Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

WET SOCIALE WERKVOORZIENING

4 minuten leestijd

Ais het aan de Tweede Kamer ligt, komt er met ingang van volgend jaar een nieuwe Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De afgelopen weken is er intensief over de nieuwe regeling van gedachten gewisseld tussen minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Kamer. Deze gedachtenwisseling spitste zich toe op enkele belangrijks thema's. Die zullen in respectieve volgorde de revue passeren.

WACHTLIJSTEN

Een van de doelstellingen van de nieuwe wet is het wegwerken van de lange wachtlijsten voor de werkvoorziening. Op dit moment staan er ongeveer 22 000 mensen in de rij om in een SW-bedrijf (een v/erkvoorzieningsschap) geplaatst te worden. Die wachtlijst moet aanmerkelijk bekort en het liefst weggewerkt worden. Om dat te bereiken is in de nieuwe wet een beperktereoelgroepomschrijving opgenomen. Aet andere woorden: men zal niet zo snel als onder de huidige wet op de wachtlijst voor plaatsing in een SW-bedrijf gezet worden.

Op welke wijze en hoe snel zal de wachtlijst in werkelijkheid verdwijnen? De minister denkt binnen twee jaar. Aan die veronderstelling ligt de volgende gedachte ten grondslag. Een aanmerkelijk gedeelte zal door natuurlijk verloop verdwijnen. De praktijk heeft geleerd, dot een aanzienlijk gedeelte "vanzelf" door de loop der tijd wegvloeit. Een ander gedeelte zal alsnog een plaats op de reguliere arbeidsmarkt weten te veroveren of zal in de dagopvang terecht komen. Voorts zal de nieuwe wet door de beperktere doelgroepomschrijving zorgen voor een verminderde toestroom, waardoor de groei van de lijsten minder explosief don tot nu toe zal zijn.

Bij het wegwerken van de bestaande wachtlijsten lopen we echter tegen een probleem op. Woordvoerder Van der Vlies legde daar eenen andermaal de vinger bij. De minister is van plan de huidige wachtlijstpopulatie op basis van de nieuwe regels te herindiceren. Mensen die dus reeds op de lijst geplaatst zijn, lopen ten gevolge van de nieu we regelgeving het risico een plaats in de erkvoorziening mis te lopen. Gevoelsmatig is voor deze mensen echter reeds sprake van een erwor- ven recht, zo zei de SGP-voorman. Daarom stelde hij voor om herindicatie voor bestaande gevallen achterwege te laten.

HERINDICATIE

Over (her)indicatie gesproken. Het oorspronkelijke voorstel van minister Melkert bevatte het voorstel om -in tegenstelling tot wat nu het geval is- de indicatie voor de Wsw op centraal niveau te doen plaats vinden. Regionale verschillen kunnen op deze wijze het best worden geëlimineerd, volgens de bewindsman. De SGP bepleitte juist de indicatie op decentraal niveau te laten blijven plaatsvinden. Om verstrengeling van de verschillende gemeentelijke belangen te voorkomen, dient de indicatie wel door een onafhankelijke commissie te geschieden, waarin deskundigen van verschillend pluimage zitting hebben. Dit voorstel werd door de minister overgenomen.

FINANCIERING

Zoals overal, speelt ook bij de Wsw geld een belangrijke rol. In de wet is een onderscheid aangebracht in drie klassen van arbeidsongeschiktheid. Naar de mate van de arbeidshandicap behoort iemand tot de lichte, midden- of zware categorie. Aan elk van die categorieën is een bepaald bedrag aan subsidie verbonden. De reden hiervoor is de volgende. Voor personen met een zware arbeidshandicap zijn meer aanpassingen nodig voor het laten verrichten van arbeid don voor iemand met een lichte handicap. Voor de eerste klasse is don ook een hoger subsidiebedrag be­ schikbaar. De hoogte van het budget van het SW-bedrijf is in de nieuwe opzet afhankelijk van het aantal personen, dat binnen een bepaalde categorie binnen het SW-bedrijf werkzaam is.

Denkbaar is, dat bepaalde werkvoorzieningsschappen door de nieuwe financieringsstructuur erop achteruit gaan. Dit zal vooral de bedrijven betreffen, die momenteel relatief veel zwaar arbeidsgehandicapten in dienst hebben. De bestaande populatie Wsw-ers wordt namelijk geacht te behoren bij de middencategorie. Voor de zware gevallen zou echter een hogere subsidie moeten worden toegekend. Voor de bedrijven, die een te grote achteruitgang in de geldelijke middelen te wachten staat, heeft de minister een oplossing gevonden. Een SW-bedrijf kon er per jaar niet meer dan 5% in budget op achteruit gaan.

Voor SW-bedrijven die door bijzondere omstandigheden in de financiële problemen geraken, is er in de huidige wet een noodvoorziening opgenomen. De minister was van plan deze in de nieuwe wet te loten vervallen. Mede op aandringen van de SGP heeft hij deze voorziening echter ook in de nieuwe Wsw weer opgenomen.

TENSLOTTE

Zomaar enkele aantekeningen over de nieuwe Wsw. Bij de behandeling werden veel woorden gewijd aan veel (wetgevings)techniek. Dat is ook nodig. Er moet op worden toegezien dat de wetgeving deugdelijk in elkaar steekt. Moor laten we vooral niet uit het oog verliezen, waarvoor uiteindelijk tot deze wetgevingoperatie besloten werd. Dat is -en moet blijven- het belang van onze arbeidsgehandicapte medemens!

mr. J.W. van der Ham

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1997

De Banier | 20 Pagina's

WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken