Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene vergadering  van de  Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

4 minuten leestijd

te houden D.V. op zaterdag 23 februari 1991 in de Jaarbeurs-Congreszaal, Jaarbeursplein te Utrecht, telefoon 030-955421. Aanvang: 10.00 uur precies.

De Jaarbeurs-Congreszaal is vanaf het Centraal Station via een overdekte luchtbrug in ongeveer 3 minuten te bereiken. Men behoeft dus niet het station te verlaten.

Auto's kan men parkeren op het parkeerterrein aan de Croeselaan.

Attentie!

1. De leden wordt verzocht de plaatsen bestemd voor de afgevaardigden NIET te bezetten. De afgevaardigden wordt verzocht de plaatsen bestemd voor de genodigden NIET te bezetten. Afgevaardigden die niet in het gereserveerde deel van de zaal zitten hebben geen stemrecht!

2. Elke kiesvereniging heeft het recht om twee stemgerechtigde afgevaardigden te zenden, die elk voorzien moeten zijn van een gekleurde kaart.

Alleen de twee afgevaardigden van elke plaatselijke kiesvereniging, die aan haar financiële verplichtingen aan de partij heeft voldaan, hebben het recht aan de besprekingen en stemmingen deel te nemen (art. 7 lid b van de Statuten).

3. De afgevaardigden moeten vooraf eerst de presentielijst invullen in duidelijk leesbaar schrift en daarna hun volledig ingevulde stembiljetten in de kist doen, welke zich bij de presentielijst in de hal bevindt,

4. Elk lid van de partij heeft toegang, mits voorzien van een geldige toegangskaart.

5. Ieder houde zich aan de aanwijzingen van de regelingscommissie. In de zaal wordt NIET gerookt.

6. In de pauze zal u ten laste van de partijkas een maaltijd worden aangeboden.

Agenda

1. Opening

2. Telegram aan H.M. de Koningin.

3. Zingen van de coupletten 1 en 6 van ons volksHed.

4. Rede van Ir. B. J. van der Vlies, voorzitter van de Tweede Kamerfractie.

5. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 24 februari 1990. (zie „De Banier" d.d. 5 april 1990).

6. Ingekomen stukken.

7. Benoeming leden stembureau.

8. Jaarverslag van de partijsecretaris over 1990.

9. Mededelingen van het Hoofdbestuur.

10. Mededelingen van het Partijbureau.

11. Collecte.

12. Gebed voor de maaltijd.

Pauze

13. Gebed na de maaltijd.

14. Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur.

15. Jaarverslag van de partij penningmeester over 1990.

16. Verslag controlecommissie en benoeming nieuwe controlecommissie.

17. Voorstel van het Hoofdbestuur (zie hierna).

18. Voorstellen van kiesverenigingen Uddel en Wierden (zie hierna).

19. Vragen van kiesverenigingen (zie hierna).

20. Rondvraag. Vragen kunnen worden ingeleverd bij het Hoofdbestuur vóór de pauze.

21. Collecte.

22. Slotwoord door ds. A. P. van der Meer.

23. Sluiting.Het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij, Ds. D. Slagboom, voorzitterC. G. Boender, secretaris.

Verkiezing leden hoofdbestuur

Aftredend en herkiesbaar zijn: ds. W. Chr. Hovius; J. Pijl en P. H. D. van Ree.

Als respectievelijke tegenkandidaten zijn aangewezen:

1. ds. J. Koppelaar, Kinderdijk, 41 jaar, Ned. Hervormd predikant;

2. J. P. Tanis, Sliedrecht, 29 jaar, Christelijk Gereformeerd, administrateur, voorzitter kiesvereniging;

3. A. A. Klein, Barneveld, 39 jaar. Oud Gereformeerd, medewerker Kerkelijk Bureau van de Oud Gereformeerde Gemeenten.

Voorstel van het hoofdbestuur Voorstel tot vaststelUng van de ledenbijdrage voor de partijkas voor het jaar 1992.

Voorstel voor de algemene vergadering 1991

Op grond van deze begroting stelt het Hoofdbestuur voor, de ledenbijdrage voor de partijkas voor het jaar 1992 te handhaven op ƒ 17, 50 per lid.

Voorstellen van kiesverenigingen

UDDEL stelt voor in lid a van art. 5 van de Statuten de woorden „de plaatselijke kiesvereniging" te wijzigen in „een plaatselijke kiesvereniging". Preadvies Hoofdbestuur: Geadviseerd wordt dit voorstel aan te nemen omdat in meerdere gemeenten twee of meer plaatselijke kiesverenigingen zijn.

WIERDEN stelt voor lid j van art. 18 van het Algemeen Reglement als volgt te wijzigen: „Het bestuur van de provinciale vereniging zorgt voor de indiening van de lijst".

Toelichting: Na de goedkeuring van de lijst door het Hoofdbestuur heeft de statenkringvereniging geen enkele bemoeienis met de lijst.

Preadvies Hoofdbestuur: Geadviseerd wordt dit voorstel aan te nemen omdat ingevolge de nieuwe Kieswet van 1989 (voor zover het kandidatenlijsten betreft waarop alle kandidaten dezelfde zijn èn in dezelfde volgorde zijn geplaatst èn één of meer zetels zijn toegekend), kan worden volstaan met één inlevering, namelijk bij het hoofdstembureau van de kieskring waarin de gemeente is gelegen waar de vergadering van de staten worden gehouden.

Vragen van kiesverenigingen

BARENDRECHT vraagt te regelen dat ook bij gemeenteraadsverkiezingen affiches door het Partijbureau worden verstrekt.

GENEMUIDEN vraagt of diegenen, die staan op handhaving van het oude Program van beginselen en het nieuwe Program van beginselen afwijzen, nog lid van de Partij kunnen blijven.

Beide vragen zullen D.V. op de Algemene Vergadering 1991 door het Hoofdbestuur worden beantwoord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 januari 1991

De Banier | 20 Pagina's

Algemene vergadering  van de  Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 januari 1991

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken