Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VAN HET PARTIJBUREAU

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VAN HET PARTIJBUREAU

5 minuten leestijd

LAAN VAN^*MEERDERVOORT 165 2517 AZ 's GRAVENHAGETEL. 070 - 3456226 - 3468688

CONCEPT-STATUTEN-ENZ.

Eén dezer dagen ontvingen de secretarissen van de kiesverenigingen, de stotenkringverenigingen en de provinciale verenigingen een exemplaar van de concept-statuten en het concept-algemeen reglement. Beide documenten zijn voorzien van een uitgebreide, en naar v/ij menen ook een heldere, toelichting.

Wat niet wegneemt dat er altijd vragen over kunnen blijven. Schroom niet, maar stel ze gerust. Mocht het zo zijn dat wij daar op het partijbureau ook niet direct een antwoord op hebben, dan zijn de juristen die deel uit maken van de commissie, gaarne bereid op uw vragen in te gaan. De procedure die uiteindelijk zal leiden tot besluitvorming hierover in een op D.V. zaterdag 27 september 1997 te beleggen Huishoudelijke Vergadering, ziet er als volgt uit: vóór 1 april: toezending aan de verenigingen; tot 1 juni: gelegenheid tot het indienen van wijzigingsvoorstellen; vóór 27 augustus: de wijzigingsvoorstellen worden, voorzien van een pre-advies van het HB, naar de verenigingen verzonden en/of in De Banier gepubliceerd; tussen 27 augustus en 27 september: besluitvorming in de verenigingen; zaterdag 27 september: Huishoudelijke Vergadering;

Van meerdere verenigingen ontvingen wij de vraag of het de bedoeling is dat alle leden een exemplaar van de stukken thuis krijgen. Het antwoord daarop is allereerst, dat daar niets op tegen is. Maar vanuit praktisch oogpunt gezien, verdient het wellicht de voorkeur dat de secretaris aan de pkv-leden laat weten wanneer en waarover vergaderd wordt en dat de stukken op aanvraag bij hem (de secretaris van de plaatselijke vereniging) verkrijgbaar zijn of toegezonden zullen worden. Ook de stotenkringverenigingen en provinciale verenigingen hebben een exemplaar ontvangen. Mocht er vanuit deze besturen behoefte zijn om te reageren, dan kan dat via de plaatselijke vereniging(en) ingebracht worden.

LEDENWERVING

De artikel 1 1-formulieren beginnen binnen te komen. Daaruit kunnen nu nog geen conclusies getrokken worden, maar de eerste indruk is wel dat er gelukkig nog steeds sprake is van een stabilisatie van het aantal leden van de verenigingen en daarmee ook van de partij. Wel wordt duidelijk dat ledenwerving een zaak is die blijvende aandacht vraagt. Stilzitten betekent achteruitgang! Want alleen al door het overlijden van leden vraagt het ledenaantal doorlopend aanvulling.

Misschien is het een overbodige suggestie, maar het kon wellicht toch geen kwaad u te wijzen op de jonge mannen die dit jaar belijdenis des geloofs afleggen. Mogelijk zou u daar bij aan kunnen sluiten en ze, voor zover dat nog nodig is, benaderen voor het lidmaatschap van de partij.

WERKENDAM BEZOEK OP

Veel mogelijkheden hebben we niet voor groepsbezoek in het Kerstenhuis, maar als er vraag is, doen we ons best. Dat deden we ook voor een aantal partijgenoten uit Werkendam. We doen dat overigens graag, daar kunt u van overtuigd zijn. Ook van de zijde van Werkendam was het kennelijk in goede aarde gevallen. Tot onze verrassing volgde op de hartelijke dankbetuigingen enkele dagen later nog een tweetal exemplaren van de Geschiedenis van de kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij in de gemeente Werkendam én een exemplaar van het boek van dr C.de Gast: "Godsdienst en samenleving in het land van Heusden en Altena; 1900-1961". Hartelijk dank ook daarvoor, familie G.Kornet.

ENQUÊTE

Ongetwijfeld kunt u zich nog herinneren dat de op de achterkant van het stembiljet dat ingevuld moest worden voor de Algemene Vergadering een aantal vragen stond vermeld. Die vragen hadden betrekking op de vergaderlokatie voor de Algemene Vergadering.

Daarbij moest de afweging gemao'-* worden tussen de huidige vergade* zaal in hetJaarbeursCongrescentrt en een lokatie elders in het centrurr van het land. Die vraag kwam niet voort uit klachten over de kwaliteit , n de zaal, de stoelen (integendeel) o- Je maaltijd. Dat is ieder jaar weer prir a in orde. Het bezwaar is eigenlijk a leen de prijs. En dan nog in hoofdzaak de prijs van de maaltijd. Dat wordt ieder jaar meer. En dan korr als het ware vanzelf de vraag op c er geen andere mogelijkheden zijn. Uit een klein onderzoek dat naar - ternatieven werd gedaan, bleek o • die er wel zijn. Maar ook bleek d alle waar naar z'n geld is. Zakt df prijs, dan moet u er bijvoorbeeld ook voor kiezen de hele dag op e - plastic stoeltje te zitten in plaats vc in een fauteuil. Daarnaast is ook c maaltijd eenvoudiger, alsmede de geluidsvoorzieningen etc.

Dat zeggen we niet om deze alter a- tieven als minder wenselijk voor te stellen, maar er moet wel een eer! e afweging gemaakt kunnen worder

Het resultaat was als volgt: Op 468 van de 495 ingeleverde stf TIbiljetten waren de vragen ingevuld. Dat is een respons van 94, 5 procer Daarvan gaf 73, 3 procent de vof • keur aan de JaarbeursCongreszo boven een goedkoper en kwalitot ^ minder alternatief. De overige 26 procent wilde wel veranderen. Sc - migen echter alleen onder de voc waarde dat het een en ander er kv > litatief niet op achteruit zou gaan.

De, tegelijkertijd meegenomen, vraag over het gebruik maken van openbaar vervoer naar de Algeme e Vergadering werd als volgt ingevulJ 14, 5 procent maakt gebruik van \ 3t openbaar vervoer; 81, 9 procent maakt gebruik van eigen vervoer; en 3, 6 procent maakt nu eens gebruik van het openbaar, dan wee' van eigen vervoer.

Op zich is de uitslag duidelijk. De hoeft echter ook weer niet te betel J- nen dat we niet blijven uitzien nac' een alternatief dat financieel aantrekkelijker is, zonder dat daarbij onaanvaardbaar moet worden ingeleverd op de kwaliteit. De door u op het enquêteformulier aangedragen suggesties hadden overigens allemaal betrekking op door ons bekeken lokaties.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1997

De Banier | 20 Pagina's

VAN HET PARTIJBUREAU

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken