Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeenteraadsverkiezingen (5)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gemeenteraadsverkiezingen (5)

5 minuten leestijd

Machtigingen

In De Banier van donderdag 4 november werd reeds geschreven over de noodzakelijke machtigingsformulieren. Een dergelijk formulier hebt u te allen tijde nodig om een kandidatenlijst in te dienen waarboven de naam van de Staatkundig Gereformeerde Partij of de afkorting daarvan vermeld staat. Het doet er niet toe of dat nu een zelfstandige lijst is of een combinatielijst.

In diezelfde Banier stond duidelijk vermeld dat daarbij, conform artikel 19 van ons Algemeen Reglement, de kandidatenlijst ter kennis van het Hoofdbestuur moet worden gebracht. Nu gebeurt het nog wel eens dat een machtiging wordt aangevraagd zonder dat de kandidatenlijst is bijgevoegd. Handelend volgens het Reglement kan in dat geval geen machtiging worden afgegeven.

Ook niet in alle gevallen is duidelijk waarvoor nu precies een machtiging wordt gevraagd. Voor een zelfstandige SGP-lijst of voor een gecombineerde lijst. In dat geval vraagt dat onzerzijds ook weer actie om daar achter te komen. Voor zover u de machtiging nog niet hebt aangevraagd, willen we daarom nadrukkelijk verzoeken de kandidatenlijst bij de aanvraag te voegen èn duidelijk te vermelden hoe de aanduiding boven uiteindelijke lijst zal zijn.

Inleveraar

Zonder tegenbericht gaan we er op het Partijbureau van uit dat degene die de aanvraag voor de machtiging verzorgt, tevens de inleveraar van de lijst zal zijn. Op het gedeeltelijk door ons ingevulde machtigingsformulier wordt de naam van de inleveraar door ons ook vermeld. In de meeste gevallen is dat de secretaris van de (gemeentelijke) kiesvereniging, maar dat is vanzelfsprekend geen verplichting. Mocht het dus bij u zo zijn dat de inleveraar iemand anders is dan de aanvrager van de machtiging, dan is het noodzakelijk dat bij de aanvraag te vermelden.

Wellicht ten overvloede wijzen we er nogmaals op dat het een goede zaak is om gebruik te maken van de gelegenheid uw kandidatenlijst, met alles wat daarbij hoort, enkele dagen voor de officiële datum van kandidaatstelling te laten controleren. U kunt meestal daarvoor al een afspraak maken op het moment dat u de benodigde formulieren ophaalt.

Combinatie-lij sten

In onderling overleg tussen de partijbureaus van GPV, RPF en SGP is afgesproken dat de machtigingsformulieren van het ene partijbureau naar het andere partijbureau zullen worden gezonden en dat degene die als laatste ondertekent de machtiging terugstuurt naar de aanvrager Sinds kort bestaat de mogelijkheid om verticale lijstverbinding te regelen via meerdere machtigingsformulieren (voor iedere deelnemende partij één) maar in onderling overleg is besloten daarvan geen gebruik te maken. De kans op vergissingen lijkt ons daardoor kleiner en de overzichtelijkheid groter

Ter aanvulling op wat in de vorige aflevering werd geschreven over de mogelijkheid van horizontale lijstverbinding, kan worden vermeld dat ook in gemeenteraden met meer dan 19 raadsleden de mogelijkheid niet is uitgesloten dat een dergelijke verbinding negatief uitvalt. Ook daarvan zijn (praktijk! )voorbeelden te geven. Een enkele keer krijgen we wel eens de vraag of daar een speciale machtiging voor nodig is. Het antwoord daarop is ontkennend. U hebt in dat geval een machtiging gehad voor het voeren van de naam 'Staatkundig Gereformeerde Partij' boven uw kandidatenlijst. Daaraan verandert niets. De feitelijke horizontale lijstverbinding vindt plaats op de dag van de kandidaatstelling door het indienen van een 'gemeenschappelijke verklaring'. Ook daarvoor zijn formulieren beschikbaar op het gemeentehuis. Ook op die lijsten is sprake van een gemachtigde en zijn plaatsvervanger, maar daarbij kan de indiener van de lijst ook meteen gemachtigde zijn.

Jammer

Verreweg de meeste kiesverenigingen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun voorkeur aangaande de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen kenbaar te maken. Jammer dat ook daar niet altijd goed werd gelezen. Zowel in het begeleidend schrijven als op de lijst zelf was duidelijk aangegeven dat tenminste vijftien namen moesten worden ingevuld. Lijsten met minder dan vijftien namen zouden terzijde worden gelegd. Een en ander geheel conform artikel 17 lid g van ons Algemeen Reglement. Het is jammer dat deze regel toch weer een aantal keren moest worden toegepast.

Affiches

We hebben beloofd terug te komen op de mogelijkheden die het partijbureau zou kunnen en willen bieden met betrekking tot het bestellen van affiches voor de zelfstandige SGP-lijsten. Er is, mede in verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen, een geheel nieuw affiche ontworpen. De verkiezingscampagnecommissie was hier zeer enthousiast over en wij denken dat u dat ook zult zijn. Het is werkelijk iets moois geworden. Dit affiche zal beschikbaar zijn in de afmetingen 50 X 70 cm. en 70 x 100 cm. Desgewenst kunt u de naam van de lijsttrekker daar ook op laten drukken. Maar wanneer u van mening bent dat alleen het lijstnummer voldoende is, dan kan dat ook en zal dat bovendien goedkoper zijn. Had u reeds besteld door middel van het u toegezonden 'bestelbiljet B' dan blijft uw bestelling gewoon van kracht. Wij nemen dan bij leven en welzijn na de datum van de kandidaatstelling contact met u op over de verdere invulling daarvan voor wat betreft de naam van de lijsttrekker en het lijstnummer. Tevens kunt u dan uw eventuele bestelling plaatsen voor de 70 x 100 cm.-affiches.

Prijsindicatie

Vanzelfsprekend bent u benieuwd naar de prijzen van deze affiches. Daar willen wij een voorzichtige indicatie van geven. U begrijpt dat het moeilijk is dat exact te vermelden zolang niet precies bekend is hoeveel afname er zal zijn. Hoe groter de aantallen, hoe lager de prijs per stuk. En andersom! Met inachtneming van het bovenstaande kunt u als indicatie voor de 50 X 70 cm affiches een prijs per stuk aanhouden van ƒ 2, 00 en voor de 70 X 100 cm. affiches moet u uitgaan van rond de ƒ 4, 00 per stuk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1993

De Banier | 20 Pagina's

Gemeenteraadsverkiezingen (5)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1993

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken