Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeenteraadsverkiezingen (6)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gemeenteraadsverkiezingen (6)

6 minuten leestijd

Machtigingen

p het moment dat deze Banier verschijnt, zijn veel gemeentelijke kiesverenigingen nog volop bezig met de procedure en de daaraan verbonden papierwinkel die de gemeenteraadsverkiezing met zich meebrengt. De definitieve datum waarop alles klaar moet zijn, 18 januari 1994, is lang van tevoren bekend geweest. Naar schatting hebben wij op het Partijbureau momenteel ongeveer de helft van het totaal aantal aanvragen voor het verlenen van een machtiging binnen. Dat komt mogelijk ook omdat niet bij alle secretarissen bekend is dat machtigingsformulieren op het Partijbureau beschikbaar zijn. In dat geval vraagt men er naar op het gemeentehuis en krijgt men daar het antwoord dat voor de verkiezing benodigde formulieren kunnen worden afgehaald vanaf de 28ste december. En ook dan is er inderdaad nog wel voldoende tijd. Toch dringen wij er op aan niet tot het allerlaatste moment te wachten. Daarmee wordt het risico dat er dingen niet goed gaan al­ leen maar groter. Vooral daar waar het gaat om een combinatielijst en de machtiging dus soms drie partijbureaus moet 'aandoen', is het zaak om dit nu zo spoedig mogelijk op te pakken.

Het is ook ons bekend dat dit keer voor het eerst de machtiging ook geregeld kan worden door per deelnemende partij in de combinatie een machtigingsformulier in te leveren. In onderling overleg is echter besloten om, terwille van de overzichtelijkheid en het voorkómen van vergissingen, zoveel mogelijk alle gemachtigden te laten tekenen op één formulier.

Waarborgsom

en zaak die wel zeer nadrukkelijk de aandacht vraagt, is het betalen van de waarborgsom. Reeds eerder schreven we daarover in De Banier van 18 november j.l. Een politieke groepering welke geen zetel heeft in de gemeenteraad, moet een waarborgsom betalen van vijfhonderd gulden. Dit bedrag zal minstens twee weken vóór de datum van de kandidaatstelling gestort moeten zijn op de daartoe bestemde rekening van de gemeente. We hebben het daarbij dus over 4 januari 1994!! Voor verenigingen die zonder resultaat aan eerdere gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, is dit niet nieuw. Voor anderen daarentegen wèl. Ook als u nu in de raad vertegenwoordigd bent door middel van een combinatielijst en er komt nu een zelfstandige SGP-lijst, moet de waarborgsom betaald worden. Wij weten ook dat deze regel in sommige gemeenten soepel wordt gehanteerd, maar zorg er wel voor dat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.

SGP-afflches

eer positief werd gereageerd op de aankondiging in De Banier dat affiches in twee verschillende formaten besteld kunnen worden bij het Partijbureau. Van enkele tientallen verenigingen hebben we reeds een voorlopige bestelling ontvangen middels het formulier wat destijds werd toegezonden. De vraag wordt nogal eens gesteld hoe hiermee verder wordt omgegaan. Daarop volgt hier het antwoord.

In alle gemeenten waar de Staatkundig Gereformeerde Partij met een zelfstandige lijst uitkomt zal de secretaris van de gemeentelijke kiesvereniging opnieuw een bestelformulier ontvangen. Daarop kan worden aangegeven hoeveel van welk formaat men hebben wil en bovendien kan daarop worden aangegeven hoe men de affiches wil. Daarbij kan nog gekozen worden tussen affiches met uitsluitend het lijstnummer en affiches met lijstnummer plus de naam van de lijsttrekker. Uiteraard hangt aan beide affiches een verschillend prijskaartje.

Combi-affiches

emeentelijke kiesverenigin- . gen die affiches bestelden voor een combinatielijst, krijgen ook een definitief bestelformulier Het aantal is reeds bij ons bekend, maar het lijstnummer en de naam van de lijsttrekker kunt u daarop vermelden.

Voor alle zekerheid vermelden we nogmaals dat ook nieuwe bestellingen voor die affiches welkom zijn tot op het moment dat de definitieve order de deur uitgaat. En dat is rond de 2Iste januari 1994. U kunt dus nog aanhaken, maar wel voor het minimumaantal van 125 stuks, waarbij de prijs per stuk ƒ3, 25 bedraagt en slechts één formaat beschikbaar komt, namelijk 50 x 70cm. Bij grotere aantallen gelden andere prijzen, l' kunt daarover contact met ons opnemen.

Tweede Kamerverkiezingen

aast het traject dat wij gaan in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen vragen ook heel nadrukkelijk de Tweede Kamerverkiezingen op het Partijbureau onze aandacht. De ingezonden kandidatenlijsten zijn verwerkt; er is een verkiezingsprogramma geschreven en becommentarieerd; er wordt volop gewerkt aan allerhande voorbereidingen betreffende de verkiezingscampagne, enzovoorts. Waar wij uw aandacht in deze kolommen voor vragen, is de organisatie van de spreekbeurten van onze mensen uit de 'kop' van de lijst. Die worden nu al ingedeeld. Wilt u daar bij horen, dan is het echt zaak om met spoed contact op te nemen met het Partijbureau om uw wensen kenbaar te maken. Anders vist u straks naast het net! De contactpersoon voor deze afspraken is de heer P.van Vugt.

Her-oprichting PKV Arnhem

Het is met heel veel genoegen dat wij kunnen melden dat de PKV Arnhem, die de laatste jaren door het leven ging als vereniging-op-non-actief, opnieuw is opgericht. Op 8 december j.l. is daartoe besloten op een vergadering die gehouden werd in een zaal van de kerk der Gereformeerde Gemeente te Arnhem. Deze vergadering stond onder leiding van de voorzitter van de Statenkringvereniging Midden-Gelderland, de heer W.Vastenhoud. Ons Tweede Kamerlid mr dr J.T.van den Berg hield een referaat over "Het belang van Staatkundig Gereformeerde Politiek". Aanwezig waren, naast leden van kiesverenigingen uit de nabije omgeving, 18 personen die zich betrokken voelen bij Staatkundig Gereformeerde Politiek in Arnhem. Verreweg de meeste van hen hebben zich ook als lid opgegeven en uit het midden van hen werd een bestuur benoemd, waarbij werd afgesproken dat na ongeveer een jaar op een ledenvergadering de normale periodieke (her)verkiezing zal plaatsvinden.

Vanuit het Partijbureau ook een hartelijk woord van welkom aan onze 273ste Plaatselijke Kiesvereniging. Wij zijn er om ook u te helpen. Schroom dus niet ons te benaderen als u vragen hebt. Daarnaast is een woord van dank aan degenen die zich voor deze heroprichting hebben ingezet zeker op z'n plaats.

Het abonnementsgeld

Elders in dit nummer staat vermeld dat er tussen dit nummer van De Banier en het eerste nummer van de nieuwe jaargang een periode van drie weken zit. De eerstvolgende Banier kunt u dus tegemoet zien op D.V. 20 januari 1994.

De maand januari betekent voor de abonnees tevens dat dan de acceptgirokaart voor het eerste halfjaar weer in de bus valt. Een snelle afhandeling wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. Daarnaast willen we voorzichtig (de penningmeester zal het nog wel een keer overdoen) wijzen op de bijgesloten extra acceptgirokaart, bestemd voor uw eventuele overbetaling. Een reeds jarenlang ongewijzigde abonnementsprijs is temidden van alle prijsstijgingen toch wel een opvallend verschijnsel! Wij hopen dat zo te houden, mede dankzij uw vrijwillige bijdragen.

Daarbij mogen we misschien ook een (extra) beroep doen op de abonnees die regelmatig het informatie-bulletin DOELWIT in hun Banier aantreffen. U betaalt daarvoor niets extra, maar ongetwijfeld begrijpt u dat het wel extra kost. Mocht u zich ooit hebben afgevraagd hoe u daar iets aan zou kunnen doen, dan hebt u hier de gelegenheid bij uitstek.

Ook in 1994 hoopt de redactie van Doelwit u weer minimaal één keer per maand van doelgerichte informatie te voorzien. En vooral ook met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen nodigen wij u uit om potentiële raadsleden, fractie-assistenten en/of nieuwe bestuursleden er op te wijzen dat zij om al dat nuttigs gratis te bekomen, slechts hun naam en adres moeten opgeven aan het Partijbureau.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1993

De Banier | 20 Pagina's

Gemeenteraadsverkiezingen (6)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1993

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken