Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GROTERE ROL VOOR GEMEENTEN IN GEZONDHEIDSBELEID

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GROTERE ROL VOOR GEMEENTEN IN GEZONDHEIDSBELEID

3 minuten leestijd

Gemeenten dienen voortaan eens per vier jaar een nota uit te brengen over het gevoerde en te voeren gezondheidsbeleid. Ook moeten zij verordeningen opstellen over hygiëne bij grote evenementen. Dit staat in de rapportages van de stuurgroep 'basistaken collectieve preventie' die recent aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoopt D.V. komend najaar haar standpunt bekend te maken.

FRHELDERIN^

Het gaat om aanbevelingen voor de invulling van een landelijk uniform pakket op het gebied van collectieve preventie. De stuurgroep spreekt over een basispakket, v/acronder de landelijk verplichte taken vallen, en een pluspakket met aanvullende taken. Zo'n uniform pakket moet gemeenten duidelijkheid verschaffen over hun taken en verantwoordelijkheden. In de huidige Wet Collectieve Preventie (WCPV) zijn die immers vaag geformuleerd, waardoor de opvattingen over de mate waarin gemeenten een preventief gezondheidsbeleid moeten voeren, uiteenlopen.

De stuurgroep wil komen tot verheldering van de WCPV. Dit sluit aan bij de in het regeerakkoord voorgestelde invoering van een bodempakket voor de jeugdgezondheidszorg en het beter vastleggen van landelijke en gemeentelijke taken in de WCPV.

SPEERPUNTEN

De stuurgroep wil dat gemeenten elke vier jaar de doelen en speerpunten van hun gezondheidsbeleid in een beleidsnota vastleggen. Daarbij dient specifiek aandacht te zijn voor de te behalen 'gezondheidswinst' buiten de sector van de gezondheidszorg. Terreinen als bijv. ruimtelijke ordening en milieu moeten in het beleid worden betrokken. Gemeenten moeten samenwerken met instanties in de regio en voorwaarden scheppen om het voorgenomen beleid te realiseren. Tevens stelt de stuurgroep voor gemeenten verantwoordelijk te maken voor de regie van de openbare geestelijke gezondheidszorg, o.m. door het instellen van samenwerkingsverban­ den en het afsluiten va convenanten met betrokkenen.

Dienen gemeenten op het vlak van de preventie voor geestelijke gezondheid meer beleidsvrijheid te krijgen, de taken op het ge­ bied van de infectieziektenbestrijding moeten volgens de stuur­ groep landelijk worde standaardiseerd. Wèl gemeenten nadrukkel verantwoordelijk worden voor sur­ veillance, beleidsadvisering en de invulling van een netwerk- en regiefunctie.

Verder wordt aanbevolen dat gemeenten verordeningen opstellen waarin eisen zijn opgenomen voor de hygiëne bij grote evenementen en bij voorzieningen als tatoueer- en piercingstudio's. Aan kinderopvangcentra, basisscholen en de medische kinderhuizen moet technisch-hygiënische zorg worden aangeboden.

NATIONAAL NIVEAU

De stuurgroep meent dat ook de invulling van het jeugdgezondheidszorgbeleid op nationaal niveau moet worden gestandaardiseerd. Het daartoe ontwikkelde uniforme pakket omvat activiteiten gericht op lichamelijke en geestelijke gezondheid, op het gebied van voorlichting en begeleiding, monitoring en sig­nalering, screeningen en vaccir ties, onderkenning van gezondheidsbedreigende factoren en so menwerking in het zorgsysteem Ook m.b.t. de medische milieukurde - behelst de invloed van de f/sieke omgeving op de gezondheid s gezocht naar een helderder formulering van reeds in de WCPV opgedragen taken. Het betreft taken er; behandeling van vragen en klacrren uit de bevolking, signalering van uit medisch-milieukundig oogpunt orqewenste situaties en advisering over medisch-milieukundige problemei aan burgers, gemeente, gezond heidszorg en andere instanties. L - stuurgroep vindt dat de medische milieukunde een vast onderdeel moet zijn van het te formuleren G': meentelijk en landelijk gezondheidsbeleid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

GROTERE ROL VOOR GEMEENTEN IN GEZONDHEIDSBELEID

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken