Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

4 minuten leestijd

De regioavonden

e regioavonden liggen achter ons. De belangstelling was groot en dat is goed. De betrokkenheid was zo mogelijk nog groter en zo hoort het. Veel informatie over het voorstel van het Hoofdbestuur is uitgewisseld. De kiesverenigingen kunnen er hun winst mee doen. Uiteraard geldt dat ook voor het Hoofdbestuur, dat allerlei standpunten en suggesties kreeg voorgehouden. Het was mijn wens dat er een eerlijke en inhoudelijke discussie zou worden en nog verder zal worden gevoerd. Een aanzet is gegeven, een begin is er, het verdere traject ligt voor ons. Het is te hopen dat het ons metdkaard) zal mogen gegeven worden, binnen de gestelde tijd tot besluitvorming te komen. Het heeft in feite al te lang geduurd, het vraagstuk dat de SGP al zo lang in de boeien houdt, mag niet nog langer voortslepen. In en rondom de partij is een zekere "moeheid" over dit vraagstuk waar te nemen, die niet stimulerend werkt, en dan druk ik mij nog zacht uit.

Het is duidelijk, er wordt dwars door de partij heen, van links tot rechts om zo te zeggen, pijn geleden aan de partij die ons allemaal lief is en die voor een dilemma is geplaatst. Er wordt pijn geleden omwille van het SGP-beginsel, dat zo zwaar wordt beproefd door de tijdgeest. Er wordt pijn geleden aan de door de partij ten doel gestelde doorwerking van die beginselen in het openbare leven, waartegen de jaren door zoveel verzet bleek, een verzet dat in onze moderne tijd wel in het bijzonder lijkt te worden gemobiliseerd. Er wordt pijn geleden aan het beeld dat door de discussie is ontstaan, als zou onze partij verdeeld zijn en in opperste verwarring verkeren. En zeker, het staat ons allen voor ogen, een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. Aan de andere kant moet het in een volwassen partij mogelijk zijn dat verschillen van inzicht gewoon rustig onder ogen worden gezien en eerlijk worden besproken, uiteraard gebonden aan ons aller richtsnoer, het Woord van God. Er wordt bovenal pijn geleden waar de hele kwestie uiteindelijk kon, resp. zou leiden tot een onteren van de Naam des Heeren. Wij mogen dit alles wel beseffen. Er wordt scherp op ons gelet. Het is niet om het even hoe wij ons uitdrukken en opstellen! Wijsheid is nodig, wijsheid van Boven! Mag er maar veel gebed zijn om die wijsheid.

Afweging

et Hoofdbestuur is na ampele overweging met een voorstel gekomen dat de betrokkenheid van de vrouw bij het SGP-gebeuren regelt. Dat voorstel moet wel in zijn geheel worden beschouwd. De vraag is uitdmkkelijk gesteld of wij niet teveel toegeven aan de tijdgeest. Welbeschouwd zoekt het voorstel daar nu juist een dam tegen op te werpen. Alles bij het oude laten, kan in die zin niet dat het nu juist, onbedoeld mogelijk is dat vrouwen volwaardig lid worden. Daarmee wordt aangelopen tegen het regeerambt en tegen de ordening die ons aller Schepper in Zijn schepping heeft gelegd ter zake van de plaaLs van man en vrouw naast en tegenover elkaar. Om sterk te staan tegenover hen die de SGP willen of moeten toetsen aan het nationaal en internationaal verankerde beginsel van gelijke behan deling van man en vrouw, moeten wij onze fronten vinden bij wat de Meere ons in Zijn Woord gebiedt en voorhoudt. Daarvoor moeten wij pal staan, daarover mogen wij een zegen van Hem, van Wie wij in dit alles zo af hankelijk zijn, afsmeken.

Over de scheppingsordening en de Bijbelse uitspraken over het regeerambt, waren en zijn wij het in de partij op zichzelf eens. De besluitvorming van "Putten-II" is uitgangspunt geweest voor het Hoofdbestuur, dat in een werkelijke worsteling - ieder die dit miskent of betwijfelt, doet aan het Hoofdbestuur en de feiten onrecht - heeft getracht in de confrontatie met de tijdgeest, duidelijk daartegenover stelling nemend, tot een verantwoord trekken van de lijnen te komen. En dat is echt wat anders dan het bewust willen zetten van een eerste stap op een hellend vlak. Er is geen verborgen agenda, integendeel. De nood van de tijd waarin wij leven, legt ons principiële bezinning op en drijft ons naar elkaar toe in wat voor de één een principiële stelling is en voor de ander op zijn best een praktische oplossing. Het geheel overziende roep ik met nadruk op als één man achter het Hoofdbestuur te gaan staan en het voorstel te steunen.

Ds. J. van den Born

pnieuw is een predikant, die in alle bescheidenheid zijn weg onder ons ging, ons ontvallen. De Heere gedenke de nagelaten betrekkingen van ds. J. van den Born.

30 oktober 1995

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 november 1995

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 november 1995

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken