Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEMEENTELIJKE HERINDELING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GEMEENTELIJKE HERINDELING

4 minuten leestijd

Per 1 januari 1984 vond een gemeentelijke herindeling plaats in de Hoekse Waard en per 1 januari 1985 in de Krimpenerwaard.

Wanneer het betreffende wetsvoorstel wordt aanvaard zal op een nader te bepalen datum in 1986 een gemeentelijke herindeling plaats vinden in de Alblasserwaard.

In deze waard is vrijwel geen plaats of de SGP heeft er een kiesvereniging. Reden te meer om daar vanuit het Partijbureau enige aandacht aan te besteden.

Allereerst blijkt er een misverstand te zijn bij meerdere plaatselijke kiesverenigingen over de partij-organisatorische gevolgen van zulk een herindeling. Gemeend wordt soms dat, wanneer bijvoorbeeld drie plaatsen, die afzonderlijke gemeenten waren, samengevoegd zijn tot één nieuwe gemeente, dat er dan ook één plaatselijke kiesvereniging moet komen in de plaats van de drie bestaande.

Dit is echter niet het geval. Het woord „plaatselijke" geeft aan, dat gedacht wordt aan een plaats en niet aan een gemeente.

In het door mij gegeven voorbeeld blijven de drie plaatselijke kiesverenigingen in de drie plaatsen bestaan. Wel dient er een gemeentelijke kiesvereniging (GKV) te komen.

In artikel 6 van de Statuten staat onder meer: „Is er meer dan één plaatselijke kiesvereniging in een gemeente dan vormen zij samen één gemeentelijke kiesvereniging. Deze gemeentelijke vereniging is dus automatisch ontstaan.

Soms krijg je in zulk een geval van de betreffende besturen te horen: , , Bij ons is er geen gemeentelijke kiesvereniging-" Dat is echter een onjuiste gedachte daar die GKV er vanzelf is.

Stel dat de door mij bedoelde drie PKV's respectievelijk 110, 100 en 90 leden hebben, dan zijn als gevolg van zulk een herindeling alle 300 leden automatisch lid van die ene GKV.

Door de steeds verder voortschrijdende gemeentelijke herindelingen (bedoeld wordt dan samenvoegingen) komen er binnen onze partij ook steeds meer afzonderlijke GKV's. Thans zijn er 29. Ik schrijf: afzonderlijke GKV's. Is er namelijk in een gemeente slechts één PKV, dan is die vereniging gelijktijdig ook de GKV.

De 29 afzonderlijke GKV's die er thans zijn omvatten in totaal 91 PKV's. Aangezien er momenteel 289 PKV's zijn hebben wij thans dus 289 - 91 + 29 = 227 GKV's. Met andere woorden: in 227 gemeenten van ons land bevinden zich één of meerdere SGPkiesverenigingen.

Indien men als gevolg van een gemeentelijke herindeling de afzonderlijke bestaande PKV's opheft en er, overigens ten onrechte, één PKV van maakt (dat heeft men destijds op Goeree en Overflakkee gedaan!, dan benadeelt men zijn inbreng bij hogere vergaderingen. Zowel bij de Statenkringvergaderingen als bij de provinciale en de algemene heeft elke PKV twee stemmen. Gaat men dus één PKV vormen, dan daalt het aantal stemmen in mijn voorbeeld van zes naar twee!

Een volgende vraag is: hoe komt het bestuur van de GKV tot stand? Dit kan elke GKV zelf regelen bij een samen te stellen huishoudelijk reglement. (Elke SGP-vereniging, dus ook elke GKV behoort een huishoudelijk reglement te hebben!)

Omvat de GKV bijvoorbeeld slechts twee PKV's, dan kan men bepalen dat alle bestuursleden van de PKV's ook bestuurslid zijn van de GKV. Zo geschiedt het bijvoorbeeld in de gemeente 's-Gravenhage. Omvat de GKV meerdere PKV's, dan kan men bepalen dat van elk PKV-bestuur één persoon zitting heeft in het GKV-bestuur. Zo geschiedt het bijvoorbeeld in de gemeente Rotterdam.

Met welke periodiciteit dient een GKV te vergaderen? Het antwoord luidt: tenminste éénmaal in de vier jaren, namelijk in verband met de samenstelling van de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezing. Hoe dan gehandeld dient te worden is nauwkeurig omschreven in artikel 19 van het Algemeen Reglement. Met name vestig ik de aandacht op lid f van artikel 19. Opgemerkt wordt dat het huishoudelijk reglement van de GKV geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de Statuten en met het Algemeen Reglement.

De in Ud a van artikel 19 van het Algemeen Reglement genoemde datum van 15 februari heeft betrekking op de normale vierjaarlijkse Gemeenteraadsverkiezingen, dus zoals die plaats vindt D.V. op 19 maart 1986. Bij tussentijdse verkiezingen geldt uiteraard een andere datum.

Niet te veel kan er de aandacht op worden gevestigd niet te verzuimen bij het ontstaan van een GKV ook daarvoor een huishoudelijk reglement samen te stellen waarin alle organisatorische zaken van de GKV worden geregeld. Doet men dat niet, dan komt men gewis in conflictsituaties. Helaas zouden daarvan voorbeelden kunnen worden genoemd.

Aanbeveling verdient het, indien enigszins mogelijk, tenminste éénmaal per jaar als GKV in vergadering bijeen te komen.

Periodieke bestuursverkiezing dient dan plaats te hebben. Na de pauze kan dan bijvoorbeeld een inleiding worden gehouden.

Tenslotte, mochten er inzake dit onderwerp nog vragen overblijven, dan is ondergetekende te allen tijde bereid te trachten u van dienst te zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 april 1985

De Banier | 24 Pagina's

GEMEENTELIJKE HERINDELING

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 april 1985

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken