Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEMEENTELIJKE INTERNATIONALE SAMENWERKING, TAAK VOOR SGP'ERS?! (I)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GEMEENTELIJKE INTERNATIONALE SAMENWERKING, TAAK VOOR SGP'ERS?! (I)

4 minuten leestijd

Hoewel het grootste deel van het beleid in Nederlandse gemeenten zich binnen de eigen gemeentegrenzen afspeelt, zijn hun vertegenwoordigers ook buiten onze landgrenzen te vinden. Deze houden zich voornomelijk bezig met 'Europa' en met internationale samenwerking met ontwikkelingslanden, maar ook met landen in Midden- en Oost-Europa.

SFRIEU7F RFHOEFTE

Uit de belangstelling voor de vijf door de VNG georganiseerde regionale raadsledenbijeenkomsten "Gemeentelijke Internationale Samenwerking, kerntaak of bijzaak? !" in september jl. bleek dat dit thema zeer actueel is. Raadsleden gaven aan behoefte te hebben aan meer informatie over het complexe terrein van gemeentelijke internationale samenwerking (GIS). Om die reden besloot de VNG internationale samenwerking in haar initiatieven om (nieuwe) raadsleden te informeren op te nemen.

Daarnaast werden de politieke partijen benaderd met het verzoek of zij via hun reguliere kanalen 'hun' raadsleden willen informeren over GIS. Ook de SGP is benaderd. Middels dit artikel willen we aan het verzoek voldoen. In deze (gehalveerde) en volgende DOELWIT-editie gaan we in op GIS, de rol van de VNG daarbij, en de visie van de SGP. De relaties tussen Europese gemeenten en regio's in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking en de 'Euroforie' worden buiten beschouwing gelaten.

TOENEMEND AANTAL

De laatste decennia zijn burgers zich steeds meer bezig gaan houden met de problemen van niet- Westerse landen. Solidariteitsacties, het openen van Wereldwinkels, het kopen van 'Max hlavelaar'-producten; op vele manieren kreeg het nieuwe internationale bewustzijn in Nederland gestalte. Hierdoor werden gemeenten zelf ook met de internationale problematiek geconfronteerd. Het particulier initiatief pleitte bij gemeenten voor vormen van langdurige samenwerking met een partner in een ontwikkelingsland.

In 1972 stelde de minister van Binnenlandse Zaken vast dat gemeen­ ten mogen bijdragen aa ontwikkelingssamenwerking, mits er een band is tussen die gemeente en het ontwikkelingsgebied. Sindsdien is een toenemend aantal gemeenten zich met GIS bezig gaan houden. De ontwikkelingen in Middenen Oost Europa gaven hier begin jaren '90 me de een forse impuls aan Tweederde van alle gemten is inmiddels in meer i re mate actief over de landgrenzen en heeft dit beleidsterrein bij een portefeuillehouder (vaak de burgemeester, soms een wethouder) ondergebracht. Hij/zij beschikt over een ambtenaar die mondiaal beleid in zijn of haar pakket heeft; en in grotere gemeenten zelfs over een bureau internationale samenwerking

DOELSTELLINGEN

Voor een effectief gemeentelijk internationaal beleid is het zaak dat men doelstellingen formuleert. Dat gebeurt soms in vrij algemene termen. Bijvoorbeeld: het bijdragen aan een rechtvaardige internationale rechtsorde, het bevorderen van de vrede en veiligheid, het stimuleren van de betrokkenheid bij de problematiek van vluchtelingen en asielzoekers in relatie tot de mensenrechten of het vergroten van de aandacht voor de landen van herkomst van allochtone burgers.

Veel van deze doelstellingen zijn gebaseerd op een idealistisch mensbeeld, dat op gespannen voet staat met de Bijbel. Zo gaat het idee dat vrede en 'broederschap' door de mens maakbaar zijn voorbij aan de realiteit van het mens-zijn en wat de Bijbel daarover leert. Daarom is enige relativering en nuchterheid gepast. Dat hoeft echter niet te betekenen dat deze doelstellingen niet nastrevenswaardig zouden zijn. Integendeel, vanuit het SGP-gedachtegoed volt er op het terrein van internationale samenwerking veel waardevols over te dragen.

Naarmate de samenhang tussen de in het kader van GIS te ontwikkelen activiteiten groter is, kunnen doelstellingen concreter worden gefor­ muleerd. Bijvoorbeeld: het bijdrc gen aan de opbouw van een de o- cratisch lokaal bestuur. Daarbij - it te denken aan het verlenen van technische en bestuurlijke assisteritie op verzoek van gemeenten in on' wikkelingslanden en Oost-Europ< Of: het stimuleren van economise ie ontwikkeling, bijvoorbeeld door o verzoek beleidsadviezen te verst J(ken.

VOORWAARDEN

Evenzeer is het van belang (rand voorwaarden te bepalen.

Een gemeente dient zich rekensc!^ ap geven van de begrenzingen die et rijksbeleid oplevert voor een eigf. internationaal beleid. Buitenland: beleid is bij uitstek een taak van ce centrale overheid; gemeenten mo gen die niet doorkruisen.

GIS moet politiek-bestuurlijk verai kerd zijn in het beleid en in de bestuurlijke en politieke taakverdeling. Zoals hierboven is opgemerkt, is daar in tweederde van alle geme-nten reeds sprake van.

De continuïteit in en samenhang i.jSsen activiteiten moet gewaarborgd zijn. Gemeenten kunnen hun inte nationale inspanningen beter cor centreren in een of meer structurele projecten op lokaal niveau, dan dat zij zich verliezen in 'globetrotterij op ad hoe-basis. Innovatieve projecten waarbij in kennis en infrastructuur wordt geïnvesteerd, verdiene'" de voorkeur. Gestreefd moet worden de hulpontvangers uiteindelijk zelfstandig en -voorzienend te mo ken.

wordt vervolgd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1998

De Banier | 20 Pagina's

GEMEENTELIJKE INTERNATIONALE SAMENWERKING, TAAK VOOR SGP'ERS?! (I)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken