Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Niet te vergelijken !

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Niet te vergelijken !

5 minuten leestijd

... meer dan Jonas is tiier.... meer dan Salomo is hier! (Matth. 12: 4142)

1. MENSEN VERGELIJKEN GRAAG

Iemand heeft ooit eens gezegd "vergelijken - dat zit om zo te zeggen de mensen in het bloed. Wij vergelijken dingen met elkaar en zeggen "dat vind ik mooi, en dat behoef ik niet, vind ik lelijk of maar niks". Wij vergelijken mochten met elkaar en zeggen "die partij staat daarvoor en die partij kenmerkt zich door die doelen". Wij vergelijken graag ook politici met elkaar, die er niet meer zijn, "Ds Kersten was zus, maar Ds Zandt zei altijd..". En ook die nu nog leven, binnen de partij, "ir. van Rossum had de gev/oonte om, ... en de heer Van der Vlies zegt vaak ...". Of onze vergelijkingen echter altijd billijk zijn is nog een tweede. Nu moet er altijd, als we dingen en mensen met elkaar vergelijken een punt van vergelijking aanwezig zijn. Anders is alle vergelijking dwaas en zinloos.

De Zaligmaker is bij Zijn omwandeling op aarde, en wordt nog steeds ook, vergeleken met anderen. In Zijn dagen vergeleek men Hem met de Joodse rabbi's en leraars. Hij was en deed echter zo geheel anders! En nu nog wordt de Heilkand wel vergeleken met stichters van andere religies, zoals met Mohammed bij voorbeeld. Maar, ... kon dat wel? Mag dat wel? Doet dat niet zeer te kort aan Hem. Hij is toch niet alleen maar mens..maar allereerst de waarachtige God? En de Heere zegt toch Zelf in Zijn Woord: "Bij wien dan zult gij MIJ vergelijken, dien IK gelijk zij.."? . Dan houdt toch alle vergelijking op?

Werd Hij de Enige voor u en voor jou? Is Hij Alles gaan betekenen in onze nood, schuld, verlorenheid, ar­ moede? Hij is toch met niemand te vergelijken?

2. DE HEERE JEZUS VERGELIJKT ZICHZELF

De Heiland leert de mensen de Bijbel te lezen, goed te lezen, te verstaan, door Zijn Geest. Hij wijst, wanneer Hem door de geestelijke leidslieden van Israël gevraagd wordt een teken te doen om te loten zien wat en wie Hij nu echt is, terug naar oude tijden, waarvan de Schriften verhalen. Wie van hen wist niet van Jonas, de profeet die naar Nineve moest? Hij was een der "kleine profeten", zelf een zondig mensenkind, dat de ondergang van de stad moest aanzeggen, zonder dat hij wonderen verrichtte! Maar de Heere Jezus komt ver boven Jonas uit! Hij is in hoogst eigen Persoon de Zoon van God, volledig rein en zonder zonde. Die de door Hem te brengen verzoening en verlossing predikt met de tekenen erbij van Zijn almacht en genade! En wie van deze leidslieden en om hen heen staande tempelgangers wist niet van Salomo! Dat was de grote, rijke koning, die zelf de tempel had gebouwd en naar wie vorsten ook uit het buitenland kwamen om Hem over grote levensvragen te raadplegen! Maar de Heiland gaat toch ver boven deze koning uit, die de wijsheid niet van zichzelf had, en later zo diep in de zonde van de afgoderij viel! Al de wijsheid Gods is in Hem vlees en bloed geworden. Hij is de ware tempel Gods Zelf. Dat de Heere Jezus meer is dan Jonas of dan Salomo is niet de uitkomst van een vergelijkende studie, die mensen hebben verricht, maar staat van het begin af aan al vast en wordt door Hem Zelf uitgeroepen in Zijn prediking. Hij doet alle anderen in het niet vallen bij Zich. In Zijn Messiaans bewustzijn predikt Hij Zich als meer en heerlijker dan wie ook maar.

3. MAAR HIJ IS NIET TE VERGELIJKEN!

Vallen we nu door genade voor Zijn Woord? Want de Heere IS eenvoudig de meerdere van en boven allen. Hij is, kunnen we zeggen, de werkelijkheid en Jonas en Salomo zijn maar schaduwen. Hij is de onvergelijkelijke Leraar der gerechtigheid en Koning der ere, van wie zij slechts schaduwbeelden waren. O, hoe vernederde Hij Zich om Zelf Zich te vergelijken met vergankelijke en zondige mensenkinderen. Maar laat maar nooit iemand proberen zelf op grond van vergelijkingen vast te stellen wie Hij nu werkelijk is. En Hij wordt ook niet verheven en geprezen als uitkomst van onze vergelijkingen moor vanwege Zijn Zelfsopenbaring door Woord en Geest. Wie Hem in de vergelijking betrekt gaat eigenlijk ... geloof met ongeloof, waarheid met schijn, leven met dood, licht met duister vergelijken en tost mis. Maar wie Hem ziet met een geschonken oog des geloofs zegt en belijdt met een der Erskines "wie alles zag in de wereld moor Christus niet met een geloofsoog aanschouwde, heeft eigenlijk nog nooit iets gezien. Moor wie Hem door het geloof mag zien heeft alles gezien"! Ja, dan zeggen we in opperste verrukking en blijde verwondering: HIJ ... ? HIJ is met niets en niemand te vergelijken". Hij IS die Hij is, niet meer en niet minder. Hij is meer dan wie ook - Ook voor u, jou en mij?

Apeldoorn

Drs.W.Chr.Hovius

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 februari 1998

De Banier | 32 Pagina's

Niet te vergelijken !

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 februari 1998

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken