een oplossing van het probleem. Door de Internationale Rijncommissie werd een ontwerp-verdrag ter beperking van de zoutverontreiniging van de Rijn opgesteld. Dit verdrag werd op 3 december van dat jaar door de betrokken partijen ondertekend. Duitsland. Frankrijk, Nederland en Zwitserland zouden alle vier bijdragen in de kosten van de zoutopslag ondergronds. Nederland nam zelfs het leeuwedeel van de kosten op zich. Daarmee was in totaal een bedrag gemoeid van bijna 45 miljoen Franse francs die al vrij snel na de ondertekening van het verdrag werden gestort.

Maar wat ^^ebeurde? In de Elzas rezen bezwaren tegen de zoutopslag. Bezwaren die hun weerklank vonden in het Franse parlement. Het gevolg was dat de ratificatieprocedure niet zo vlot liep als zou mogen worden verwacht. De Franse regering onder president Giscard d'Eslaing schoof het Rijnzoutverdrag op de lange baan. Pas toen de socialist Mitterand aan het bewind kwam en bij de Nederlandse regeriny op bezoek ging (1983) kwam er wat meer schot in de zaak. In de Franse Assemblee Nationale, het Franse parlement, werd het verdrag na jarenlang touwtrekken geratificeerd.

AANPASSEN

Maar daarmee was de kous niet af. Want door de vertragingen waren de termijnen waarbinnen Frankrijk het afval zou opslaan opgeschort. Dat vroeg om aanpassingen in het verdrag. In een briefwisseling tussen Frankrijk en de andere verdragspartijen werden die aanpassmgen neergelegd. In die aanpassingen vereisten een nieuwe ratificatieprocedure.

Zo kreeg de Tweede Kamer opnieuw het Rijnzoutverdrag op haar bord. Een van de wijzigingen die in de briefwis.seling tussen de staten is neergelegd betreft een voorstel tot verschuiving van de oorspronkelijke injectieplaals. Het plan was het zout bij de plaats Rheininque (op 20 kilometer afstand van de Rijn) op te slaan. Nu wil de Franse regering dat bi| Chalampe (slechts 200 meter van de Rijn verwijderd), niet ver van de Duitse grens. De reacties die loskwamen laten zich raden. Zowel Fransen als Duitsers protesteerden heftig.

UITSTEL EN AFSTEL

Toch wil de Franse regering haar plannen doorzetten. De heer Van Rossum zag in de hele gang van zaken een poging de vermindering van de zoutbelasting voor de zoveelste keer uit te stellen. Hij zei de Franse houding met ; , gepast wantrouwen" te bekijken. > , De bewindslieden zullen het ons, gelet op de ervaringen in het verleden, niet kwalijk nemen dat we toch nog de nodige twijfels hebben. Kunnen de bewindslieden ons van dit gepaste wantrouwen bevrijden? "

Fractievoorlichter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1985

De Banier | 24 Pagina's

Frankrijk neemt Reinwater met een korreltje zout

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1985

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken