Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

FMOTIF^i

De laatste vergoderdag van 1997 zal in de annalen van de parlementaire geschiedenis in bijzondere zin gemarkeerd blijven. Het is ongeveer tien uur in de avond. Nog een lange reeks van stemmingen en de Kamer kan met Kerstreces. Voorzitter Bukman kondigt het stemmingsuur aan, net nadat duidelijk is geworden dat de v^et die de herstructurering van de varkenssector moet regelen -tegen de door D66 gehouden verv^/achting van de laatste dagen in- uiteindelijk toch op een Kamermeerderheid kan rekenen. Op dat moment ontlaadt zich de spanning bij de vele varkenshouders op de publieke tribune. Wat toen gebeurde was tegelijk begrijpelijk, weinig verheffend en zeker afkeurenswaardig. Begrijpelijk omdat tientallen gezinsbedrijven -door hen vertegenwoordigd- onder de last van wat in de wet wordt bepaald, waarschijnlijk zullen bezwijken. Het gaat daarbij om in totaal enkele duizenden bedrijven en het is te vatten dat betrokkenen overmand worden door emoties. Weinig verheffend, omdat die emoties tot ontregeling leidden van de orde van de vergadering, die nu eenmaal strak moet worden bewaakt. Een en ander leidde tot de uiterst zeldzame ontruiming van de publieke tribune door de inzet van tientallen heuse ME-ers. Zeker afkeurenswaardig omdat de Kamerleden vanaf de tribune werden uitgevloekt. Godslasterlijke kreten, scheldkannonades en bedreigingen klinken door de zaal en dat is op deze wijze, voor zover ik weet, nog nooit eerder vertoond. Eieren vlogen door de lucht en bevuilden kleding en bekleding. De vergadering is er geruime tijd om geschorst, tijdens welke ik journalisten heb proberen uit te leggen dat ik vele varkenshouders ken, die hoewel net zo gedupeerd door de wet, toch ook met afschuw van dit tumult kennis zullen nemen.

De opstelling van de SGP-fractie was duidelijk. Wij dienden een eigen plan in, dat ontstaan was in een gesprek met varkenshouders uit de eigen achterban, respectievelijk de landbouwsectie van de RMU en nog wel andere contacten. Geen generieke korting op de varkensrechten, wel halen van de milieudoelstelling langs lijnen van bedrijfsaanpassingen. Ons plan werd weliswaar uitdrukkelijk in de discussie betrokken, maar op enkele onderdelen stellig afgewezen door de minister. Wij stemden tegen de wet, de redenen zijn duidelijk voor het voetlicht gekomen in De Banier, in de

Kamer en in de media. Al met al een verstrekkende ontwikkeling, met pijnlijke kanten, die de emoties hoog hebben doen oplopen.

INTERPELLATIE

Onverwachts hield de SGP-fractie vorige week een interpellatie en dat gebeurt niet zo vaak. Wat was het geval? De beoogd lijsttrekker van D66, mevrouw Borst, nu minister van VWS, had in het openbaar betuigd tegen de wet te zijn, zoals deze na wat wijzigingen door haar collega minister Van Aartsen in het kabinet werd verdedigd. In onze parlementaire verhoudingen, waarin wij aangewezen zijn op coalities, is sprake van collegiaal bestuur. Binnen het kabinet kunnen meningen verschillen, nadat door het kabinet een besluit is genomen, wordt dat besluit door alle kabinetsleden in principe verdedigd. Er wordt bij bepaalde kabinetsbesluiten door deze of gene wel eens een aantekening gevraagd, waardoor werd vastgelegd dat men ergens tegen was, maar dat komt formeel niet naar buiten. Mevrouw Borst evenwel, ging duidelijk een stap verder en riep de haar bevriende fractie op zich tegen het wetsvoorstel te blijven verzetten. Welnu, dat kan natuurlijk niet. Als een minister een voorstel in de Kamer verdedigt en voor een collega die voor dat wetsvoorstel net zo verantwoordelijk is, dat in het openbaar afvalt en oproept er tegen in het geweer te komen, staat staatsrechtelijk onzuiverheid toe, die niet te dulden is en gemakkelijk van kwaad tot erger leidt. Wij riepen de minister-president te verantwoording; hij immers, heeft als voorzitter van de ministerraad voor de eenheid van kabinetsbeleid en voor de staatsrechtelijke aspecten een eerste verantwoordelijkheid. Uiteraard moest ook mevrouw Borst op het matje komen. Zij vooral, maar ook de minister-president, bood onomwonden haar excuses aan en daarmee was de kous af en de staatsrechtelijke zuiverheid hersteld. Wij kregen overigens in de Kamer brede steun en in de media bijval. Het was een voorval, dat het debacle van D66 in het "varkensdebat" definitief inluidde.

IA AniA'iccri ivi/"

Wij hechten er aan, aan het einde van dit jaar, een ieder alle goeds toe te wensen. Ten diepste bestaat dat uit wat in één van de Psalmen vol verwondering beschreven staat: o, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen! Dat wensen wij U toe, de vreze des Heeren, die het beginsel is der wijsheid en der wetenschap en die doet wijken van alle kwaad en een fontein opent van heil (in Christus) dat nooit vergaat. Dat was ook de wens aan ons adres, die de ons ontvallen ds. H.C. v.d. Ent, ons gaf bij onze laatste ontmoeting op de begrafenis van ds. Slagboom. Nog herinner ik mij zijn rijzige gestalte, zijn wat hoekige uitdrukkingswijze en stijl, maar die grote man kon klein zijn als een kind en warmte leggen in persoonlijk contact.

Maar dan ging het ook over het grootste geheim in het leven en tegelijk het grootste wonder is in het leven van de Kerk. De Heere geden-— ke zijn nagelaten betrekkingen. \^

22 december 1997

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 december 1997

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 december 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken