Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENTAIR LOGBOEK

5 minuten leestijd

KRIMPENERWAARD

Werkbezoeken en spreekbeurten horen bij verkiezingscampagnes. Ook de SGP blaast op die manier haar partijtje mee. De eerste bezoeken en bezoekjes zijn inmiddels afgelegd. Het zijn er te veel om ze stuk voor stuk in de Banier te verslaan. Zo af en toe pikken v/e er eentje uit. Zoals het bezoek dat de Tv^eede Kamerfractie tv^ee weken geleden een hele dag bracht aan de Krimpenerv/aard, een stukje Nederland om verliefd op te zijn.

De Haagse delegatie begon de dag onderaan de Lekdijk-West. Met eigen ogen konden de bezoekers zien hoe de dijkversterking ter plekke vordert. Dat 'onze' Van den Berg daar de hand in heeft gehad, laat zich roden. In de bouwkeet werd tevens stilgestaan bij Krimpenerwaardse waterhuishouding in meer brede zin. De volgende halteplaats was Schoonhoven, de politie. Wat we daar te horen kregen van de mannen van de praktijk was leerzaam en aangenaam. Zonder opsmuk en to the point. Ook de weerslag van dit onderhoudend onderhoud zal terug te vinden zijn in de SGP-inbreng(en) in Den Haag.

Een partij die denkt over de verhouding kerk en staat zoals de SGP dat doet kan de kerk natuurlijk niet links loten liggen. En dus bewonderde een deel van de delegatie de grote of Bartholomeuskerk in het centrum van het schitterende Schoonhoven. Onderwijl nam 'monumentenwoordvoerder' Van der Vlies in de consistorie de zorgenkant van dit kerkgebouw door met de 'kerkelijke autoriteiten'. Van Schoonhoven ging het naar Gouda, waar de specifieke problematiek van de (vervuilde) Hollandsche IJssel besproken werd met een van de projectmanagers en burgemeester Bakkers van Ouwerkerk.

Het schitterende uitzicht uit de burelen van de firma 'Verdouw' aan de IJssel drukte ons nog eens met de neus op noodzaak van een goed rentmeesterschap. Het werkbezoek werd na een rondrit (o.a. over het erf van mede-organisator Slingerland) en een goede, stevige Hollandse maaltijd ten huize van een van SGP-raadslid De Jong (van harte aanbevolen!), in Berkenwoude afgesloten met een verkiezingsavond. Dat er stoelen bij moesten worden gesleept, onderstreepte dat de dag geslaagd mag heten.

LAATSTE WEEK

In de laatste week van de Kamer vóór het krokus- annex verkiezingsreces kregen de kamerleden nog heel wat onderwerpen te verstouwen. Zo zijn onder meer de gemeentelijke herindelingen in Overijssel (Deventer/Bathmen/Diepenveen) en in de Bommelerwaard (plus Buren, Liende en Maurik) afgehandeld. Ook werd er -voor de zoveelste keer- geknaagd aan de poten van de stoel van de minister van Justitie, nu n.a.v. het ontslag van 'super procureur-generaal' Docters van Leeuwen. Bij zowel de herindelingen als het Sorgdrager-debat deed de SGP bij monde van Van den Berg een aardige duit in het zakje, in lijn overigens met eerdere opstellingen van de SGP-fractie bij voorgaande debatten over dezelfde materie. Wat betreft de herindelingen is dat: als het niet aantoonbaar noodzakelijk is, niet aan beginnen.

En aan minister Sorgdrager vroeg Van den Berg (meer retorisch dan informerend) of zij zelf denkt nog voldoende gezag te hebben om gezag en vertrouwen te herstellen en de reorganisatie van het Openbaar Ministerie van de grond te krijgen.

AOW

De toenemende vergrijzing levert ook voor de overheid enkele vragen op. Een van de problemen waar een regering die vooruit wil zien op stuit is: hoe houd ik de oudedagsvoorziening ook in de toekomst op peil? Tegen de achtergrond van het feit dat het Nederland economisch gezien voor de wind gaat, is de gedachte geopperd om een zogenaamd AOW-spaarfonds in het leven te roepen. Dat voornemen is inmiddels uitgewerkt in een wetsvoorstel dat veertien dagen geleden door minister Melkert van Sociale Zaken en staatssecretaris De Grave werd verdedigd.

Namens de SGP sprak ir. Van der Vlies. Hij zei het een voluit bijbelse gedachte te vinden om in vette jare: iets opzij te leggen voor de toekomst, mogelijk magere jaren. We moeten naar de mens gesproken doen wat onze hand vindt om te doen. De oplossing die het kabinet aandraagt is tweeledig: premiemaximering en instelling van he' spaarfonds. De gedachte de AOWpremies aan een plafond te binden is alleszins begrijpelijk. Immers, als steeds minder mensen steeds meer op moeten brengen, gaat de wal of. een gegeven moment het schip keren. De gedachte is dus goed. Mac de vraag is wel: hoe realistisch is de instelling van zo'n plafond, en dat nog wel in een wet? Als de spaarpot toch minder vol blijkt te lopen, is het natuurlijk een kleintje om het wettelijk maximeringspercentage (16, 5%) te wijzigen.

Premiemaximum en spaarfonds han gen uiteraard ten nauwste met elkaar samen. Van der Vlies ging daar op door. Het spaarfonds zelf moet gevuld worden. De regering gaat er daarbij van uit dat de staat schuld in de toekomst wel zal afnemen, zodat er ruimte ontstaat voor vulling van de spaarpot. Rekent u zich niet te rijk? vroeg Van der Vlies. Dat het kabinet het zelf ook niet helemaal vertrouwt, blijkt wel uit wat de bewindslieden in de stuk ken schreven: "Indien de reductie van de overheidsschuld zou stagne ren en de rentelasten als gevolg va een trendmatige stijging van het overheidstekort eveneens een stijging te zien geven, kan de beoogde financiering van de AOW in ge vaar komen; de aangewezen oplos sing is dan een terugkeer naar stru' tureel gezonde overheidsfinanciën. Een "erg mager antwoord", oordeelde Van der Vlies. Mooi gezegc maar zal dit bij economische teger spoed niet meer dan een vrome wens blijken te zijn. Zo is dat al zo vaak gegaan. Daarom vroeg de SGP'er nog maar eens naar de 'hardheid' van deze voedingsbron. Uit zijn woorden klonk gerede twijfel door, en dat ten aanzien van he hart van het systeem! Een op termii onhaalbare voeding betekent een einde van het spaarfonds, en dus van de zekerheid van bestendiging van de AOW, die wat de SGP betreft waardevast moet zijn. "Daar staan wij voor", sloot Van der Vlies zijn betoog af.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1998

De Banier | 24 Pagina's

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1998

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken