Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

NIEUWKOMERS EN OUDGEDIEN­DEN IN DE RAAD, OPGELET...!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

NIEUWKOMERS EN OUDGEDIEN­DEN IN DE RAAD, OPGELET...!

5 minuten leestijd

Nu de tijd van gemeenteraadsverkiezingen achter ons ligt, staat een nieuwe lichting raadsleden klaar om hun zetels in het gemeentebestuur in te nemen. Voor vvat betreft het aantal SGP'ers onder hen mogen we constateren dat dat ten opzichte van de voorgaande raadsperiode zeker niet is afgenomen. Dat stemt tot dankbaarheid. Elders in De Banier wordt nader op de uitslag ingegaan.

Het lijkt ons een goede zaak om vanaf deze plaats voor zowel de nieuwkomers als ook voor onze oudgedienden, op een rij te zetten wat de Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum (SVV) ook in de komende periode hen te bieden heeft.

DE BETERE RAADSLEDEN

Het is heel belangrijk dat nieuwgekozen raadsleden van begin af aan optimaal op de hoogte zijn van alle 'ins en outs' in de gemeentepolitiek. Dat komt hun functioneren en daarmee de kwaliteit van het lokaal bestuur zeker ten goede. En daar is het instanties als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) veel aan gelegen. Eind april start op televisie een speciaal op deze doelgroep toegesneden VNG-cursus. Teleac/NOT zendt 'm uit. Het bijbehorende boek 'Leden van de raad' is inmiddels verkrijgbaar. Navraag bij Teleac wees uit dat alle raadsleden binnenkort via hun gemeenten een exemplaar van het cursusboek zullen ontvangen. Onze zegsman liet weten dat diegenen die de tv-uitzendingen niet volgen geen essentiële informatie zullen mislopen.

Ook de SGP hecht er sterk aan dat haar vertegenwoordigers kwaliteit leveren in de gemeenteraden. In de door het NRC Handelsblad gehouden burgemeesters-enquête (zie: NRC, 19 februari 1998) worden ze, tezamen met hun collega's van Groen Links, GPV en RPF, gekwalificeerd als de betere raadsleden. Dat moeten we zo houden. Hoe?

SVV-CURSUS

Binnen SVV-bestuur is serieus overwogen of nieuwe raadsleden ook in SGP-verband een introductie-cursus moet worden aangeboden. Gezien het feit dat instanties als VNG en Bestuursacademie voor het verzorgen van dergelijke trainingen be- , ter geoutilleerd zijn, / is het niet zinvol de / concurrentie daarmee aan te gaan. Belangrijk is echter wel, dat onze

nieuwgekozen vertegenwoordigers worden toegerust tot het in de praktijk uitdragen vc het SGP-geluid. Een cur "principieel en praktisch SGP'er-zijn" dus. Gedacht dergelijke cursus in het najaar - doch vóór de Algemene beschouwingen - te organiseren. De eerste raadsindrukken en -ervaringen zijn dan reeds opgedaan, zodat de positie van de SGP'er in het gemeentebestuur meer gericht kan worden uitgediept. Uiteraard zal daarbij zoveel mogelijk de in SGP-kring ruimschoots aanwezige ervaring met het politieke handwerk worden ingeschakeld. U zult de komende tijd nader worden geïnformeerd over de verdere uitwerking van de SVV-plannen op dit gebied.

TOELICHTING CEMEENTEPRO- GRAMMA

Ten behoeve van de SGP-gemeenteraadsfracties verscheen in 1994 de Toelichting op het Gemeenteprogram. Als gevolg van de door 'paars' ingezette decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten, bleek deze op onderdelen al snel achterhaald. Inmiddels is een commissie druk aan de slag om de Toelichting grondig te herzien. Het is de bedoeling de werkzaamheden nog voor de zomer af te ronden, zodat de herziene versie ruimschoots voor het nieuwe begrotingsjaar beschikbaar is. Daarbij speelt ook de gedachte mee (onderdelen van) de Toelichting als cursusmateriaal te gebruiken. U kunt 'm binnen afzienbare tijd tegemoet zien.

BEHOEFTE

Wat u nog meer van SVV kunt verwachten? Uiteraard onze - inmiddels traditionele - halfjaarlijkse congressen, al dan niet georganiseerd in samenwerking met het Hoofdbestuur of een andere partijgeleding.

Denk bijvoorbeeld aan de reeds ge houden bijeenkomsten over lokaal onderwijsbeleid of stille armoede. We hopen D.V. op dezelfde voet door te mogen gaan.

Tevens houden we u graag op de hoogte van praktische SGP-uitgavei die u bij uw raadswerk goed zou kunnen gebruiken. Zo hebben bijvoorbeeld nog vrij recent alle SGPraodsfracties de info-schets "Jeugdbeleid" van het LVSGS/SGP-Jongeren gratis toegestuurd gekregen.

Ook hopen we t.z.t. het raamwerkgemeenteraadsverkiezingsprogram ma te actualiseren en ruimschoots op tijd aan de plaatselijke prograrrmacommissies beschikbaar te stellen. Uit de ontvangen lokale verkiezingsprogromma's bleek die in een behoefte te hebben voorzien. Sommigen vonden de opzet van het raamwerk te uitgebreid, anderen zagen dat weer als een voordeel t.b.v. de college-onderhandelingen. Uiteraard zal alle commentaar bij de actualisering D.V. worden meegenomen.

VRAAGBAAK

De SVV is er ook voor u als vraagbaak. Loopt u in uw raadswerk tegen bepaalde kwesties of problemen aan, of wilt u zich in bepaalde onderwerpen verder verdiepen, bei of schrijf gerust. Of we hebben zelf een antwoord paraat, of we brengen u in contact met een terzake deskundige; er is altijd wel een oplossing voorhanden.

Ook bij het schrijven van de Algemene Beschouwingen wil SVV u graag behulpzaam zijn. Het schrijven van goede en originele beschouwingen vereist - om een be- kend gezegde te citeren - 1 % inspiratie en 99% transpiratie. Mocht het u aan die ene procent ontbreken, dan kunt u bij ons de beschouwingen van SGP-frocties in aanverwante gemeenten opvragen.

Uiteraard willen we vonof dezeplaats graag het DOELWIT-katern bestemd voor onzstuurders - bij u aanbevelen. Uit hetfeit dot u momenteel dit leest, blijkt dot deze pagina's voor u nieuws-waarde hebben. Dat moeten we zo houden. Weproberen u elke veer-tiendaag van actuele relevante infor-matie te voorzien. Ook uw bijdrage uit de lokale politiek zien we graag tegemoet; we streven immers naar een DOELWIT vóór en dóór ge-meentebestuurders. Voor alle ge-plaatste bijdragen ligt een boeken-bon in het verschiet.

H. van der Wal

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1998

De Banier | 20 Pagina's

NIEUWKOMERS EN OUDGEDIEN­DEN IN DE RAAD, OPGELET...!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken