Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

4 minuten leestijd

De algemene vergadering van de SCiP zal worden gehouden op D.V. 27 februari 1993 in de Jaarbeurs-Clongreszaal, Jaarbeursplein te Utrecht, tel. 030-95 54 21 AANVANG: 10.00 UUR PRECIES.

De Jaarbeurs-(-ongreszaal is vanaf het c; entraal Station via een overdekte luchtbrug in onge\'cer 3 minuten te bereiken. Men l^ehoeft dus niet het station te verlaten. Auto's kan men parkeren op het parkeerterrein aan de Crocselaan.

Attentie!

1. De leden mogen de plaatsen bestemd voor de afgevaardigden NIET bezetten. De afgevaardigden wordt verzocht de plaatsen voor de genodigden NIET te bezetten. Afgevaardigden die niet in het gereserveerde deel van de zaal zitten, hebben geen stemrecht!

2. Elke kiesvereniging heeft het recht om twee stemgerechtigde afgevaardigden te zenden, die elk voorzien moeten zijn van een gekleurde kaart. Alleen de twee afgevaardigden van elke plaatselijke kiesvereniging die aan haar financiële verplichtingen aan de partij heeft \'oldaan, hebben het recht aan de besprekingen en stemmingen deel te nemen. (art. "^ lid b van de Statuten.)

3. De afgevaardigden moeten vooraf eerst de presentielijst invullen in duidelijk leesbaar schrift en daarna him volledig ingevulde stembiljetten in de kist doen welke zich bij de presentielijst in de hal bevindt.

4. Elk lid van de partij heeft toegang, mits voorzien van een geldige toegangskaan.

5. leder houde zich aan de aanwijzingen van de regelingscommissie.

In de zaal wordt NIET gerookt.

6. In de pauze zal u ten laste van de partijkas een broodmaaltijd worden aangeboden.

AGENDA

1. Opening. 2. Telegram aan H.M. de Koningin. 3. Zingen ^an de coupletten 1 en 6 van ons volkslied. 4. Rede \'an Ir B.J.van der Vlies, voorzitter Tweede Kamerfractie. 5. Benoeming leden stembureau. 6. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 29 februari 1992. (zie De Banier d.d. 19 maart 1992) "'. Verslag van de Huishoudelijke Vergadering d.d. 16 januari 1993. (wordt toegezonden) 8. Ingekomen stukken. 9. Jaarverslag van de partijsecretaris over 1992. 10. Mededelingen van het Partijbureau. 11. (Collecte voor de kosten van deze vergadering. 12. Crebed voor de maaltijd.

PAUZE

13. Gebed na de maaltijd. 14. Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur 15. Uitslag verkiezing eerste kandidaat Tweede Kamerverkiezingen. 16. Jaarverslag van de partijpenningmeester over 1992. 1"^. Verslag controlecommissie over 1992. 18. Benoeming controlecommissie voor 1993. 19. Mededelingen van het Hoofdbestuur 20. Voorstellen van het Hoofdbestuur (zie hierna). 21. Rondvraag (vragen kunnen worden ingeleverd bij het Hoofdbestuur tot het begin van de pauze). 22. Collecte voor het Verkiezingsfonds. 23. Slotwoord door ds. CLA. van Dieren. 24. Sluiting. Het Hoofdbestuur van de STAATKUNDK; CJEREFORMEERDE PARTIJ,

Ds. W.Chr. Hovius, voorzitter

C.G. Boender, secretaris Verkiezing leden Hoofdbestuur

Aftredend en herkiesbaar zijn: J.D. Heijkamp, K. Meuleman en L.M.P. Scholten.

De resp. tegenkandidaten zijn:

1. E. Klein te Doornspijk. Hij is 3'' jaar oud-raadslid, van beroep conrector en behoort tot de Ned.Hervormde kerk;

2. H. Kroll te Staphorst. Hij is 64 jaar, wethouder en behoort tot de Ned. Hervormde kerk;

hoort tot de Ned. Hervormde kerk; 3. C Dubbeld te Vlaardingen. Hij is 38 jaar, oud-raadslid, van beroep directeur basisschool en behoort tot de GerCiem. in Ned.

Wegens vele andere werkzaamheden treedt tussentijds af drs M. Burggraaf. De kandidaten voor deze \'acature zullen zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Verldezing eerste kandidaat Tweede Kamerverkiezingen

Ingevolge lid c van artikel 1'' van het Algemeen Reglement heeft het Hoofdbestuur tezamen met de Raad van Advies in hun vergadering van 9 januari 1993 besloten de heer ir B.J. van der Vlies voor te dragen als eerste kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen 1994.

Voorstel I van het Hoofdbestuur

Voorgesteld wordt aan art. 6 van de Statuten na het woord "vastgesteld"

de volgende zin toe te voegen:

"De goedkeuring wordt verleend na o\'erleg met de statenkringvereniging en de provinciale Acreniging waartoe de desbetreffende kiesvereniging behoort".

Voorstel II van het Hoofdbestuur

Voorstel tot vaststelling van de ledenbijdrage voor de partijkas voor het jaar 1994.

Begroting van de partijkas voor het jaar 1993, zoals deze door het Hoofdbestuur is vastgesteld in zijn vergadering van 9 januari 1993.

(tussen haakjes staan de bedragen van de begroting voor 1992).

Lasten Partijbureau f 168.000 (./• 168.000) Bijdrage Studiecentrum (1) f 109.000 (ƒ109.000) Bijdrage Voorl.- en Vormingscentrum (2) ƒ 87.000 (ƒ 82.000) Bijdrage Jongerenorganisatie (./• 1LVSGSJ(3) ƒ 80.000 65.000) Bestuurs- en vergaderkosten ƒ 40.000 (ƒ 35.000) Dotatie Verkiezing.sfonds 23.000 23.000) (./• Rentebaten 50^.000 90.000 417.000 (ƒ482.000) (ƒ 80.000) (ƒ402.000) Ledenbijdrage (ƒ 17, 50 per lid) Nadelig saldo 402.000 15.000 (ƒ402.000) (ƒ ••• )

Toelichtingen: (1) Studiecentrum

totale lasten ƒ 328.000 totale baten ƒ 46.000 ƒ 282.000 overheidssubsidie ƒ 173.000 ten laste van de partijkas ƒ 109.000 (ƒ311.000) (ƒ 46.000) (ƒ265.000) (ƒ156.000) (ƒ 109.000)

{2) Voorlichtings- en Vormingscentrum

totale lasten ƒ 198.000 overheidssubsidie ƒ 111.000 ten laste van de partijkas ƒ 87.000 (ƒ 189.000) (ƒ107.000) (ƒ 82.000)

(3) Jongerenorganisatie [LVSGS]

totale lasten ƒ 355.000 totale baten ƒ 101.000 ƒ 254.000 overheidssubsidie ƒ 174.000 ten laste van de partijkas ƒ 80.000 ( ƒ 327.000) (ƒ101.000) (ƒ226.000) (ƒ161.000) (ƒ 65.000)

Op grond van deze begroting stelt het Hoofdbestuur voor de ledenbijdrage voor de partijkas voor het jaar 1994 te handhaven op ƒ 17, 50/lid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 28 January 1993

De Banier | 20 Pagina's

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van Thursday 28 January 1993

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken