Bekijk het origineel

Wat verwachten wij?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wat verwachten wij?

6 minuten leestijd

door C. S. A. de Knegt

„Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont."2 Petrus 3:13

Verwachten! Vrijwel ieder mens hoopt wel iets, verwacht iets. Als wij jong zijn, verwachten wij oud te worden. Als wij ziek zijn, hopen wij op herstel. Als wij het moeilijk hebben, zien wij ernaar uit dat er toch een dag zal aanbreken waarop die moeilijkheden verdwenen zijn. Zelfs als wij oud zijn, hebben wij nog allerlei verwachtingen. Wij verwachten nog ouder te worden en als wij als man en vrouw op hoge leeftijd nog bij elkaar mogen zijn, leeft er diep in ons hart de hoop, soms zelfs de stellige verwachting, dat dit nog lang zó zal mogen zijn. Ieder mens die leeft en niet uitgeblust is heeft zo zijn of haar verwachting. Verwachten wij echter ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont? Veel van wat wij voor de tijd verwachten, gaat nooit in vervulling. Déze verwachting, zoals wij die in onze tekst ter overdenking beschreven vinden, daarentegen wel.

Het is ons wellicht opgevallen, dat Petrus schrijft: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuw staat hier tegenover oud. En inderdaad kunnen wij van de hemel en de aarde zeggen, dat zij oud zijn. Zij zijn voorbijgaand. De verdwijning nabij. Alles daarvan is aan de vergankelijkheid onderworpen. Het gaat allemaal voorbij. Er komt evenwel iets anders voor in de plaats nl. een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat wil niet zeggen, dat er een nieuwe schepping komt. Hemel en aarde zullen niet verbranden, maar beiden worden door het vuur van het laatste gericht gelouterd. De zonde daarin en daarop zal worden uitgebannen en alles zal gericht zijn op de eer van God. Het zal alles weer zijn zoals God ooit eens hemel en aarde schiep.

U vraagt zich weUicht af, hoe dit mogelijk is? Moet God niet zowel de hemel als de aarde volledig aan de verdwijning prijsgeven? Want wat is er nog over van Gods schepping, sinds wij mensen Hem ongehoorzaam zijn geworden? 't Zal waar zijn, dat de Heere niet een nieuwe hemel noch een nieuwe aarde kan brengen om iets van ons. Het is alleen mogelijk, omdat er op Golgotha een kruis heeft gestaan waaraan de Zoon van God en de Zoon des mensen heeft gehangen. In Zijn kruisdood heeft de Heere Jezus de kloof tussen hemel en aarde overbrugd.Op Golgotha heeft Hij de triomf op alle Gode vijandige machten behaald. Hij is tot in de krochten der hel afgedaald om de vloek waaronder hemel en aarde liggen weg te nemen. Op grond van Zijn borgtochtelijk werk mag Hij dan ook zeggen: , , Ik maak alle dingen nieuw."

Zijn onze ogen voor Hem, de gekruisigde en opgestane Heere, opengegaan? Want wie zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beërven? Ja, wie verwacht een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Dat doen alleen zij van wie het leven is vernieuwd. Alleen zij die in Christus een nieuw schepsel zijn geworden. Deze verwachting is alleen gegrond als wij door een oprecht geloof Christus zijn ingelijfd. Buiten Christus om is er geen enkele verwachting. Terecht zegt een oud rijmpje: „buitt Jezus is geen leven, doch een eeuwig zielsverderf." Een nieuv hemel staat ons alleen te wachten als wij naar het Beeld van c Zoon van God zijn vernieuwd. Maar dan ook een nieuwe aard Een aarde waarop geen graven meer zullen zijn. Een aarc' waarop niet meer geweend zal worden, omdat een geUefde heengegaan. Een aarde waarop geen gifbelten meer zullen zi alsmede waarop voor allerlei oorlogstuig ook geen plaats me. zal wezen. Kortom: een aarde waarop de zonde niet me aanwezig zal zijn. Het zal een aarde zijn waarop alles en ieder volmaakte harmonie zal leven. Van deze nieuwe aarde ze Petrus dan ook dat daarop gerechtigheid wonen zal.

Gerechtigheid! Dat is een zaak waarover veel in onze tijd wor gesproken. Men spreekt over een rechtvaardige verdeling v het voedsel. En vrijwel ieder heeft het over: gelijke rechten. I wet op gelijke behandeling moet ieder onrecht uitbannen. H moet gezegd worden dat er veel onrecht is. Onrecht in 't kk en in 't groot. Wij behoeven de dagbladen maar te lezen om achter te komen, dat velen in deze grote wereld worden ondt drukt en groot onrecht worden aangedaan. Gerechtigheid, \ hebben er de mond vol van. Maar zal er ooit een gerechtighi. komen? Die zal er inderdaad komen. Doch niet van onze ka Bij ons is alleen maar ongerechtigheid. Wij maken de ongerei tigheid zelfs van dag tot dag groter. Er komt gerechtighe maar die komt bij de Heere vandaan. En dat om Hem Wit Naam in de Schrift wordt genoemd: de Heere onze gerecht heid. Christus heeft op het kruis gerechtigheid verworven er de dag der dagen zal Hij deze gerechtigheid volmaakt en volt men laten triomferen. In Christus hebben gerechtigheid vrede elkaar ontmoet en gekust.

Naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde nu ziet heel G( kerkuit. Zij verwacht dezen! Maar waarop is de verwac ting van Gods kerk dan gegrond? Wel onze tekst geeft antwoord dat zij gegrond is op Gods belofte. Wellicht bedo Petrus hier de belofte van God uit Jesaja 65:17: Want zie, schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde." Hoe het ook / de Heere hééft het beloofd en wat uit Zijn mond uitgaat bl vast en ongebroken. En van een belofte Gods weten wij, c deze in Christus Jezus ja en amen is, Gode tot heerlijkheid de ons. Welnu, hebben wij door genade hoop gekregen op Heere? Van ons is er geen verwachting. Van nature zijn ' dood in de zonden en in de misdaden. Maar van de Heere m een doodarm zondaar alles verwachten. Die Hem verwacht zullen niet beschaamd uitkomen. Ook niet in de belofte v> onze tekst. Want de Heere komt en zal al Zijn volk doen worn in vrede en gerechtigheid. Die hoop daarop doet derhalve al o' leed verzachten. En dan zegt het lied verder: komt reisgen' ten, het hoofd omhoog; voor hen die 't heil des Heeren wacl ten, zijn bergen vlak en zeeën droog."

Putten C. S.A.deKneg

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 1986

De Banier | 20 Pagina's

Wat verwachten wij?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 1986

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken