Bekijk het origineel

Murmurering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Murmurering

4 minuten leestijd

"Wie zal ons vlees te etengeven? " Numeri 11: 4

Hoe vaak hebben toch de kinderen Israels geklaagd op reis naar het land Kanaiin. Ook in Numeri 11 horen wc hen dat doen. De Hecrc had betoond dat niets voor Flem te wonderlijk was. De Heere had hen zo wonderlijk uit Egypte geleid en ook door de Rode Zee heen. En toch wat waren de murmureringen en klachten \an het volk vele. In ons tekstwoord horen we ze klagen: "Wie zal ons vlees te eten geven? In de volgende verzen lezen we dan verder: "Wij gedenken aan de vissen, die wij in Egypte om niet aten; aan de komkommers, en aan de pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor, en er is niet met al, behalve dit Man (manna) voor onze ogen!" Hoe droevig toch dat ze zo deden en niet ootmoedig en afliankelijk van de Heere verwachten wat ze voor lichaam en ziel nodig hadden.

En hoe droevig is het nog steeds, als zo gedaan wordt. Hoe droevig, als we niet ootmoedig bij de Heere zoeken als wat wc nodig hebben. Hoe droevig is het, als we (iods Woord verwerpen, dat juist zo voorhoudt: Verlaat uw eigen boze verkeerde wegen en gedachten, bekeert u toch van de ijdele dingen tot de Heere en zoekt toch in Hem alleen, om Christus' wil, uw heil en gerechtigheid, uw behoud en uw leven. Wanneer we door blijven gaan de Heere te verwerpen, dan blijft Gods toorn op ons en dan zal het oordeel moeten zijn: Ga weg van Mij, gij, die niet gewild hebt dat ik u zou behouden en u op de ware weg ten leven zou leiden.

Maar wanneer we wel door 's-Heeren Geest en Woord geleerd en geleid als onreinen en onheiligen in de Heere Jezus onze reiniging en onze heiliging zoeken en vinden, dan kunnen we ons niet verheffen. Is het door onszelf dat we als allesmissenden voor de Heere ons verootmoedigen en in Hem alleen ons leven zoeken en vinden? Neen toch! Het is door de Heere alleen, door de leiding en onderwijzing van Zijn Geest en Woord. En wat kunnen we na ontvangen genade toch weer zo de spijs van (iods Woord verachten en aan de Heere voorbij leven en in onze ongerechtigheid of eigengerechtigheid het zoeken. Wat hebben we van onszelf toch een murmurerend en klagend hart. Wat leren we, wanneer we in Gods eg gaan, toch steeds weer Gods verge\'ing om C^hristus' wil vanwege ons boze hart begeren, en ook zo bidden: Heere, leer mij door Uw Geest en Woord in Uw weg gaan.

Spijs ten leven

Jongeren en ouderen, gaan we B nog door, onze troost en ons le- • ven te zoeken in de dingen van oeze wereld, en laten we ons leiden door de zondige begeerten van ons hart? Hoe droevig dan toch! Niet alzo! Hoort toch naar (iods waarschuwend en bestraffend Woord! Hoe prijst het Woord toch die enige ware spijs ten leven, namelijk Christus' vlees en bloed, aan. Buigt toch voor de Heere met al uw onreinheid en onheiligheid, met al uw ongehoorzaamheid en ongeloof en zoekt toch in Hem alleen uw heil en gerechtigheid, uw troost en uw vrede.

Wanneer u moet uitroepen: Is ervoor zo'n allesmissende en allesonwaardige als ik ben nog verlossing en hoop mogelijk? Hoor het: Om uwentwil niet, maar wel om Christus' wil! Hij heeft Zich eenmaal vernederd tot in de dood des kruises toe, opdat Hij waarlijk nog heil en gerechtigheid, leven en troost zou verwerven voor in zichzelf onheiligen en ongerechtigen, die van zichzelf alle leven en troost missen. Hij roept nog verlorenen tot Zich, opdat ze in Hem alleen waarachtig leven en ware gerechtigheid zoeken. Zoek dan bij Hem al wat u nodig hebt om voor (jod te leven. Begeer Christus' vlees en bloed. NXie in oprechtheid het bij Hem zoeken, zullen niet beschaamd uitkomen.

Zalig als in IKv le\en de boodschap van (iods Woord door (iods (ieest vrucht draagt van ware bekering en levend geloof Dan kunt u zich niet verheffen met het uwe en recht\aardigen met het uwe, maar dan hebt u ootmoedig bij aanvang of bij \'oortgang (iods vergevende en vernieuwende genade om Christus' wil nodig. Dan verstaat u: niet in uzelf, niet in de zonde, niet in de wereld is de ware spijs en drank ten eeuwigen leven. Alleen (Christus' vlees en bloed spijzen en laven ten eeuwige leven. Dan verstaat u de bede: Heere, wees (iij mij om wat (iij door Uw lijden en sterven bereid hebt genadig, en verenig (iij mijn hart tot de kinderlijke vreze van Uw Naam.

Katwijk aan Zee ds. J. Vroegindewey

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1993

De Banier | 20 Pagina's

Murmurering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1993

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken