Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

”Woord houden”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

”Woord houden”

8 minuten leestijd

TEKST & UITLEG

In een vorig artikel wandelden v/e door de partijgeschiedenis en constateerden we dat het voeren van een verkiezingscampagne onder een bepaald ^motto'^ dateert uit de tachtiger jaren. Voor het eerst in 1981, Titel van het verkiezingsprogram en motto voor de campagne ^/\^as toen: ^Gerechtigheid verhoogt een volk^; gevolgd door ^In trouv/ recht doen^ in 1986; ^Bij leven en welzijn*^ in 1989; 'Vasten Zeker' in 1994 en 'Woord houden' voor de komende verkiezingen,

MOTTO

Wat is eigenlijk een motto? De 'dikke van Dole' maakt het direct duidelijk. Het is een 'kernspreuk; uitdrukking of citaat boven een stuk geplaatst, die er in het kort de bedoeling van aanduidt'. Zo mag ook de titel van ons verkiezingsprogram opgevat v/orden. Zeg eens in een paar woorden wat de SGP wil en waar de SGP voor staat. Wel, de SGP wil 'Woorc/houden'. Dat houdt de partij zichzelf én anderen voor.

Dit motto kon dus vanuit meer don één gezichtshoek bekeken worden. Want de SGP wil niet alleen zélf dat Woord houden, vanuit dat Woord handelen en dat Woord hanteren als richtsnoer voor haar standpuntbepaling; maar de SGP richt zich daarmee ook tot heel het volk. En in dat opzicht kan het gezien worden als een oproep, als een appèl. Beide aspecten zijn het waard om een weinig uitgediept te worden.

BETROUWBAAR

'Woord houden' is een gangbare uitdrukking. In algemene zin heeft dat dan te maken met iemands betrouwbaarheid; waarmaken wat je zegt, doen wat je beloofd hebt. Zo zal het waarschijnlijk op het eerste gezicht of bij het eerste gehoor ook overkomen bij de meeste mensen.

En op zich is dat niet verkeerd, al mag het er in ons geval beslist niet bij blijven. Maar betrouwbaar zijn, je woord waar willen maken, is in de politiek al heel wat. Hoeveel beloften en schone toezeggingen worden er niet gedaan tijdens verkiezingscampagnes. En wat komt er dikwijls weinig van terecht. Wat dat betreft heeft de politiek bepaald geen goede naam. Veel beloven en weinig geven, is niet zelden de uitkomst wanneer de werkelijkheid wordt vergeleken met de toezeggingen die werden gedaan tijdens de verkiezingscampagne. Een beetje begrijpelijk is dat wel. Bij het vormen van een coalitie zal niet iedereen het eigen program ten volle kunnen waarmaken. Maar dat zou juist voorzichtig moeten maken in het doen van beloften. Betrouwbaarheid, daar moet iedereen ons op kunnen aanspreken.

HET WOORD

Maar er is natuurlijk veel méér van te zeggen. Want ook zal de grote massa bij ons motto wellicht allereerst denken aan bovengenoemde betrouwbaarheid, de werkelijke inhoud heeft een strekking die verder en dieper gaat. Want betrouwbaarheid heeft te maken met het feit dat wij óns woord houden, terwijl dit motto niet óns woord maar Gods Woord bedoelt. Om dat Wborof gaat het, dat staat centraal. Dat Woord is bepalend geweest bij het opstellen van het verkiezingsprogram. Daaraan zijn alle onderdelen getoetst. En alles wat naar dat Woord niet is, kan en mag onze steun niet hebben. Leg ons programma gerust naast het Woord. Zover ons licht en inzicht strekt, kan het die toets doorstaan.

Dot mag overigens niet betekenen dat wij dit motto in eigen kring zó verstaan, dat we van onszelf denken dat wij dat Woorc/wel zullen houden, dat dit ons wel is toebetrouwd. Met een beetje zelfkennis zullen we nooit verder komen dan de begeerte dat Woordje houden dan de bede: maak in Uw Woord mijn gang en treden vast. In de wc tenschap dat het Woord antwoord wil geven op alle vragen, maar do' het mijn verduisterd verstand aan licht ontbreekt en dat we daarom i • de complexe samenleving waarin we geroepen worden onze uitgangspunten aan dat Woord \e toesen, ook niet altijd de weg helder en klaar voor ons zien liggen. Ooi hierin geldt: wij kennen ten dele.

Maar in zaken waarover dot Woord duidelijk is, mag er geen c wijken zijn. Dan houden wij Woor'.

O ja? Ik verdenk geen SGP-er van moedwillige beginselverzaking, vc een bewust terzijde leggen van de geopenbaarde wil des Heeren.

Maar wat is ook hierin ons hart are; listig. Wat zijn ook wij geneigd orr< aan de hand van een keur van argumenten de oude palen te verzetten. Wat knaagt de tand van de tijdgeest ook aan onze beginselen. Vc i de hoofdman op het schip waarme • Paulus naar Rome voer, lezen we dat hij "meer de stuurman en de schipper geloofde dan hetgeen door Paulus gesproken werd". Die stuurman en die schipper waren te slotte de mensen met kennis en erv ring op hun vakgebied en de visie van Paulus kwam voor het oog van de omstanders voort uit een bron die in hun ogen subjectief en niet U verifiëren was.

Hoe is dat in onze dagen? Er is op allerlei terrein een groot aantal de? kundigen voorhanden die met een keur van argumenten hun eigen visie als de enige juiste presenteren.

Tegenargumenten vanuit Gods Woord en Wet worden als 'niet ter zake doende' of als 'niet meer van deze tijd' terzijde geschoven. Wetenschap en techniek maken indruk En vergezeld van subtiele vormen van verbaal en (tele)visueel geweld overtuigen zij de massa van het gelijk van hun argumenten en de daaraan verbonden 'oplossingen'.

Ook wij moeten er voor oppassen dat we niet al te licht, met voorbijgaan aan de eenvoud van Gods Woord, deze redeneertrant gaan volgen en ons bij bepaalde ontwik- keiingen neerleggen. Of is er onder ons geen verschuiving zichtbaar t.n.v. begrippen als 'noodzakelijke Cl beid op de zondag' en de plaats v'jn de vrouw in de maatschappij, oTi moor een enkel voorbeeld te noemen? Laten we maar niet te snel van onszelf denken dat wij wel Woord houden. Ook hier geldt: v/aakt en bidt dat gij niet in verzoeking komt.

EEN APPÈL

Anderzijds is het natuurlijk ook heel duidelijk wat wij met dit motto naar buiten toe willen zeggen. Niet minc'iT dan: o, land, land, land, hoort G5S Heeren Woord. Want met dat 'horen' bedoelen we dan niet alleen -jen 'aanhoren', maar dan gaat het or over dat het ter harte genomen iioet worden, dat daarnaar gehandeld en gewandeld moet worden. In cile zin is ons motto een appèl aan : : is volk. Een oproep om Gods Woord \e houden. Omdat die God O: ' recht op heeft, door ieder mens gediend te worden. God vrezen en •iijn geboden onderhouden. Zijn Woord houden dus, dat betaamt olie mensen. En daar mogen wij aan jevoegen dat die God Zelf Zijn zegen heeft toegezegd aan het onderhouden van Zijn geboden; dus aan net Woord houden.

DUIDELIJK MAKEN

Aan het begin van dit artikel werd al opgemerkt dat deze betekenis van ons motto voor velen, wellicht voor het grootste deel van onze bevolking, niet bij één oogopslag duidelijk is. Dat vraagt dus nadere toelichting. Die wordt vanzelfsprekend en uitgebreid ook gegeven in het Verkiezingsprogramma. Ook in onze advertentiecampagne proberen we daar telkens weer op te wijzen.

Tenslotte zijn er nog grote delen van ons volk die wel weten waar we het over hebben en die mogelijk denken dat ze bij andere partijen ook terecht kunnen voor het gehoor geven aan de oproep die van ons motto uitgaat.

TOLERANTIEGRENS

Wij weten met elkaar waar we het over hebben als gezegd wordt dat brede lagen van de bevolking, menselijkerwijze gesproken, niet meer votbaor zijn voor het Woord. Zelfs de algemene kennis daarvan is zover weg dat de dingen die wij onze mensen vanuit die achtergrond voorhouden, geen herkenning meer oproepen. Zoals dat in ander verband terecht werd opgemerkt, is er een wereld van verschil. En het lijkt er op dat er steeds minder ruimte komt om openlijk te belijden waaraan wij onze argumenten ontlenen. Als Gods Woord in het geding is, noderen we kennelijk de grenzen van de hooggeroemde tolerantie. Waarbij het er bovendien naar uitziet dat deze grenzen daarvan worden verlegd. In die zin dat de ruimte voor het helder getuigenis en de daaraan verbonden consequenties voor onze stellingname, beperkter wordt.

Met het motto 'Woord houden' is de Staatkundig Gereformeerde Partij de campagne ingegaan. Een hoogwaardig motto! Een motto voor de partij, een titel voor ons verkiezingsprogram, maar als het goed is ook de regel van ons persoonlijk leven.

Want daar zal het moeten beginnen. Daar is dat motto als het goed is al doorheen gegaan. En als dat waar mag zijn, begeer ik daarnaar te leven. Don horen ze het niet alleen aan mijn woorden, maar don zien ze het ook aan mijn leven.

PRIVE-CAMPAGNE

Gaat u mee op campagne? Nee, u hoeft niet met de verkiezingscaravaan mee door het land; hoewel uw aanwezigheid op één van de verkiezingsbijeenkomsten natuurlijk zeer op prijs wordt gesteld. Maar u kunt ook uw eigen verkiezingscampagne voeren. In uw eigen omgeving. Misschien moet u wel thuis beginnen. En uw buren? Weten die dat u staatkundig gereformeerd bent? Hopelijk kunnen ze zien wat u stemt, en don niet alleen aan het affiche dat u voor het raam hebt hangen. Hoewel dat alleen al aanleiding kan zijn voor een gesprek.

Ook op uw werk zal er wel eens over politiek gepraat worden. Niet zelden wordt daarbij de politiek als 'onbetrouwbaar' afgeschilderd. Met een motto -en alles wat daar bij hoort - als dat van de SGP, hebt u don wel een aanknopingspunt.

Bij dat alles moet het besef blijven leven dat de begeerte om Woord te houden en daarvan ook iets uit te dragen, ons er nadrukkelijk bij bepaalt hoe onmisbaar het is dat Woord niet alleen te lezen maar ook te kennen. Niet als naslagwerk, niet als opsomming van geboden en verboden, maar als levensbron. Ten diepste omdat dat Woord bepaalt bij het vleesgeworden Woord. Bij Hem van wie de psalmdichter heeft gezegd: Hij houdt getrouw Zijn Woord.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1998

De Banier | 32 Pagina's

”Woord houden”

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1998

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken