Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

5 minuten leestijd

te houden D.V. op zaterdag 22 februari 1986 in de Jaarbeurs-Congreszaal, Jaarbeursplein te Utrecht, telefoon 030-955421.

AANVANG 10.00 UUR PRECIES.

De Jaarbeurs-Congreszaal is vanaf het Centraal Station via een overdekte luchtbrug in ongeveer 3 minuten te bereiken. Men behoeft dus niet het station te verlaten.

Auto's kan men parkeren op het parkeerterrein aan de Croeselaan.

Attentie:

1. De leden wordt verzocht de plaatsen bestemd voor de afgevaardigden n i e t te bezetten. Afgevaardigden die niet in het gereserveerde deel van de zaal zitten hebben geen stemrecht! 2. Elke kiesvereniging heeft het recht om twee stemgerechtigde afgevaardigden te zenden, die elk voorzien moeten zijn van een gekleurde kaart. Alleen de twee afgevaardigden van elke plaatselijke kiesvereniging, die aan haar financiële verplichtingen aan de partij heeft voldaan, hebben het recht aan de besprekingen en stemmingen deel te nemen (art. 7 lid b van de Statuten). De afgevaardigden moeten vooraf de presentielijst tekenen en hun volledig ingevulde stembiljetten in de kist doen, welke zich bij de presentielijst in de hal bevindt. 3. Elk hd van de partij heeft toegang, mits voorzien van een geldige toegangskaart. 4. De plaatsen in de loge zijn uitsluitend bestemd voor de medewerkers van het partijbureau. 5. Ieder boude zich aan de aanwijzingen der regelingscommissie. In de zaal wordt niet gerookt. 6. In de pauze zal u ten laste van de partijkas een broodmaaltijd worden aangeboden. De kosten van deze maaltijd bedragen ± ƒ 20, - per persoon. Indien enigszins mogelijk zagen wij gaarne dat u dit bedrag extra ik de coUectezak deponeerde.

Agenda

1. Opening. 2. Telegram aan H.M. de Koningin. 3. Zingen van de coupletten 1 en 6 van ons volkslied. 4. Rede van Ir. H. van Rossum, voorzitter van de Tweede Kamerfractie. 5. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 23 februari 1985. (zie „De Banier" d.d. 14 maart 1985). 6. Ingekomen stukken. 7. Benoeming leden stembureau. 8. Jaarverslag van de partijsecretaris over 1985. 9. Mededelingen van het Hoofdbestuur. 10. Jaarverslag van de partijpenningmeester over 1985. 11. Mededelingen van het partijbureau. 12. Verslag controlecommissie 1985 en benoeming controlecommissie 1986. 13. Collecte. 14. Gebed voor de maaltijd.

Pauze

15. Gebed na de maaltijd. 16. Controle op de door afgevaardigden bezette plaatsen. 17. Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur. 18. Voorstellen van het Hoofdbestuur. 19. Vragen van kiesverenigingen. 20. Voorstellen van kiesverenigingen. 21. Rondvraag. 22. Collecte. 23. Slotwoord door ds. S. de Jong. 24. Sluiting.

Namens het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij, Ds. D. Slagboom, wnd. voorzitter, C. G. Boender, secretaris.

Verkiezing leden Hoofdbestuur (agendapunt 17)

Aan de beurt van aftreden zijn:

J. Pijl en drs. P. H. D. van Ree. Beiden zijn herkiesbaar. Als respectievelijke tegenkandidaten zijn gesteld:

1. W. Lodewijk te Damwoude, 42 jaar, Chr. Geref., secretaris provinciale vereniging Friesland, lid van de Raad van Advies, hoofd keuken verzorgingstehuis.

2. G. R. J. van Heukelom te Nieuwerkerk, 36 jaar, Ger. Gem. in Ned., 2de voorzitter van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS), directeur basisschool.

Ds. D. Slagboom, wnd. voorzitter,

C. G. Boender, secretaris.

In de vacature, ontstaan door het vertrek van ds. H. G. Abma, zijn door het Hoofdbestuur de volgende kandidaten gesteld:

ds. W. Chr. Hovius te Katwijk, 51 jaar; ds. G. S. A. de Knegt te Huizen, 47 jaar. Beiden zijn Nederlands Hervormd predikant.

Voorstellen van het Hoofdbestuur (agendapunt 18)

1. Wijziging van het Algemeen Reglement

a. Artikel 6 lid c vangt aan met: „De inkomsten der partij bestaan uit bijdragen voor de partijkas en voor het partijbueau enz."

Artikel 6 lid d vangt aan met: „De bijdragen voor de partijkas en voor het partijbureau worden vastgesteld enz."

Van artikel 6 in de leden c en d schrappen de woorden: „en voor het partijbureau".

Toeüchting

Gedurig worden vanuit de partij vragen gesteld welke uitgaven worden bestreden uit de bijdragen voor de partijkas en welke uitgaven worden bestreden uit de bijdragen voor het partijbureau.

Eenvoudigheidshalve kan daarom voortaan beter alleen worden gesproken over „bijdragen voor de partijkas".

b. Het eerste deel van Hd a van artikel 13 als volgt wijzigen:

De Raad van Advies wordt als volgt samengesteld. De provinciale verenigingen van de provincies Drenthe en Groningen zenden elk één afgevaardigde, de provinciale verenigingen van de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Friesland en Flevoland zenden elk twee afgevaardigden, enz."

Toelichting

Deze wijziging is het gevolg van de per 1 januari 1986 tot stand gekomen nieuwe provincie Flevoland. Overeenkomstig lid a van artikel 13 van het Algemeen Reglement wordt bij de vaststelling van het aantal afgevaardigden gelet op het aantal leden van de kiesverenigingen in de betreffende provincie. Op grond daarvan worden voor de provincie Flevoland twee afgevaardigden voorgesteld.

2. Vaststelling bijdrage voor de partijkas over 1986

De door het Hoofdbestuur vastgestelde begroting voor 1986 luidt als volgt:

lasten van het Partijbureau bijdrage voor het Studiecentrum bijdrage voor het Voorlichtingsen Vormingscentrum bijdrage voor het LVSGS bestuurs-en vergaderkosten ƒ 80.000 ƒ 55.000 ƒ 50.000 ƒ 30.000 ƒ 15.000 totaal ƒ 230.000

Uitgaande van 21.000 leden komt dit neer op ƒ 11, - per Hd.

Het Hoofdbestuur stelt de Algemene Vergadering ingevolge artikel 6 lid d van het Algemeen Reglement voor de bijdrage over 1986 vast te stellen op ƒ 11, - per hd.

Vragen van kiesverenigingen (agendapunt 19)

Er zijn geen vragen ontvangen.

Voorstellen van kiesverenigingen (agendapunt 20)

Alle ingediende voorstellen zijn door de betreffende provinciale vergaderingen verworpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 1986

De Banier | 20 Pagina's

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 1986

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken