Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wankelende zekerheden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wankelende zekerheden

5 minuten leestijd

Het leek de laatste tijd zo goed te gaan. Kabinet Paars I had de wind in de zeilen. Grote economische groei en voorspoed. Poors II kon er weer op voortbouwen. Verder op weg naar een paradijs op aarde.

Maar dan een paradijs zonder God. Hoe langer hoe minder loot ons volk zich aan God en Zijn heilzaam Woord gelegen liggen. Het leeft zich uit in de zonde. Steeds meer wordt normaal gevonden wat God verboden heeft. En ook wij dreigen eraan gewoon te raken. En....het gaat toch goed?

Maar ineens worden er alarmerende berichten vernomen. De aandelen in Japan verminderden binnen enkele weken ongeveer 230 miljard gulden in waarde. In Oost Azië spatten de opgeblazen economieën als zeepbellen uiteen. In Rusland heeft de chaos compleet toegeslagen. Belangrijke hoeveelheden kernwapens liggen daar nog opgeslagen.

Gevreesd wordt voor een wereldrecessie. De wereld blijkt een groot dorp geworden. De een sleept de ander mee in zijn ondergang. Beurzen kelderen. Mensen die zich schatrijk waanden, zijn ineens straatarm. Prognoses van economische groei moeten worden bijgesteld. Mensen die op een deskundige wijze waarschuwen wordt de mond gesnoerd. Geen paniek. We willen niet ontwaken uit de droom van ons aardse paradijs. Toch is het niet denkbeeldig dat een wereldwijde recessie kan toeslaan, zoals het ook in de jaren voor de tweede oorlog plaats vond. De Heere kon in een keer blazen in al onze zekerheden. De toren van Babel kan ineens omver storten. Dot geloven we eigenlijk niet. Heimelijk denken we dot onheilen en rampen zoals die elders in de wereld plaats vinden, ons niet kunnen treffen We bouwen zo zeker op onze materiële welvaart dat we God niet meer nodig hebben.

Als de Heere echter met ons zou doen naar onze zonden, dan zouden die oordelen zeker moeten komen. En ze zullen komen. Gods geduld is wel groot. Gods lankmoedigheid vaak onbegrijpelijk. Moor als de maat van de ongerechtigheid vol is, don is het oordeel klaar.

Daarom mogen we elkaar de vraag wel stellen of we een betere zekerheid door genade hebben. Ook onder ons is er zulk een zucht naar geld en goed. Het tere afhankelijke leven ook in materieel opzicht wordt vrees ik, steeds schaarser. We passen ons zo gemakkelijk aan, aan de schema's van de wereld. En dat, terwijl we toch worden gewaar­ schuwd: "Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing uws gemoeds." De apostel Paulus kende een heerlijke, onwankelbare zekerheid:

"Ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, nog tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere."(Rom.8: 38, 39)

Wie die zekerheid kent ligt voor tijd en eeuwigheid geborgen in het welbehagen van de Vader, in het offer van de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. Daar moeten we wel met heel ons wezen naar staan.

Want alle andere zekerheid wankelt en gaat teniet. Wankelende zekerheden.

Zo is het ook bij de naar de mens gesproken machtigste man op aarde, de president van de Verenigde Staten. Wat leek zijn positie zeker.

Juist de economische groei oncf r zijn bewind verschafte hem die zekerheid. Een ongekende popuk' ifeit was zijn deel. Opiniepeilingen varen bijzonder gunstig. Maar oc - zijn positie wankelt. Overspel, j- gens, meineed, het komt allemr J! voor de dag. In en in triest, dor e- mand met zo'n grote verontwoi delijkheid en zo' n hoge positie te deze dingen kwam. Het ergste is at de Naam des Heeren er zo de wordt gelasterd. Daar de presir-nt immers belijdt christen te zijn. V a behoeven echter geen beschulc ]ende vinger naar hem uit te steke Het post ons niet een hard oorc .el te vellen. Wie meent te staan zi-; toe dot hij niet volle. Wie zijn eige' hort een weinig kent, kon alleer maar de Heere bewonderen ab lij of zij voor deze dingen bewac wordt in de uitleving. Want een mens valt tegen. Elk mens. En W.' meest vallen we onszelf tegen c we onszelf leren kennen in het ' nt van Gods heilige Wet. Dan kun; jn we ons niet verlustigen in de wc daden van anderen. Integendeel, net niet ontzettend dat heel de wer»: : • via internet kennis kan nemen v; de details van Clinton's overspelige verhouding? Dan hebben we oc geen behoefte om op anderen c gevallen zijn, neer te kijken. Juis niet, maar dan zal alleen maar ' at gebed vermenigvuldigen: "Heerhoud mij vast, houd mij staande." Maar dan kunnen en willen we het kwade ook niet bedekken en goed praten. Want alle ongerechtighe d is zonde en zal eenmaal rechtvc"'dige vergelding ontvangen. Alles wat op deze wereld zo vast lijkt wankelt en valt weg. We mogen ook de president van de Verenio; ^e Staten toebidden of God hem d • zekerheid wil schenken, van wa ; uit Dovid bad: "Tegen U, tegen U c leen heb ik gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad was in Uw ooc. Maar dat ook hij die zekerheid an Godswege mag ontvangen: "Uv zonde is verzoend en uw misdo'd is van u geweken. Dot kan gelu- '9 omdat Jezus Christus de zonde • ar wereld droeg. En in Hem alleen • gt de zekerheid, die niet wankelt, t-ie zekerheid bid ik u allen toe.

Ds D.J.Budding

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

Wankelende zekerheden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken