Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

9 minuten leestijd

DERDE ZETEL

Een derde zetel, wat een geschenk! Boven bidden en boven denken.

Wonderlijk. Donderdagmorgen kwam ik als eerste in het gebouw Kamervoorzitter Bukman tegen. Hij zei het eigenlijk heel treffend: minder stemmen, een zetel meer! Dat doet geen partij de SGP na. Inderdaad, een bijzondere gebeurtenis.

Het was een ongemeen spannende avond. Soms stonden wij op twee, soms stonden wij op drie zetels. Er bleek bij de restzetelverdeling een zware concurrentie met de VVD. In de loop van de avond waren er de verzuchtingen of Hij Die regeert er ons toe zou willen verwaardigen een blijk van Zijn gunst te betonen.

Onverdiend, dat is waar, maar tegelijk zo onmisbaar. Rond middernacht waren een 98% van de stemmen geteld. Er moest nog worden gewacht op een enkele uitslag. Wij lagen echter beduidend achter op de VVD betreft de grootte van de resten. Het leek uitgesloten die achterstand nog in te halen. Het in de Oude Zaal ingerichte rekencentrum van het ANP bevestigde dat. Wij moesten genoegen nemen met het behoud van onze beide zetels, op zichzelf een reden tot dankbaarheid natuurlijk.

Om half een 's nachts sloten wij de avond met elkaar af. Het zijn hele lessen: in voorspoed dankbaar te zijn en in tegenspoed geduldig en ook in onze, op dat ogenblik veronderstelde situatie stil te berusten in Gods beleid. Hij vergist zich nooit en Hij weet wat goed voor ons is. Snel naar huis, nog even met de overige gezinsleden napraten en naar bed. Om iets voor half drie zouden we dan toch echt gaan slapen. Morgen wacht weer een drukke dag en het is al heel laat. We zeggen nog tegen elkaar: laten we toch proberen stil te zijn en te berusten in Zijn wil. Stilte in huize Van der Vlies; uitgewerkt; uitgerekend, uitgestreden!

TOCH IS HET ZO

Precies daarna, niet te geloven maar waar!, gaat de telefoon. Een redacteur van ANP-nieuwsdienst. Of ik even een reactie wilde geven op het behalen van de derde zetel. Ik kon mijn oren niet geloven, liet dat ook merken. Dat kon toch niet meer waar zijn. Toch is het zo, aldus de redacteur. In de loop van de avond bleek er voor de SGP-stemmen een misrekening in de uitslag binnen geslopen te zijn. Verbazing maakte plaats voor stille verwondering en intense dankbaarheid. De gezinsleden (vergeef me voor één keer de wat persoonlijke getinte verslaggeving) deelden al snel in deze onverwachtse wending. Maar zou het wel echt waar zijn? Er kan best nog weer een fout zijn gemaakt waardoor het opnieuw niet klopt. Onze fractievoorlichter Menno de Bruijne, in Den Haag gebeld of hij een weg weet meer zekerheid te krijgen. Hij bleek in zijn badkamer te zijn; zou gauw terugbellen. Weer telefoon, nu Peter van Vugt uit Barendrecht: teletekst meldt dat wij toch drie zetels hebben. Nog een telefoontje, nu van de redactie van het RD te Apeldoorn: hetzelfde bericht. Van drie kanten nu, terwijl even later de nieuwsdienst van het ANP de correctie op de voorlopige uitslag wereldkundig maakte. De VVD een winst van zeven in plaats van acht zetels, de SGP er een zetel bij.

Daarna heb ik, bewogen van verwondering onze vriend Van der Staaij uit bed gebeld. Hij was, begrijpelijk, helemaal perplex en sHl. Het verblijdende bericht verspre : Je zich nu snel over de direct bij de campagne betrokken SGP-ers. l--.t was en is niet te vatten, een wc der, in één woord. In mijn directe omgeving was er iemand die ze het was de hele avond al bij mi, "Gij zijt die God, die d'oren woiid'ren doet op wond'ren horen (Psc m 77: 8 berijmd). Het verliep echtei zo dat ik het niet durfde te zeggen en nu dit!

EVEN VERWARRING

Donderdagmoren waren er tegenstrijdige berichten. De extra editie van het RD meldde twee zetels. ; 5 officiële nieuwberichtgeving haa iet over drie zetels. Om de krant 's morgens vroeg bij de lezers te hebben, moet de kopij op tijd worden afgesloten en dat moment ligt veel eerder dan het tijdstip waarop de correctie werd doorgevoerd. Het RD kon hieraan dus niets meer doen Het is nog serieus geprobeerd, maar de kranten waren reeds gedrukt. In percentage waren wij cis SGP de hele avond iets toegenomen. Dat was voor mij aanleiding om woensdagavond omstreeks elf uur het commentaar op de uitslag af te geven zoals iedereen dat heeft kunnen lezen. Later bleek het dus anders te zijn, niet alleen in zetels maar ook in absolute aantallen stemmen. Inplaats van dat er kiezers waren teruggekomen naar de SC, en ik ken er persoonlijk voor wie dat geldt, bleken er kennelijk toch weer meer te zijn uitgeweken naar een andere partij of helemaal niet te zijn gaan stemmen, waardoor wij in totaal een tweeduizend stemmen minder behaalden dan vorige keer, toen wij ook al een veer lieten! Bij alle dankbaarheid die de boventoon voeren moet, moeten wij toch daarover onze ongerustheid uitspreken. Hoe komt dat toch? Waar gaan die stemmen dan heen? Hoe is het allemaal te verantwoorden? Ik zou wel antwoord op deze vragen willen krijgen te zijner tijd. Genoeg daar nu over.

DIEP GETROFFEN

De reacties waren overweldigend. Wat doet dat meeleven van velen, jongeren en ouderen, toch goed. Het sleutelwoord in alle reacties was: een wonder. Wat mij nog het meest getroffen heeft, en ik weet aat dat ook voor mijn collega's geldt, is dat er kennelijk gebed is geweest voor deze zaak. Ik noem maar geen noTien, moor ik denk aan een hoogbejaarde vrouw uit het westen des lands, onder de rook van Rotterdam. Ik denk aan een vriend uit de Krimpenerwaard, die 's nachts in grote strijd door het huis liep; o God, kunt U dan nog wonderen doen? U had mij toch verwachting gegeven. Ik denk aan enkele (ook hervormd-gereformeerde) predikanten, die vast geloofden dat het laatste woord nog niet was gesproken toen het in de berichtgeving bij tvv'oe zetels bleef. Ik denk aan de groep VWO-5 van de Van Lodensteinscholengemeenschap, die met eilaar een blijk van dankbaarheid st'jurde. Wij zeggen iedereen, die heeft gebeld of geschreven, in brieven, per fax of e-mail, hartelijk dank voor de hartverwarmende blijken van meeleven. Het heeft ons allen heel, heel goed gedaan.

WELKOM

Het is ons een grote vreugde om de heer C.G. v.d. Staaij hartelijk te verwelkomen in de fractie. Hij heeft al enkele vergaderingen bijgewoond, hij heeft zich zeer betrokken getoond in de campagne. De partij heeft met hem kunnen kennismaken via de vele spreekbeurten die hij inmiddels verzorgde. Wij wensen hem en zijn vrouw van ganser harte de wijsheid en nabijheid des Heeren toe. Wie wijsheid ontbreekt, dat hij die van Hem begere. Die mild schenkt en niet verwijt. Moge de vreze des Heeren zijn deel zijn, die immers, is het beginsel der wijsheid en der wetenschap en die doet wijken van alle kwaad. Moge er voortdurend gebed zijn voor hem en voor ons. Wij zijn de fractievergadering donderdagmorgen begonnen met het lezen van Psalm 126: De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan; die zijn wij verblijd. Grote dingen, ondanks dat wij ons dat niet hebben waardig gemaakt, integendeel.

ZORGELIJKE KANTEN

De totale uitslag geeft veel te denken. Ons volk heeft gesproken en gekozen voor linkse politiek, een ruk naar links, de winst van de PvdA, Groen Links en de SP De vanouds als progressief gekenmerkte groeperingen bezetten nu precies de helft van de zetels, en dat is in ons land een opmerkelijke verschuiving. Ook de VVD won sterk, terwijl Dóó verloor. Wat ook erg opvalt enons eigenlijk pijnlijk treft, is dat dechristelijke stroming in de vaderlandsepolitiek verder is gereduceerd.Opnieuw verloor het CDA, terwijl er van die stemmen nauwelijksnaar de kleine christelijke partijenkwam. Je vraagt je af waar ditproces nog een keer eindigt. Blijkbaargaat het niet om kiezers dievinden dat het CDA te weinig terechtbrengt van de C in haarnaam. Dergelijke kiezers toch, zoudenuitwijken naar RPF, GPV of SGPEn dat is in verhouding veel te weiniggebeurd. Nee, het gaat kennelijkom mensen die zich niet meerbeslissend loten binden door eenchristelijk uitgangspunt in de politieken hun stem kunnen geven aan nietchristelijke partijen, daarbij lettendop actiepunten of op personen. Zegmaar, de veramerikanisering van de politiek.

Dat is bedroevend en zorgelijk tegelijk. Een volk krijgt de Kamer die het verkiest. De gevolgen van het secularisatieproces en de ontkerkelijking laten zich gelden en vertalen in een uitslag als deze. Velen zien in de uitslag een bevestiging van de wens om tot een voortzetting van 'paars' te komen. Wij hebben die wens altijd afgewezen, omdat 'paars' op immaterieel gebied voornemens heeft die tegen Gods Woord in gaan. Ik wijs op de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht, ik denk aan het initiatiefwetsvoorstel van de coalitie terzake van de euthanasieregeling. Zo is meer te noemen. Wij hebben dat in onze campagne veelvuldig gedaan.

Toch lijkt ons voortzetting van 'paars' niet vanzelfsprekend. D66 immers, heeft fors verloren. Nu kunnen PvdA en VVD ook zonder D66 verder. Zij beschikken samen over ruim de helft van de Kamerzetels. Wij moeten maar afwachten welke kant het op gaat. Wij hebben in ons advies aan Hare Majesteit bepleit het CDA bij de besprekingen wel te betrekken. Ook een verliezende partij, dat is waar, maar betrokkenheid van het CDA bij de formatie zou nog enigszins een remmende factor op bepaalde ontwikkelingen kunnen zijn.

Bovendien geldt voor de SGP dat niet de kiezers het laatste woord hebben. Ook dat geluid wilden we door laten klinken in ons advies aan Hare Majesteit, koningin bij de gratieGods.

DELIJSTVERBINDING

De lijstverbinding met GPV en RPF heeft opnieuw gewerkt. Was het vorige maal de RPF die met hulp van de flinke rest van de SGP een restzetel in de wacht sleepte, nu was het omgekeerd en hielp het resultaat van de RPF onze partij aan de vorige maal helaas verloren gegane derde zetel. Het resultaat van het GPV viel nogal tegen. Kwaliteit wordt lang niet altijd beloond. Ongetwijfeld zullen ze in het GPV ook gaan speuren naar de oorzaken van deze terugval. Ook het resultaat van de RPF, hoewel van de drie zonder meer het beste, viel knap tegen. Er was gerekend op tenminste vier a vijf zetels. Dit totale beeld van de drie kleine christelijke partijen, stemt tot nadenken. Dat nadenken is zeker nodig, in ieder geval ook voordat wij tot allerlei stellige uitspraken, over samenwerking bijvoorbeeld, komen. Onderling respect en een open en eerlijke discussie over de onderscheiden achtergronden, beginselen, culturen en accenten kunnen ons in de bestaande samenwerking verder helpen dan voorbarige conclusies. Onder beding en gunst van de onmisbare zegen des Heeren.

9 mei 1998 Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1998

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken