Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VAN HET PARTIJBUREAU

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VAN HET PARTIJBUREAU

4 minuten leestijd

LAAN VAN MEERDERVOORT 1 65 2517 AZ 'sGRAVENHAGE TEL. 070 - 3456226 - 3468688

MACHTIGINGEN

Er wordt hier en daar nog steeds onderhandeld over wel of niet samengaan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat gaat niet overal even gemakkelijk. Maar omdat nog niet overal de beslissing is gevallen, kan er nog geen totaaloverzicht gemaakt worden van het aantal samenwerkingsverbanden. Dat zijn er minder dan in 1 994, dat is wel duidelijk. In een later stadium hopen wij daarop terug te komen. Het is de bedoeling dat vanaf 15 december de aangevraagde machtigingen verzonden zullen worden.

Voor het aanvragen van een machtiging om uit te komen met een zelfstandige SGP-lijst hebt u nog wel even de tijd, maar als het zover is, wilt u dan o.u.b. gebruik maken van bijlage ó uit uw 'Tijdschema gemeenteraadsverkiezingen'? Dat is zowel voor u als voor ons het meest eenvoudig.

PENNINGMEESTERS OPGELET!

In artikel 6, lid d, van het Algemeen Reglement, zoals dat tot 1 september 1998 van kracht is, staat het zwart op wit: de bijdrage voor de partijkas dient te worden voldaan vóór 1 oktober van het betreffende kalenderjaar. Niet alle penningmeesters hebben wat dat betreft aan hun verplichtingen voldaan. Als ü zich hierin aangesproken voelt, hoef ik u niet meer te vertellen wat u doen moet.

GIFTENACTIE!!

Maar nu nog iets anders. Ook voor de penningmeesters, hoewel ook niet allemaal. Zoals u mogelijk nog weet, is het de gewoonte om bij de verkiezingen voor de Tweede Ka­ mer een giftenactie te houden onder onze leden en sympathisanten. De secretarissen van onze pkv-en kregen daarvoor dan net zoveel acceptgirokaarten, bijsluiters en enveloppen als ze nodig hadden om al hun leden, donateurs en mogelijk andere sympathisanten te benaderen. Met het verzoek om de acceptgirokaarten te voorzien van naam en adres van de betrokkene, deze mét de bijsluiter in de envelop te doen en er voor te zorgen dat e.e.a bij de geadresseerde werd bezorgd. Als daarvoor kosten gemaakt moesten worden (postzegels bijv.), dan was het mogelijk die te declareren; maar liever niet, dat begrijpt u.

Over de medewerking daaraan en het resultaat daarvan hebben we nooit te klagen gehad. Toch waren er altijd pkv-en die niet meededen; acceptgirokaarten die niet waren ingevuld; mensen die er nauwelijks tijd voor hadden, enzovoorts.

VERBETERING

Wat zijn op dat punt de plannen voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen? Ook nu zal er een giftenactie gevoerd worden. Zoals het er nu naar uit ziet zal het tweede nummer van 'De Banier' in de nieuwe jaargang, daarvoor als voertuig dienen. Het is de bedoeling daar weer een totaal-oplage voor alle leden en donateurs van te maken. Meer dan 25 duizend dus. Dat bespaart de besturen bergen werk; de accept-giro's komen op de bestemde plaats én ze zijn geadresseerd.

Een tweetal opmerkingen daarbij. Allereerst bedoeld voor de penningmeesters. Ais u de gewoonte hebt de contributie voor de pkv ook omstreeks deze tijd te innen, verdient het misschien aanbeveling daarvoor een ander tijdstip te nemen. Twee acceptgiro's - min of meer tegelijk - voor dezelfde partij wordt vaak niet begrepen en als het wel begrepen wordt, is het mogelijk voor sommigen toch net iets teveel van het goede.

SECRETARISSEN!!

De tweede opmerking betreft de secretarissen of de beheerders van he' plaatselijk adressenbestand. Als u voor het bovenbedoelde nummer nog mutaties hebt door te geven, wilt u dat dan a.u.b. doen vóór 1 januari a.s.?

En als u, naast de adressen in uw bestand, met het oog op de verkiezingen nog een aantal extra exemplaren wilt hebben, wilt u dat dan tegelijk doorgeven?

JUBILEUM

Pkv Lisse herdacht het 75-jarig bestaan. Burgemeester A.Noordegracf van Hardinxveld-Giesendam refereerde op de herdenkingsavond over het thema: '75 jaar oud en toch jong'.

Ook deze vereniging van harte gefeliciteerd met dit jubileum en wij hopen dat uw activiteiten nog tot in lengte van jaren mogen worden voortgezet. Tot eer van Gods Naar; , en tot welzijn van de gemeente Lisse.

Voor avonden als deze wordt dikwijls ook een uitnodiging gezonden naar het Hoofdbestuur. En als de mogelijkheid maar even bestaat de wordt door of vanwege het HB ook acte de presence gegeven. Wel is het daarbij van belang dat de uitnc diging zo vroeg mogelijk bij ons binnen is.

FOUTJE!

Een zeer attente Banier-lezer maakte ons attent op een storend foutje op pagina 1 8 in nummer 21. Daar stond een overzicht van de samenstelling van de diverse door het Hoofdbestuur ingestelde commissies. Als lid van de Commissie Herziening Statuten en Algemeen Regie ment stond daar de heer H.Uil vermeld. Terecht overigens.

Niet terecht echter was de daaronder vermelde aanduiding: '(oud-HB lid). De heer H.Uil uit Zierikzee is nog niet oud, ook geen oud-lid, maar nog steeds volop lid van het Hoofdbestuur.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1997

De Banier | 20 Pagina's

VAN HET PARTIJBUREAU

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken