Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buiten onze grenzen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buiten onze grenzen

7 minuten leestijd

DE FILIPPIJNEN

Het is al weer een halfjaar geleden dat de machtswisseling op de Filippijnen het wereldnieuws beheerste. De nieuwe regering van president Aquino zag zich bij aantreding gesteld voor enorme problemen. De economie was ontwricht en een groeiende communistische guerrillabeweging vormde een constante bedreiging. Gezien de veelheid van problemen was de oproep van de nieuwe president aan de bevolking om geduld te hebben dan ook alleszins redelijk. Maar zal de bevolking dat geduld na ruim twintig jaar Marcos-bewind kunnen opbrengen en slaagt de nieuwe regering er snel genoeg in om greep op de moeilijke situatie van deze 7100 eilanden tellende archipel te krijgen?

AQUINO

Dat op 25 februari 1986 mevrouw Aquino president van de Filippijnen zou worden, had twee jaar geleden nog niemand kunnen voorzien. Het was dan ook na lang aarzelen dat ze zich uiteindelijk kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen van februari jongstleden. Deze politica tegen wil en dank werd in 1933 als Corazon Cojuangco geboren in Manilla. Zoals de meeste kinderen uit hogere kringen, haar vader was een schatrijke suikermagnaat, werd ze voor studie naar de Verenigde Staten gestuurd. Op twintigjarige leeftijd trad ze in het huwelijk met Benigno Aquino. De familie Aquino kende een lange traditie van actieve betrokkenheid bij de Filippijnse politiek. Terwijl haar man carrière maakte in de politiek, wijdde Corazon Aquino zich aan de opvoeding van hun vijf kinderen. In 1972, bij het afkondigen van de noodtoestand door Marcos, werd Benigno Aquino gearresteerd. Uiteindelijk kreeg Aquino in 1980 toestemming om voor een hartoperatie naar de Verenigde Staten te gaan. Drie jaar later keert hij naar zijn land terug om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Op het vliegveld van Manilla wordt hij dan onderaan de vliegtuigtrap doodgeschoten. Hiermee werd de naam Aquino meer dan ooit synoniem voor verzet tegen het steeds meer gehate bewind van president Marcos. Corazon Aquino werd als enige in staat geacht om bij de presidentsverkiezingen Marcos te verslaan. Veel concrete beloftes deed ze niet tijdens de verkiezingscampagnes. Voelde ze toen al aan dat het veel. moeilijker zou worden dan de meesten om haar heen wensten te geloven? Zo beantwoordde ze in een interview een vraag met verwijzing naar Marcos: „De FiHppijnen hebben de afgelopen 20 jaar een van hun briljantste zonen aan het roer gehad, en kijk wat we hebben gekregen — niets dan wanhoop".

MARCOS

Immers ook Marcos begon in 1965 met een veel belovend programma „een nieuwe maatschappij" en ook Marcos was toen een zeer populair president. Al tijdens zijn studie aan de universiteit maakte hij grote indruk door zijn intelligentie. In 1939 werd hij op 22jarige leeftijd zelfs uitgeroepen tot, , jurist van het jaar". Na de Tweede Wereldoorlog begon hij aan een indrukwekkende politieke carrière. In 1959 was hij bij de landelijke Senaatsverkiezingen degene die verreweg de meeste stemmen behaalde. Al snel werd hij voorzitter van de Senaat en zoals al opgemerkt in 1965 president van de FiHppijnen. Hij had toen dus het imago van een sterk leider te zijn. Nu zou er een einde komen aan de corruptie en het geweld die onder zijn voorgangers hadden geheerst. Het liep echter allemaal zo anders! Hij slaagde er niet in veranderingen door te voeren. Ja, versterkte zelfs het zogenaamde „cronykapitalisme". Hierbij werden aan „vrienden" de zogenaamde „croonies", de beste posities in het maatschappelijk-en economisch leven toegeschoven. Vervolgens werd dan de economische politiek op deze groep afgestemd, dus kunstmatig laag gehouden lonen en hoge prijzen voor grondstoffen en produkten.

Zo verdween Marcos' populariteit en in 1972 voelde hij zich zelfs gedwongen de noodtoestand af te kondigen. Zo hoopte hij het snel gegroeide communistische verzet de baas te kunnen worden. Ook honderden politici van de oppositie, journalisten en studenten werden achter de tralies gezet. Onder hen was de populaire senator Aquino. Via stembusmanipulatie wist Marcos vervolgens de komende verkiezingen voor het presidentschap met ongelooflijke overwinningscijfers naar zich toe te trekken. Zoals al opgemerkt vormde de moord op Aquino in 1983 een keerpunt. De oppositie ging steeds meer samenwerken en in de Verenigde Staten begon men zich steeds meer af te vragen of de koers van Marcos wel de juiste was met het oog op de toekomst. Waarschijnlijk onder Amerikaanse druk en om aan te tonen dat hij nog altijd de steun van het volk genoot, besloot Marcos eind vorig jaar om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Die werden voor hem, ondanks een door fraude nog gehaalde schijnoverwinning, het einde van zijn lange machtsperiode op de Filippijnen.

DE VERENIGDE STATEN

Uit het voorgaande komt al naar voren dat er sterke banden bestonden tussen de FiHppijnen en de Verenigde Staten. Zo stuurden mensen uit de betere kringen hun kinderen naar Amerikaanse scholen. Niet alleen Corazon Aquino, maar bijvoorbeeld ook generaal Ramos en minister van defensie Enrile kregen hun opleiding in de Verenigde Staten. Bovendien wonen enkele honderdduizenden Filippino's in de Verenigde Staten en ongeveer 50.000 Amerikanen op de Filippijnen, afgezien van de 20.000 miHtairen die op de bases Subic Bay en Clark zijn gelegerd. Dit zijn de twee grootste Amerikaanse overzeese bases ter wereld, liggend op nog geen uur afstand van Manila. Volgens een militaire studie uit 1984 zijn deze twee bases, waar ook kernwapens worden opgeslagen, onvervangbaar en van , , cruciaal belang voor de effectieve machtsuitoefening in de In-

Vervolg op pagina 8 Vervolg van pagina 7

dische-en Stille Oceaangebieden, vanwege hun belangrijke positie als de verst vooruitgeschoven Amerikaanse buitenpost in de Pacific". Het zal duidelijk zijn dat er de Amerikanen veel aan gelegen is deze bases, waarvoor ze tot 1991 een contract hebben en negenhonderd miljoen dollar huur betalen, te behouden. De vrees dat ze bij een revolutie verloren zouden gaan, heeft zeker een rol gespeeld bij Washingtons uiteindelijke beslissing om via politieke druk Marcos de beslissende zet te geven tot verdwijnen. Dit is een van de redenen waarom deze machtswisseling zich uiteindelijk toch nog vrij snel en vooral zonder bloedvergieten kon voltrekken!

ZWARE TAAK

De nieuwe regering onder leiding van president Aquino bleef zitten met de erfenis van twintig jaar Marcos-bewind. Een ontwricht staatsbestel, een verdeelde samenleving, een scheefgegroeide en vastgelopen economie, een ongedisciplineerd leger, een communistische guerrillabeweging van zo'n zestienduizend man, een buitenlandse schuld van zeventig miljard gulden en zo'n kleine tien miljoen werklozen. In de eerste plaats wil president Aquino het crony-systeem afschaffen. Dus de monopoliepositie van Marcos-getrouwe zakenlieden doorbreken. Dit geldt vooral voor de suikerriet-en kokosnootplantages. Het particulier initiatief moet weer gestimuleerd worden, o.a. door subsidies en belastingvoordelen. Vooral de middenklasse, die mevrouw Aquino trouw gesteund heeft, zette dit hoog op haar verlanglijstje. Verder moet de onder Marcos ingeslopen bureaucratie worden teruggedraaid en de corruptie op alle niveaus worden aangepakt. En natuurlijk moeten de rechtsstaat en de democratie worden hersteld! Bij deze zware taak is het van belang dat de bevolking het geduld opbrengt en enthousiast blijft. De vooruitzichten wat dat betreft zijn echter somber, omdat de economie nog steeds terugloopt. Zo is de afgelopen twee jaar het inkomen per hoofd van de bevolking met zo'n 15% gedaald. Het begrotingstekort voor 1986 valt waarschijnlijk driemaal zo hoog uit als dat over vorig jaar! Harde maatregelen zullen dus nodig zijn en het is de vraag of de bevolking dan even enthousiast achter hun nieuwe president zullen blijven staan als na de machtswisseling.

COMMUNISTISCHE DREIGING

De grootste bedreiging voor de nieuwe regering komt van de communistische rebellen. De ongeveer 16.000 gewapende leden van het Nieuwe Volksle^ ger (NPA) weigeren de nieuwe regering te erkennen. Deze militaire tak van de Filippijnse communistische partij heeft ook onder president Aquino al weer van zich doen spreken door overvallen en bomaanslagen. Aanvankelijk had president Aquino het plan om hen te betrekken bij een algemene amnestie voor poHtieke gevangenen. Maar haar minister van defensie Enrile en de opperbevelhebber van het leger Ramos waren hier verklaarde tegenstanders van. Aangezien deze beide mannen door over te lopen de revolutie voor mevrouw Aquino tot zo'n onbloedig succes maakten, kan ze moeilijk om hen heen. Verder is ook van de kant van de Verenigde Staten regelmatig, al onder president Marcos, aangedrongen op krachtige bestrijding van de communistische rebellie. Het zal echter duidelijk zijn dat het niet alleen te bereiken is via de weg van militaire kracht. Maatschappelijke hervormingen die de onvrede en honger bij de boeren wegnemen, zijn dan een eerste voorwaarde! Het is te hopen dat president Aquino de volharding zal kunnen opbrengen en de bevolking het geduld om de gestelde taken tot een goed einde te mogen brengen.

Leusden

H. Lenselink

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 juli 1986

De Banier | 20 Pagina's

Buiten onze grenzen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 juli 1986

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken