Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

”Gij zijt het zout der aarde”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

”Gij zijt het zout der aarde”

5 minuten leestijd

Mattheüs 5: 13

De woorden uit de tekst staan tussen aanhalingstekens om aan te geven dat ze door Iemand gesproken zijn. Het zijn woorden van de Heere Jezus aangaande Zijn discipelen. Het is dus geen motto, geen strijdkreet en geen beginsel, maar een roeping, een Goddelijke kwalificatie. Dat Is een allesbeslissend verschil. Want ware het een motto, dan was het hopeloos, ooit een zoutkorrel tegen te komen. Maar nu het Goddelijke kwalificatie is, klinkt het in de kracht van Hem die spreekt, en het is er: gebiedt, en het staat er.

Opgemerkt moet voorts dat de aangesDrokenen dezelfden zijn die in het voorafgaande armen van geest, treuenden, barmhartigen, vervolgden worden genoemd. G//'. Of moet dac- een vraagteken bij gezet? MogeliJK zelfs een ontkenning klinken. Dit is beslissend! Hoe we verder ook de tekst verstaan, hier komt het op aan. Bent u op één hoop geveegd met de vervolgden en verachten, de treurenden en de armen. Allen van één iap gescheurd. "En alle hoop mij gons ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel" en "mij geen middelen nu voorstaan, om enigszins het te ontgaan". Die discipelen hadden na al hun vissen nog enkel honger en dorst overgehouden. Rijken worden ledig heengezonden. Goddelijke kwalificatie is geen kwaliteitscontrole. Dan vallen we allen door de mand!

Het schrift-gebonden politieke bedrijf heeft een ideaal: 's Lands wetten onder Gods wetten! Gerechtigheid verhoogt een volk. Dat is nog iets anders dan een toekomstverwachting. Theocratie is geen chilias- "le. Het theocratisch ideaal staat onder het voorteken van de verwachting van de grote dag des Heeren. Dat beperkt het ideaal, althans het wordt er door getemperd. Dopers­ vooruit-grijpen staat ons als een bakenin zee.

Wat dan als er van enige gestalte van het ideaal niets meer over is? Wat dan als Gods wetten als afgedaan terzijde worden geschoven en 's Lands wetten al meer zich aan Gods wetten niets gelegen laten liggen?

't Wordt ons koud om het hart. Wij weten immers van de oordelen Gods. "Wie God verlaat ". Al meer wordt het ideaal losgelaten. Als we nog moor een plekje mogen hebben! Wat staat ons niet te wachten! Hoewel het hoogmoed in de vestzak heeft, wordt het kostuum van de dakloze aangedaan. We gevoelen ons de verschoppeling en gediscrimineerde. Hoewel ons de belijdenis der tollenaar niet onbekend en de belofte voor deze wereld meegegeven is: in de wereld zult gij verdrukking hebben.

Hoe anders de woorden van de Koning: "Gij zijt het zout der aarde". Door kunnen we hoogmoedig mee worden: Wij zijn het. Misschien zijn we het ook wel geworden. Dan wordt het Woord van Christus tot een strijdkreet, een beginsel. Hetwelk wij in de praktijk moeten brengen, en waar wij voor uit moeten komen. Sluit u bij ons aan, dan wordt het alles beter.

Maar nu is het Goddelijke kwalificatie van de leerlingen, van de geroepenen. Dan is het toch wel opmerkelijk dat de Heere Zijn leerlingen vergelijkt met een stof die opgenomen in een andere stof niet gezien wordt. Als we het zout op de bonen zien liggen, zijn ze niet om te eten. Maar als het voedsel smakelijk is bereid, dan wordt het niet gezien. Wel bemerkt! Ja juist, geprezen! Dan is ook niet alleen tot slot van het kookproces boven op het voedsel een handvol zout gegooid, maar is tevoren het kookvocht ermeedoortrokken.

Het is als met de giften in het partijblad: ontvangen van N.N. Het heeft zijn werking wel gedaan, maar de naam van het mannetje of vrouwtje is achterwege gebleven.

Nergens lezen we dat de discipelen een actie op touw hebben gezet om de goddeloze regering van hun dagen aan de kant te zetten, nergens lezen we van een poging het Romeinse rijk ten onder te brengen. Maar ze kwamen wel aan het hof. Vaak gebonden, maar ook als vriend van de koning of omdat men hen zo graag hoorde. Hun woorden waren met zout gemengd, pittig, vol van Geest en leven. Ze gingen in het spoor van hun Meester, Die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus beleden heeft. Ook lezen we van discipelen van Jezus die zitting hadden in het landsbestuur. Mede betrokken bij zijn veroordeling, leggen zij zijn lichaam, met hun niet in onschuld gewassen handen, in het graf.

Gij zijt het zout der aarde. Dat wordt niet gezien, moor wel bemerkt. Iemand heeft eens gesproken van Anoniem Christendom. Dat lijkt me een belaste term. Zo gemakkelijk verwatert anonimiteit tot absentie, als met de spreekwoordelijke wijn en het water. Het heeft er dan hooguit nog het kleurtje van.

Maar toch kan het ons ook helpen de roeping te verstaan. De anonymus doet afstand van naam en stand ten gunste van de Zender, de Roepende. Zijn stem. Zijn Woord moet klinken. De waarde en betekenis van Zijn geboden in het licht gesteld. N.N. doet een Duit, om niet te zeggen een Schat, in het zakje.

Nee, geen koekje van eigen deeg, 't is alles gekregen goed. Originaliteit moeten dezulken zich ontzeggen. Enkel de wetten van een Ander aangeprezen, uitgestald, toegepast. Toepassing. Wat dan als de gestalte welhaast verdwenen schijnt? Zout der aarde zijn! Thuis, op het werk en in de school. Maar ook principieel en praktisch in Raad, Provincie en Staten- Generaal.

O, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Dat geschiedt als het oordeel begint van het huis Gods.

J. Geene Katwijk aan Zee.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

”Gij zijt het zout der aarde”

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken