Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

ONDERTROUW GPV-RPF

De RPF heeft het van jongs af aan gewild. Voor het GPV ligt dat wat anders. Het GPV is er van lieverlee aan toe gekomen. Eerst verloofd, jongstleden donderdag is de ondertrouw afgekondigd. Deze gebeurtenis is met de nodige publiciteit omgeven geweest en dat is niet onbegrijpelijk. Er zit ongetwijfeld nieuwswaarde in. Je maakt het niet elke dog mee dat twee partijen, die in ons parlement zijn vertegenwoordigd, kort na gehouden verkiezingen aankondigen dat zij bij de volgende verkiezingen met een program en een gezamenlijke kandidatenlijst zullen uitkomen. Deze samenwerking staat in het perspectief van de wens en de noodzaak die de besturen van beide partijen onderschrijven om in de komende jaren een politieke integratie te bevorderen die nieuw elan brengt in de christelijke politiek in Nederland, oldus de gemeenschappelijke bestuursverklaring. Politieke integratie, die wat betreft de RPF zo snel mogelijk moet uitmonden in een fusie van beide partijen. Het GPV evenwel, heeft op dit gewichtige punt nog een voorbehoud gemaakt; van die zijde is er aarzeling over zo'n partij-organisatorisch samengaan. Er zijn immers verschillen in ledenbeleid wat betreft de gevraagde binding aan en instemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften. De GPVvoormon, collega Schutte, heeft op dit punt nadrukkelijk een voorbehoud gemaakt, een fusie "maakt hij niet mee".

Hij zal echter wel degelijk beseffen, zo ken ik hem wel, dat een weg terug eigenlijk niet echt meer mogelijk is, dan met veel schade aan de gemeenschappelijke doelstelling die men met zoveel overtuiging en bevlogen onderbouwing heeft afgegeven en aan de beeldvorming over de christelijke politiek.

EN DE SGP DAN?

De media hebben ons besprongen met de vraag hoe wij dit nu toch wel vinden. Welnu, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een en ander conform onze verwachtingen verloopt, zij het dat het sneller gaat dan ik lang voor mogelijk heb gehouden. Als het dan zo is dat de verschillen tussen beide partijen, om allerlei interne en externe redenen, zo klein zijn (geworden) dat een gescheiden optrekken niet langer te rechtvaardigen is en zo zien zij dat, don wordt de helderheid gediend met samen te gaan. Natuurlijk zal het vooral voor niet weinige GPV-ers, verknocht als zij vanouds zijn aan hun eigen organisatie, slikken zijn bij de gedachte dat zij afgelopen keer dus voor het laatst op hun GPV hebben gestemd; maar een hoger doel kan dat rechtvaardigen. Waar het ging om nationaal-gereformeerde politiek met een christelijke historische inbedding, beklemtoont de voorzitter van de RPF, de heer Van den Berg in het RD van heden. vooral een christelijk-sociaal profiel. Het een hoeft het onder niet op voorhand uit te sluiten, de vraag is evenwel of met deze aanduidingen toch niet meer is aangegeven dan accent-verschillen. Dat moet de tijd leren.

De RPF-voorzitter heeft het verschrikkelijk jammer genoemd dot de SGP niet meedoet en "dat meen ik uit het diepst van mijn binnenste". Vanzelfsprekend nemen wij hem daarin serieus, maar de heer Van den Berg kan toch niet ontkennen dat hijzelf en anderen juist in het recente verleden hebben beklemtoond dat zij er de SGP niet bij hebben betrokken in dit stadium omdat de verschillen te groot zijn. Meestal werd dan de plaats van de vrouw in de politiek als voorbeeld gesteld. Waar de heer Schutte in genoemd RD-artikeltje onomwonden te horen krijgt dot de RPF er niet aan denkt, ook niet in een eventuele gefuseerde partij, de toelating van leden strenger te beoordelen, zal in de richting van de SGP dan wel gelden dat ook wij ons moeten aanpassen aan de lijn van de RPF en het GPV. Het gaat uiteraard niet alleen om dit punt, vooral gaat het om de visie op het ambt van de overheid, artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en de gevolgen die daaraan voor de praktijk worden verbonden. Wij behoeven die verschillen niet uit te vergroten, maar mogen die ook niet verdoezelen. Derhalve bepleiten wij samenwerking waar even mogelijk, zonder dat die samenwerking recht toe recht aan in het perspectief staat van komende en beoogde samensmelting van partijen. Deze aanpak is nog wel iets anders dan een keuze voor het isolement, een keuze die ons nogal eens wordt aangewreven, maar die wij verre van ons werpen. Isolement, jawel dat zij blijken in dit tijdperk van ontkerkelijking, secularisatie en 'paars', maar dat is een isolement in de zin van hoe Groen van Prinsterer dat begrip gebruikte, een isolement vanwege ons beginsel dat krachtig maakt onder beding en gunst von de zegen des Heeren.

Laat niemand menen dat wij trots zijn op en zonder meer wel kunnen leven met gescheiden optrekken van kerken, organisaties en christelijke politieke partijen. Wie dat meent heeft onze reeds jaren uitgedragen intenties niet (voldoende) gepeild. Verdeeldheid onder christenen over wezenlijke punten zij ons tot schuld en leide tot nood. Want inderdaad, het kon het Bijbels getuigenis in de samenleving ernstig bemoeilijken. Daarom past ons te zoeken naar eenheid. Ds. Kersten riep al in de jaren twintig de ARP op, de handen ineen te slaan, op de grondslag van het onverkorte artikel 36 NGB. Bij die oproep voelen wij ons echt thuis en wij mogen hopen en bidden dat het van zulk een gefundeerde eenheid nog eens komen mag. Daarbij moeten eigen stokpaarden en belangen naar de achtergrond maar moet wat wezenlijk van belang is, het hoogste zijn en dat is toch de doorwerking van het Woord van God in de ordening van onze samenleving. Wij wensen GPV en RPF geluk met hun voorgenomen huwelijk en zijn er erkentelijk voor dot zowel in het commissierapport als in de bestuursreacties beklemtoond wordt dat de lijnen naar en met de SGP getrokken blijven worden. Wij hebben elkaar op allerlei terreinen hard nodig.

20 juni 1998

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1998

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken