Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pinksterverwachting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Pinksterverwachting

4 minuten leestijd

“Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken”.ff Handelingen 1: 14a

De zondag tussen Hemelvaartsdag e" Pinksterfeest noemen wij de v^eeszondag. De discipelen bleven a!s verweesd' achter, nadat de Heere Jezus was opgevaren naar Zi; n Vader in de hemel. En de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Deze had de Heiland hen beloofd; "\k zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u" (Johannes 14: 18). "En IK zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid".

De Heere Jezus mag dan met Zijn vei-heerlijkt opstandingslichaam naar de hemel zijn opgevaren, gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij vergeet de Zijnen niet op acde. Hij bidt als onze Hogepriester voor ons bij de hemelse Vader. Hij heeft immers beloofd: "Ik ben met u tot de voleinding der wereld". De Heidelbergse Catechismus vraagt dan in vraag 47: "Is dan Cnristus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft? "

Het antwoord is: "Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde; maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons".

Wat een heerlijke belofte, troost en zekerheid voor de Kerk op aarde. En nu begrijpen wij de discipelen ook, die gedurende de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren eendrachtig, samen met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen bijeen waren om te bidden. Jezus was opgevaren naar de hemel, maar de Heilige Geest was nog niet uitgestort.

Doch de belofte van de Heilige Geest was er wel!

Daarom hebben zij vurig, eendrachtig en volhardend gebeden. Moor waarom bidden, als de Heere Jezus reeds beloofd heeft, dat de Geest zal worden uitgestort?

Dat is nu de weg die de Heere God met ons gaat: bidt en u zal gegeven worden. God is niet van ons bidden afhankelijk, moor Hij wil wel gebeden zijn. En het gebed wordt ook in de ziel van de gelovige gelegd, zodat hij of zij ook niet anders kon en wil dan tot God roepen.

En hun bidden en roepen is gebaseerd op de belofte van de Heere Zelf: het geloof is in het gebed met de belofte werkzaam, het geloof pleit op de belofte.

De gelovige legt de Heere Zijn eigen belofte voor: "Heere, hoor en schenk toch Uw Heilige Geest; U hebt Hem Zelf beloofd. U hebt toch gezegd door Uw Zoon ons geen wezen te laten".

En op dat gebed, naar Gods eigen belofte, heeft God de Heilige Geest uitgestort, de Geest, Die van de Vader en de Zoon uitgaat en tezamen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden. Al dat bidden en smeken was niet tevergeefs; zij werden niet beschaamd.

De Heilige Geest is met Pinksteren - bijna 2000 jaar geleden- uitgestort.

Moeten wij nu nog bidden om de Heilige Geest? Ja, weliswaar is de Heilige Geest op de Kerk des Heeren uitgestort, maar de Geest van God is geen automatisch werkende kracht, waarover wij menselijk naar believen kunnen beschikken. De Heilige Geest als Persoon wil gebeden zijn, waarbij wij God bidden om met Zijn Geest te werken in onshart, in de Kerk en in de wereld.

Wat heeft de Kerk vandaag, en elke christen nodig de inwonende werking van de Heilige Geest! Vv'at heeft de wereld vandaag nodig de krachtige werking van de Heilige Geest om de harten van mensen te overtuigen van zonde en genade, en van de noodzaak van bekering en geloof! Wat hebben u en ik nodig de leiding en werking van Gods Geest in onze harten, want door de Geest der Waarheid leren wij de Waarheid in de Heere Jezus Zelf te zien, en in Hem te geloven. Wat hebben bedroefden nodig de Trooster om in alle troosteloosheid en nood het oog op de Heere Jezus geslagen te houden en getroost verder te kunnen gaan in Zijn kracht! Daarom is het nodig ook vandaag met de Kerk der eeuwen te bidden om de werking en vernieuwing van de Heilige Geest, die door middel van het Woord van God werkt en harten opent.

De Heere binde ons de liefde en noodzaak voor dit gelovig bidden op het hart. Het gebed voor eigen leven, maar ook voor Kerk, gezin en school, voor de maatschappij, voor politiek en overheid.

Opende (Gr.)

ds P. Zeedijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1997

De Banier | 20 Pagina's

Pinksterverwachting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken