Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit het Europese Parlement

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit het Europese Parlement

6 minuten leestijd

EURO-GESJOEMEL UITGESLOTEN

Het debat over de Economische en Monetaire Unie wordt in Europa de laatste tijd steeds heftiger. De verkiezingen in Frankrijk brachten de socialisten in de regering. Als premier Jospin zijn beloften aan de kiezers waarmaakt, moet de Franse regering een soepeler begrotingsbeleid gaan voeren. In Duitsland raakten de politieke gemoederen verhit. Minister Waigel zet de degelijke Duitse reputatie op het spel. Hij wil de schuldquote omlaag brengen door een hervi^aardering van de goudvoorraad van de Bundesbank. Op de financiële markten laten analysten hun optimisme varen, nu het erop gaat lijken dat de EMU in 7 999 van start gaat met een brede kopgroep van tien landen, inclusief Spanje en Portugal. Het wordt steeds duidelijker dat de Europese Unie een groot risico neemt als zij de EMU door laat gaan volgens het tijdschema in het Verdrag van Maastricht.

Tijdens de mini-zitting van het Europees Parlement eind mei te Brussel discussieerde het EP over het zogeheten stabiliteitspact. Deze overeenkomst is een aanvulling op het Verdrag van Maastricht. Zij dient om de Lid-Staten in het gareel te houden, zodat ze hun nationale huishoudboekje op orde houden. Wanneer EMU-deelnemers te ver in de rode cijfers schieten, dreigt een boete. Voor Nederland kan die oplopen tot zo'n 3, 5 miljard gulden per jaar.

In samenwerking met de Europese Commissie had de Raad van Ministers begin april in Noordwijk een Verordening over het stabiliteitspact opgesteld. Daarin staat dat in tijden van zware economische recessie Lid-Staten geen boete opgelegd krijgen als hun begrotingstekort de afgesproken norm van 3% van het nationale inkomen (BBP) overschrijdt. Het Centraal Bureau voor de Statis­ tiek wees de Eurofractie erop dat hier een addertje onder het gras zat. V\/ant in de Verordening stond niet volgens welke methode die terugval in het BBP wordt berekend. En dat biedt een opening voor manipulatie van gegevens met de bedoeling zware boetes te ontduiken.

Blokland diendesamen met collegaPeijs (CDA) tweeamendementen indie dit lek in deVerordening dichtschroeiden.Tijdenshet debatbleek dat de EuropeseCommissiedeze wijzigingsvoorstellenniet accepteerde.Ookde Raad zou eroptegen zijn. Bloklandvond dit eenveeg teken endiende de Commissarisbehoorlijkfel van repliek: "De gang van zakenrond de totstandkomingvandeze Verordeningboezemt op voorhandal weinigvertrouwen in. Mag ik bij deCommissaris aandringenop meervertrouwen-wekkendgedrag? Vaneen euro-scepticusmag u verwachtendat hij verkooppraatjesover de eur praatjes over de euro en de EMU niet gelooft. Maar de Nederlander, Duitser of Belg die zijn betrouwbare munt wil inwisselen voor een boterzachte euro, moet ik nog tegenkomen."

Het EP hield onder leiding van zijn rapporteur Christodoulou de rug recht en nam de amendementen met een ruime meerderheid aan. Een duidelijk signaal naar Commissie en Raad om allerlei gesjoemel rond de EMU uit te bannen. Want dat leidt tot een zwakke euro met onwenselij­ ke neveneffecten, zoals hogere snte en snellere geldontwaarding Het is helder dat de Eurofractie zich 'egen de komst van de ene europese munt verzet. Dubieuze formuleriiigen die kunnen leiden tot vormen van georganiseerde diefstal zijr echter in niemands belang. Oo^- op dat punt zal de Eurofractie alert blijven.

NI ET- CONVENTIONELE GENEESWIJZEN

Van tijd tot tijd staan de niet-conventionele geneeswijzen op de agenda van het EP. De lobby ter bevordering van homeopathie, osteopathie, Chinese geneeskunde en wat dies meer zij, is rond die tijd zeer aktief om de leden van informatie te voorzien. Tientallen brieven bereiken dan de bu- reo'js van de europarlementariërs. Deze keer werd een initiatief-rapport van een lid van de Groene fractie befiandeld. Er lag een rapport ter tafel over de wettelijke status van deze geneeswijzen. De rapporteur wilde door zijn rapport de vri|heid van vestiging van de alternatieve genezers in Europa bevordei'en. Er bestaan zowel binnen alsen de landen van Europa grote vtischillen van mening over fiun status. In sommige gevallen is de uitoefening van bepaalde soorten geneeswijzen bij de wet geregeld, in andere landen geldt een strikt verbod. In de ontwerp-resolutie werd geprobeerd de Commissie ertoe te bewegen met Europese wetgeving te komen om meer erkenning van deze geneeswijzen te bereiken. Echter, daar stak een aantal leden in een laatste stadium een stokje voor. Door middel van amendementen werd de strekking van het rapport zo sterk veranderd, dat de Groene rapporteur de leden opriep om tegen de resolutie te stemmen. In elk geval wilde hij zijn naam niet mee aan het verslag verbinden. Dit ging

de voorzitter van de milieucommissie echter te ver. Uiteindelijk werd het (afgezwakte) rapport met een krappe meerderheid aanvaard.

Blokland en Van der Waal onthielden zich (samen met vele anderen) van stemming. Blokland had in zijn speech namelijk een kritische toon aangeslagen. "Achter het conflict over de erkenning van deze geneeswijzen goot een diepgaand verschil van mening schuil over de visie die je hebt op de mens en op wat ziekte eigenlijk is", aldus Blokland. Hij vond het afdwingen van meer vrijheid voor deze genezers via een Europese regeling "geen geoorloofde weg". "De niet-conventionele genezers zullen zich aan de regels van het land van vestiging moeten houden. Regels die democratisch tot stond zijn gekomen", aldus Blokland. De Europese Commissie heeft nu geen oproep van het EP gekregen om met aparte regels voor deze geneeswijzen te komen, doch slechts een verzoek om ze nog eens goed te onderzoeken.

VEILIGHEID OP ZEE

Het onderwerp veiligheid op zee staat hoog op de Europese agenda. Dit als gevolg van van ernstige ongelukken, zoals de ramp met de Estonia enkele jaren geleden. Op grond van aanbevelingen van het Europees Parlement is er een reeks nieuwe maatregelen op stapel gezet voor verbetering van de veiligheid op veerboten en andere passagiersschepen. Ook op mondiaal niveau worden er op dit terrein afspraken gemaakt. Zo werd in 1995 het internationale verdrag over de minimum opleidingseisen voor zeevarenden aangescherpt. Men gaat ervan uit dat menselijk falen aan de basis ligt van 80% van alle ongelukken. Door het verbeteren van de opleidingen tracht men menselijke fouten te verminderen. Verder moeten vanaf 1 juli 1997 alle passagiersschepen op internationale zeereizen een passagierslijst bijhouden. Dit om eventuele reddingsoperaties efficiënter te laten verlopen. Families van opvarenden kunnen dan snel worden ingelicht. Medische hulp en juridische bijstand wordt vergemakkelijkt. Het Europees Parlement boog zich tijdens de afgelopen mini-zitting in Brussel over de voorstellen van de Europese Commissie om deze internationale afspraken over opleidingseisen en registratie van passagiers op te nemen in de Europese wetgeving.

Van der Waal benadrukte in zijn bijdrage dat, gezien het mondiale karakter van de zeevaart, afspraken over de veiligheid op schepen steeds in internationaal verband genomen moeten worden. Hij toonde zich verheugd over de nieuwe wetgevende verbeteringen in het verdrag over de opleiding voor zeevarenden: "De kracht van dit gewijzigde verdrag ligt in een verbetering van het toezicht en de controle." Dat is dringend noodzakelijk, want het grootste probleem is ook hier dot de bepalingen gebrekkig worden nageleefd, aldus de europarlementariër.

Van der Waal steunde de integrale overname van dit internationale verdrag in de Europese richtlijn. Moor hij verzette zich tegen amendementen waarin veiligheidseisen worden gesteld die uitgaan boven de internationale afspraken. "In het klimaat van hevige concurrentie op de wereldmarkt kunnen we ons niet veroorloven de Europese vloot in een nadelige positie te brengen".

Verder toonde Van der Waal zich een voorstander van de verplichte registratie van passagiers. "Dat lijkt veel administratieve rompslomp met zich mee te brengen, moor met nieuwe technieken moet het registreren van de passagiers snel en efficiënt uitgevoerd kunnen worden".

Jon Schippers Bert-Jan Ruissen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1997

De Banier | 20 Pagina's

Uit het Europese Parlement

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken