Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VERSLAG VERGADERING HOOFDBESTUUR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VERSLAG VERGADERING HOOFDBESTUUR

3 minuten leestijd

Op 4 mei 1985 kwam het voltallige Hoofdbestuur in het Ds. G. H. Kerstenhuis in vergadering bijeen. De waarnemend partijvoorzitter, Ds. D. Slagboom, opent om 9.00 uur deze vergadering, gaat voor in gebed en leest Psalm 85. Hij spreekt zijn blijdschap er over uit dat alle Hoofdbestuursleden present zijn.

Het is heden een bijzondere gedenkdag, de dodenherdenking van de Tweede Wereldoorlog, nu 40 jaren geleden beëindigd, aldus de voorzitter. In het bijzonder staat hij stil bij de woorden uit Psalm 85: „Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken."

Voorts deelt de voorzitter mede dat deze vergadering van 10.30 uur tot 13.00 uur zal worden onderbroken in verband met de jaarlijkse bijeenkomst met kamerleden en burgemeesters.

Vervolgens worden de notulen vastgesteld van de vorige vergadering. De voorzitter zegt daarbij de heer ir. M. Houtman alsnog heel hartelijk dank voor zijn belangrijk aandeel in het tot standkomen van de „Publicatie inzake punten van overeenstemming en van verschil tussen de SGP, het GPV en de RPF" en merkt op dat van deze publicatie reeds honderden exemplaren zijn verstrekt.

Hierna worden de ontvangen brieven behandeld. De beantwoording zal plaats hebben overeenkomstig de voorstellen van het Dagelijks Bestuur, behoudens enkele afwijkingen en aanvullingen.

Het volgende agendapunt betreft de goedkeuring van de jaarrekening en van het jaarverslag over 1984, zowel van de Stichting Studiecentrum als van de Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de voortgang van de werkzaamheden van de „Commissie Toelichting Program van beginselen".

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om de Commissie toestemming te verlenen door haar gewenste aanvullingen en wijzigingen in het Program van beginselen bij het Hoofdbestuur te mogen indienen.

Daarna wordt aandacht besteed aan de voortgang van de werkzaamheden van de „Commissie Stemrecht van de vrouw".

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met het voorstel van het Dagelijks Bestuur inzake de verder te volgen procedure. Dit besluit is reeds vermeld op bladzijde 21 van De Banier d.d. 23 mei 1985. Vervolgens vindt benoeming plaats van de „Commissie Verkiezingsprogram 1986" welke commissie belast zal worden met het samenstellen van een door het Hoofdbestuur goed te keuren concept-Verkiezingsprogram 1986.

Naast de huidige leden van de Tweede Kamer en enkele fractiemedewerkers zal hierin namens het Hoofdbestuur zitting hebben de heer C. G. Boender. Voorts zullen hiervoor nog enkele partijleden worden aangezocht.

Hierna wordt gesproken over een aantal wensen van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS), naar aanleiding waarvan het Dagelijks Bestuur enkele voorstellen heeft gedaan. Het Hoofdbestuur gaat akkoord met het voorstel voor 1985 ten laste van de partijkas ƒ 18.000, - beschikbaar te stellen ten behoeve van activiteiten van het LVSGS.

Ook gaat het Hoofdbestuur in beginsel akkoord met een D.V. in 1986 te organiseren Landelijke Jeugddag in verband met de Tweede Kamerverkiezing. Vóór 1 oktober 1985 dient een uitgewerkt plan met kostenraming aan het Hoofdbestuur ter goedkeuring te worden toegezonden.

Om 16.00 uur sluit de voorzitter deze vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juni 1985

De Banier | 24 Pagina's

VERSLAG VERGADERING HOOFDBESTUUR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juni 1985

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken