Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Niet de vrouw alleen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Niet de vrouw alleen

8 minuten leestijd

TEKST & UITLEG

Onder de titel 'Een onoverbrugbare kloof' verscheen onlangs in het Reformatorisch dagblad een fors artikel over de 'brokstukken' van stukgelopen samenwerkingsverbanden op lokaal niveau. "Oorzaak: een fundamenteel andere kijk op de positie van de vrouw door de betrokken partijen."

In de beeldvorming is het daarbij doorgaans de SGP die daarbij de last van de breuk krijgt te dragen. Omdat daar vy^ordt geweerd, > vat bij GPV en RPF wordt gestimuleerd: de actieve deelname van vrouv^en aan het openbaar bestuur.

Maar dat SGP-standpunt is immers niet nieuw? Nee, bepaald niet; het is zo oud als de partij zelf. Daarom is er ook méér aan de hand dan enkel en alleen het verschil van gevoelen aangaande deze kwestie.

ONVERANDERD

Het feit dat een niet-veranderd SGPstandpunt na zoveel jaren oorzaak wordt van het verbreken van bestaande samenwerkingsverbanden, duidt onmiskenbaar op veranderingen. Kennelijk is nu niet meer mogelijk wat voorheen wel mogelijk was: rekening houden met een standpunt waarvan de partij waarmee wordt gesproken van mening is dat het op Gods Woord gegrond en daarmee een kwestie van beginsel is.

En welke termen ook bedacht worden om vermoede veranderingen bij de SGP aan te duiden, niemand is in staat om aan te tonen dat de officiële SGP-lijn inhoudelijk ooit een andere is geweest dan nu. Het eni­ ge dat veranderde is, dat - door anderen daartoe gedrongen - de SGP van de ongeschreven regel, een geschreven regel moest maken.

"Het regeerambt komt de vrouw niet toe" is een op de Schrift gegrond standpunt. Ooit voorzien van een uitvoerige, voor iedereen beschikbare, onderbouwing. Veel weersproken, dat is waar, maar nog nooit vanuit dezelfde Schrift weerlegd. Ook niet door GPV of RPF.

Het hoeft niet onvermeld te blijven dat er ook in vroeger jaren samenwerkingsverbanden zijn geweest waarin vrouwen participeerden. Wie daarop wijst met de bedoeling het huidige partijstandpunt als verrechtsing te typeren, vergist zich. Meerdere keren is, ook in ons partijorgaan, met citaten uit notulen, partijredes en antwoorden op vragen op Algemene Vergaderingen, aangetoond dat - vanaf het moment dat deze vraag zich voordeed - het standpunt altijd is geweest: samenwerken is onder bepaalde omstandigheden mogelijk, maar zie er van af als er vrouwen op de lijst staan. Waar dat anders was, erkende het Hoofdbestuur de beslissingsbevoegdheid van de plaatselijke vereniging. Dat kon, omdat toen géén goedkeuring van het Hoofdbestuur nodig was om lijsten inéén te schuiven. Na wijziging van de Kieswet is goedkeuring van het HB nodig. En zondermeer instemmen met vrouwen op kandidatenlijsten zou ingaan tegen de eigen besluiten.

Maar nu de Kieswet vereist dat het Hoofdbestuur toestemming geeft voor het aangaan van een samenwerkingsverband als daarbij de naam van de partij wordt gebruikt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat daarbij de partijlijn wordt gevolgd.

AANSCHERPING

Er bestond van onze kant dan ook niet direct de behoefte om de bestaande richtlijn voor het aangaan van een samenwerkingsverband te herzien of aan te vullen. Het is gedaan op uitdrukkelijk verzoek van GPV en RPF. Terecht overigens, laat ik dat er direct aan toe voegen. De directe aanleiding was de commotie rond de lijst voor de Europese verkiezingen. Dat noodzaakte ons opnieuw na te denken over de begrenzing van samenwerkingsverbanden in het algemeen en de plaats van de vrouw daarbij in het bijzonder. Met als primaire oorzaak het eman'cipatoire beleid bij GPV en RPF ophet gebied van kader en scholing.Dat nadenken onzerzijds leverdeaan standpunten weliswaar nietsnieuws op, maar het had wel tot gvolg dat de ongeschreven regelwerd omgezet in een geschreven r gel.

Wie om die reden het HB van de SGP verkramping of verrechtsing verwijt, doet dat dan tegelijk en minstens in gelijke mate de landei, « besturen van GPV en RPF. Deze hebben immers ook hun richtlijnen aar: gescherpt. Waardoor plaatselijke verenigingen niet meer mogen be sluiten om af te zien van vrouwen op de lijst. Zelfs als men plaatselii^ in goed overleg, met elkaar van rr - ning is dat voortzetting van de samenwerking meer woord is dan e^ vrouw op de lijst, is het maken van die afweging feitelijk niet meer tot gestaan als dat goot ten koste vn het plaatsen van vrouwen. Als in •• overeenkomst staat vermeld dat wordt afgezien van het plaatsen \ n vrouwen op de lijst, wordt door GPV en RPF geen machtiging verleend.

Met als gevolg dat niet zelden de afspraak wel wordt gemaakt, mao' niet of elders wordt vermeld. Het wordt aan de waarneming van d( beoordelende instantie(s) onttrokken. En dat staat op z'n minst op gespannen voet met de manier waarop wij, krachtens onze begir selen, met elkaar behoren om te gaan.

MEERDERE OVERWEGINGEN

Bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst is sprake van meerdere principiële overweging' i De plaats van de vrouw is er één van. In dat geheel van overwegin gen is de SGP bereid een afweging te maken. Vandaar dat er gewich: ge redenen kunnen zijn die er toe leiden dat een machtiging wordt C2geven voor een lijst waarop ook een vrouw stoot.

Waarbij het don altijd moet gaan om een niet-verkiesbare plaats. Dci' biedt onderhandelingsruimte. Het '> dus niet onder alle omstandigheden onoverbrugbaar. Ik meen te mogei stellen dat de harde regels van de RPF en in mindere mate die van het GPV dot wel zijn. Met name de RPFregel dat in de samenwerkingsovereenkomst moet staan dat iedere partij verantwoordelijk is voor zijn eigen kandidaten werpt een formeel niet te nemen hindernis op.

Ook GPV en RPF zouden bereid moeten zijn ruimte te loten; zodat er plaatselijk afwegingen gemaakt kunnen worden. Beslissingen moeten zoveel mogelijk genomen worden binnen het verband waarop de gevolgen daarvan van toepassing zijn. Dat sluit landelijke regelgeving niet uit. Richtlijnen moeten er zijn. En als het partijbeleid bij de anderen is dat vrouwen op de lijst mag, ja zelfs gestimuleerd wordt, dan mag dat ook duidelijk gemaakt worden. Maar dat is nog iets anders dan onmogelijk maken dat daarvan terwille van hogere belangen wordt afgezien.

UITZONDERINGEN

Er zou al heel veel gewonnen zijn als er ruimte bleef voor de uitzondering die de regel bevestigd. Voor de SGP is dat de regel dat er geen vrouw wordt gekandideerd; voor GPV en RPF de regel dat het moet, als ze zich aandienen.

De SGP zegt op grond van Gods V\/oord; het regeerambt komt de vrouw niet toe; daarom is ons uitgangspunt: geen vrouwen op de lijst. GPV en RPF zeggen; Gods V^oord verbiedt het niet, dus laten wij het ruimhartig toe. Vanuit die optiek lijkt de houding van Paulus aan te bevelen: "indien de spijze mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere".

Het moet toch eenvoudiger zijn om iets te laten wat, in eigen ogen, geoorloofd is, dan van een ander iets te vragen wat in diens ogen op grond van Gods Woord niet geoorloofd is? Er staat toch nergens dat het moet?

GEEN WORSTELING MEER

fHet is zo gemakkelijk gezegd, wat ook in het artikel van zaterdag j.l. stond, namelijk dat de SGP de kool en de geit wil sparen. "Laaf de partij toch gewoon duidelijk zijn. Het mag of het mag niet". Zo simpel is het niet. Dat zou velen goed uitkomen, aan beide kanten. Maar waar dat zo ligt, is de worsteling weg. Dan is een vrouw op een lijst het enige kwaad dat bestreden moet worden, ook al staat ze als nummer 24 op een lijst waarop maximaal één zetel behaald kan worden. En wie de andere kont op wil en daarom roept dat de vrouw best een actieve rol in de politiek mag, want 'de Bijbel verbiedt het nergens' en we er dus geen 'pietluttigheden' bij moeten holen, doet daarmee uitspraken een SGP-er onwaardig. Dat is een gedachtengong waarbij we Gods Woord verlagen tot een naslagwerk; bij voorkeur voorzien van trefwoorden. Waarbij het een kwestie van opzoeken is om per situatie te kunnen lezen: gij zult, of: gij zult niet.

Het is per keer, per gemeente, per situatie anders. Als daarbij de directe duidelijkheid ontbreekt, moet dat leiden tot de worsteling: Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen.

MEER OORZAKEN MOGELIJK

Consequent denken en handelen is moeilijk. Voor een ander overigens niet moeilijker dan voor onszelf. In alle eerlijkheid meen ik te moeten constateren dat in gemeenten waar men elkaar nodig heeft om een zetel te behalen, de bereidwilligheid elkaar tegemoet te komen groter is dan elders. Dot wordt long niet altijd zichtbaar in de ter beoordeling voorgelegde overeenkomsten. Wat daarnaast werd vastgelegd of afgesproken, onttrekt zich dikwijls aan de waarneming.

En daar waar GPV en/of RPF zich (nu) goed kunnen redden zonder de SGP komt het nogal eens voor dat de behoefte aan samenwerking merkbaar minder wordt. Het is niet overal en altijd de kwestie van de vrouw die de breuk veroorzaakt, ook al wordt dat argument dan toch gebruikt. Het zijn ook de ontwikkelingen tussen GPV en RPF op landelijk niveau, die plaatselijk doorwerken. Het is soms de inhoud en de toonzetting van het 'eisenpakket' dat bij onderhandelingen op tafel wordt gelegd. Het is ook het, soms toenemend, verschil in geestelijk klimaat. Daar zijn voorbeelden van te noemen.

Het is dan ook niet eerlijk om alles aan de SGP-visie op de plaats van de vrouw toe te schrijven. En waar dat wel zo is, kan dat worden uitgelegd. En GPV en/of RPF mogen dan uitleggen waarom een vrouw op de lijst belangrijker is dan voortzetting van de samenwerking.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1997

De Banier | 20 Pagina's

Niet de vrouw alleen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken