Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

ONGEHULD

Naarmate de datum van de verkie- / ngen nadert neemt het ongeduld ^-ider kamerleden toe om nog van : ; "es en nog wat geregeld te krij- 'jen. Vanmorgen hadden wij een jverleg over de te lange wachtlijsten in de gehandicaptenzorg.

Staatssecretaris Terpstra heeft onder O'ote druk van de Kamer extra geld beschikbaar gesteld om de wachtij|5ten weg te werken. Daarbij hebben wij gelukkig als fractie een positieve rol mogen spelen. Ook de insrellingen die op dot terrein werkzaam zijn, hebben zich allerlei inspanningen getroost. Het is natuuri'jk niet zo dat van de ene op de andere dag een dergelijk probleem is opgelost. Daar gaan enkele jaren overheen. Hoe vervelend voor betrokkenen ook, dat moet worden geaccepteerd, mits maar helder is dat er stevig wordt gewerkt en het de ooede richting op gaat. Ook moet t' uitzicht bestaan op een deugdeiijk plan van aanpak dat op korte termijn een afdoende resultaat oplevert.

Vorig najaar zagen wij onze motie oanvaard worden die vroeg om een 'iergelijk plan ten behoeve van rr.eer en betere voorzieningen voor dagbesteding voor zwaar gehandicapten. Nog in deze kabinetsperiode had dat er moeten zijn. Vanmorgen kwam aan het licht dat aan deze eis in onvoldoende mate wordt voldaan. Daarover heb ik namens onze fractie, uiteraard op waardige wijze, in het overleg ook ons ongeduld betoond. De problematiek is voor veel ouders van betrokkenen en voor betrokkenen zelf heel urgent en dan kunnen wij er allemaal niet te lang over gaan doen. Deo volente volgende week hopen wij er bij de behandeling van de Voorjaarsnota, als het onder andere gaat over de besteding van de belasting­ meevallers, verder mee te komen. Een ander punt is nog de toedeling van extra mogelijkheden aan de in de gereformeerde gezindte werkzame instelling voor de gehandicaptenzorg. Ik heb mevrouw Terpstra er aan herinnerd dat zij indertijd toezegde dat ook deze landelijk werkende instellingen van de extra ruimte zouden mogen en kunnen mee profiteren. Ook die toezegging zou gestand moeten worden gedaan. Geduld valt op te brengen totdat blijkt dat die niet wordt beloond. In dat geval slaat ook onze stemming in politieke zin om in ongeduld. Niets menselijks is ons vreemd.

OVER ONGEDULD GESPROKEN

Uit het hele land krijgen wij brieven van mensen die hun ernstige onge­ rustheid tot uitdrukking brengen over de veel te hoge werkdruk in de zorgsector. Ook uit onze eigen achterban krijgen wij die signalen. Een van onze beleidsmedewerkers suggereerde mij die maar via "Kort en Bondig" te beantwoorden. Inderdaad, er is door alle bezuinigingen en ombuigingen in de zorgsector - eerlijk gezegd is het overigens een kwestie van minder meer per jaar! - een moeilijke situatie ontstaan, waarin wij niet mogen berusten. Er moet niet alleen de nodige zorg worden geleverd aan verpleging en dergelijke in stoffelijke zin, maar ook in de zin van persoonlijke aandacht en tijd. Mensen die hulp behoeven, moeten warmte en geborgenheid ervaren. Daar is nu eenmaal tijd en dus geld voor nodig.

Verzorgenden en verplegenden die de hele dog moeten jakkeren om het hoogst noodzakelijke te bieden, komen daar maar moeilijk aan toe, niet dan door eigen tijd en energie op te offeren. Er wordt dan uiteindelijk, als zulk een situatie te lang voortbestaat, roofbouw gepleegd.

Dat schijnt nu hier en daar duidelijk aan de orde te zijn. Dat kan natuurlijk niet. Het moedigt ook niet aan om voor een dergelijk beroep, hoe belangwekkend en schoon - want inhoudsrijk - het ook is, te kiezen. Er tekent zich hier en daar een knelpunt af voor de nabije toekomst.

Verzakelijking en verkilling eisen hun tol. Deze trends moeten worden gekeerd. En snel ook. Over ongeduld gesproken! Wij prijzen ons gelukkig dat ons verkiezingsprogramma ruimschoots in een en ander voorziet. W\\ hebben een duidelijk prioriteit gesteld bij de zorgsector en steken daarmee positief af bij vele andere partijen. Bijbels gefundeerde politiek kan toch niet om royale voorzieningen heen ten behoeve van de hulpbehoevende medemens. Wij kennen allen de les van de barmhartige Samaritaan, zeker wat betreft de heel praktische kant er van.

Tegelijk stelt diezelfde politiek strakke grenzen aan allerlei laakbare ontwikkelingen, die ook de gezondheidszorg raken. Elders in deze Banier worden enkele debatten verslagen die in dat teken stonden: het kloneren van dieren en de Opiumwet. Wij kunnen maar niet begrijpen dot er bijvoorbeeld over softdrugs vaak zo vergoeilijkend wordt gesproken in de Kamer, alsof drugsgebruik niet lichaam- en geestverwoestend uitwerkt, als men daaraan van lieverlede verslaafd raakt. Er worden er nog altijd duizenden door verslagen. Tabaksartikelen en alcohol leveren ook, naarmate het gebruik onmatiger wordt, grote gezondsheidsrisico's op. Wij mogen daar niet aan voorbijgaan in de politiek. De overheid draagt daarvoor een zware verantwoordelijkheid, mede doordat (via de accijnzen) inkomsten eruit worden bekomen. Een krachtig, onwankelmoedig ontmoedigingsbeleid moet worden gevoerd. Dat beleid is hard nodig, ook ten aanzien van gokverslaving.

Ook daar die tweeslachtigheid, bijvoorbeeld van het aanzien van het aantal toegestane speelautomaten . Men lijkt wel ziende blind.

9 april 1998

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1998

De Banier | 32 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1998

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken