Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waarden en normen centraal tijdens SGP-jongerendag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Waarden en normen centraal tijdens SGP-jongerendag

5 minuten leestijd

Op zaterdag 28 maart jongstieden werd de SGP-jongerendag gehouden in het Nederlands Congrescentrum te Den Kaag. Deze dag, die in het teken stond van normen en \/aarden, werd bezocht door rjim 1.200 jongeren. Speciale gast was minister Sorgdrager van Justitie.

Het gebeurt niet elke week dat je als politieke jongerenorganisatie een bewindspersoon in je midden hebt. Ook minister Sorgdrager vond het heel bijzonder dat ze was uitgenodigd om haar standpunten als Dóó-minister uiteen te zetten over het actuele onderwerp waarden en normen.

Voorzitter Hans Tanis nam in zijn openingswoord alvast een voorschot op de discussie. Volgens de voorzitter is de totstandkoming van het paarse kabinet een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de samenleving. De paarse partijen ontlenen hun normen en waarden aan hetgeen in de samenleving leeft. Volgens Tanis is de staat in feite een stuurloos geheel geworden en dobbert zij mee op de golven en baren van de publieke opinie.

TAAK VAN OVERHEID DE

Lijsttrekker Van der Vlies ondersireepte dit nog eens door te stellen dat het proces van secularisatie de belangrijkste oorzaak is van de verloedering van de samenleving. Volgens de SGP'er wordt het hoog tijd dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en normen stelt. "Van doorslaggevend belang is of je de overheid ziet als een orgaan dat keurig netjes regelt wat mensen zelf willen -de overheid als een soort doorgeefluik- dan wel als een orgaan met eigen verantwoordelijkheid waarop zij kan worden aangesproken. Erkennen we de normatieve rol van de overheid of vinden we dat de overheid geen zedenmeester is? Het zal duidelijk zijn waar de SGP voor staat: de overheid als Gods dienares" aldus Van der Vlies.

JEUGDCRIMINALITEIT

Vervolgens stond burgemeester Noordergraaf stil bij de taak van justitie en politie. Van oudsher pleit de SGP voor meer menskracht en middelen om de criminaliteit krachtig aan te pakken. Meer blauw op straat en biauw meer op straat. De burgemeester van Hardinxveld-Giessendam maakt zich zorgen om de stijgende jeugdcriminaliteit. Volgens Noordergraaf is deze stijging met name te wijten aan een algehele verlaging van het normbesef en het gebrek aan binding met de samenleving. Volgens nummer 5 van de SGP-lijst moeten ouders weer het goede voorbeeld gaan geven.

Moor hebben ouders nog wel voldoende normbesef? Als ouders geen normen en waarden meer overdragen is bestrijding van de jeugdcriminaltiet dweilen met de kraan open.

De taak van de overheid, zoals beschreven in artikel 36 is uiterst actueel. Het heeft alles te maken met het leven uit dé Norm en dé Waarde die goed is voor iedereen, aldus Noordergraaf.

MOREEL BESEF

Uit de reactie van minister Sorgdrager op de referaten van de SGP'ers bleek dat ze het oneens is met het feit dat het loslaten van christelijke waarden en normen een belangrijke oorzaak is van ontsporingen in de samenleving. Ze erkent weliswaar de betekenis van het joods-christelijke geloof voor de Nederlandse cultuur maar ze heeft moeite met de uitspraken van SGP'ers dat het christelijk geloof per se onmisbaar is voor moreel besef. Minister Sorgdrager gaat ervan uit dot het morele besef uiteindelijk bij mensen aanwezig is "maar dat dit gevoed en verder ontwikkeld moet worden. Volgens de minister van justitie heeft de overheid geen dwingende rol bij morele kwesties. Normen en woorden komen volgens de minister uit de samenleving zelf voort. Van der Vlies vindt echter dot de overheid zonodig tegen de wil van de bevolking moet ingaan. Als voorbeeld noemt hij de winkeltijdenwet waarvan de SGP gezegd heeft dat de winkels op zondag gesloten moeten blijven. Volgens Van der Vlies is de maatschappelijke opinie te ver doorgeslagen in de richting van vrijheid, blijheid.

DOODSTRAF

Tot een heftige confrontatie komt het niet. Aon het einde van de discussie krijgt de minister het echter nog even benauwd als ze door een jongere uit de zaal de vraag voorgelegd krijgt of de minister ook tegen de doodstraf is als meer dan de helft van de bevolking voorstander blijkt te zijn. "Precies 51 procent is voor herinvoering van de doodstraf.

Moor ik vind dat de overheid dat niet moet doen omdat je als overheid in zo'n geval een eigen verantwoordelijkheid hebt", aldus minister Sorgdrager. "Als we dat nu eens even uitbouwen, u goot dus toch tegen een meerderheid van de bevolking in, als die iets wil wat strijdt met uw rechtsgevoel. "Nu dat willen wij ook", aldus een ietwat gretige Van der Vlies. Sorgdrager kan er uiteindelijk dan ook niet omheen door te erkennen dat er spanning zit in haar standpunt. Na afloop van de discussie kreeg de minister een toepasselijk cadeau aangeboden: een Rembrondtbijbel.

Tijdens het middagprogramma, dat afgewisseld wordt met muzikale intermezzo's van het orkest van de Fruytierscholengemeenschap, werd nummer drie op de SGP-lijst door middel van een interview voorgesteld aan de aanwezige SGP-jongeren. Hierna bracht mr. C.G.van der Staaij enkele speerpunten van de SGP naar voren waarna de zaal de gelegenheid kreeg om vragen te stellen over het verkiezingsprogramma. Ds. K.Visser, Christelijk Gereformeerd predikant te Werkendam besloot de jongerendag met een korte meditatie.

Martien van der Zwan, jeugdwerkadviseur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1998

De Banier | 32 Pagina's

Waarden en normen centraal tijdens SGP-jongerendag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1998

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken