Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe Statuten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuwe Statuten

5 minuten leestijd

Hef SS zover'. Vanaf 4 september j.l. zijn de nieuwe partijstc en en het nieuwe Algemt Reglement, zoals deze w en vastgesteld in de Hu: oudelijke Vergadering vat 17 september 1997, officieel van kracht.

VOOR VERENI­ GINGEN GRATIS

Het is vanzelfsprekend van groot belang dot in ieder geval alle besturen van onze verenigingen, plaatselijk, gemeentelijk en provinciaal, een exemplaar daarvan 'binnen handbereik' hebben. Daarbij hopen wij hen behulpzaam te zijn. Alle genoemde verenigingen beschikken als het goed is over een ringband, waarin is opgenomen het adresboek, de procedures voor de diverse verkiezingen en de, inmiddels dus verouderde statuten en algemeen reglement. Het is de bedoeling dat in de tv/eede helft van september een nieuwe uitgave van het adresboek verschijnt en kosteloos aan de secretarissen wordt toegezonden. Daaraan wordt deze keer, als extra service, een exemplaar toegevoegd van statuten en algemeen reglement.

De inhoud van deze ringband is geko' -srd op A4-formaat. Wanneer er sturen of bestuursleden zijn die over één of meer extra exemplaren willen beschikken, dan kunnen deze worden bijbesteld. Dat kan zowel op A4-formaat als, in brochurevorm, op A5-formaat. U betaalt voor deze extra exemplaren slechts ƒ 2, 50. Wilt u een ringband aanschaffen, dan betaalt u daarvoor, inclusief de totale inhoud, het luttele bedrag van ƒ 1 0, 00. Voor beiden geldt wel: exclusief verzendkosten.

NOODZAKELIJK

Direct hiermee in verband staat de noodzaak om de statuten (voorheen nuishoudelijk reglement] van de pkven aan te passen. Een aantal kiesverenigingen heeft reeds gebruik gemaakt van de concept-statuten voor de pkv-en die op de nieuwe partijstatuten zijn afgestemd. Deze zijn op diskette beschikbaar, inclusief verzendkosten, voor niet meer don 10 gulden.

Vanzelfsprekend is er geen enkele verplichting om van dit concept gebruik te maken. Het is een hulpmiddel dat wij u aanbieden omdat het Burgerlijk Wetboek bepaalde eisen stelt waaraan ook uw vereniging verplicht is te voldoen. U mag dot op eigen wijze invullen, mits u er maar voor zorgt dat uw verenigingsstatuten geen bepalingen bevatten die strijden met de partijstatuten.

Maar ik kan me niet voorstellen dat er verenigigen zijn die er behoefte aan hebben het wiel opnieuw uit te vinden terwijl dat voor zo'n luttel bedrag op het partijbureau verkrijgbaar is.

NIET MOEILIJK MAKEN

Conform artikel 13, lid 2 van de partijstatuten mogen de statuten van de plaatselijke vereniging geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten of het Algemeen Reglement van de partij. Artikel 14 zegt daarom ook dat pkv-statuten ter goedkeuring moeten worden toegezonden aan het Hoofdbestuur.

Uit de tot nu toe binnengekomen pkv-statuten blijkt dat deze vrijwel altijd op onderdelen afwijken van het concept. En die vrijheid is er zonder meer. Uiteraard onder voorbehoud van het zo-even genoemde artikel.

Het betekent echter wel dat het goedkeuren van deze statuten een zeer tijdrovende bezigheid is als er op het begeleidende briefje in alle vriendelijkheid niet meer wordt vermeld dan dat het concept als uitgangspunt is gebruikt en daarvan slectits op enkele onderdelen is afgeweken. Vervolgens mogen wij uitzoeken waar de verschillen zitten! Graag dus in het begeleidende briefje even de artikel(led)en noemen die niet conform het concept zijn.

Wanneer we zo de tot nu toe binnengekomen pkv-statuten bekijken, dan springt er een aantal onderdelen uit waarover bij meerdere verenigingen verschil van inzicht bestaat. Het zal niemand verbazen dat de artikelen die iets regelen ten aanzien van het buitengewone lidmaatschap daar één van is. Dat levert don ook geen problemen op, aan­ gezien al in een heel vroeg stadium is aangegeven dat het al dan niet opnemen van deze mogelijkheid tot de vrijheid van de pkv behoort.

Een onder punt waarover kennelijk verschillend wordt gedacht, is artikel 1 7, dat handelt over de 'onverenigbaarheid van functies'. Met name de bepaling dot het lidmaatschap van de fractie in de gemeenteraad onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap van de pkv, wordt lang niet altijd overgenomen. We signaleren hier slechts en volstaan met de opmerking dot ook deze plaatselijke aanpassing een HBgoedkeuring niet in de weg staat. Inhoudelijk hopen we binnenkort op de kwestie zelf nog wel terug te komen.

Eveneens meerdere verenigingen hebben moeite met het gestelde in artikel 12, het vierde lid. Daarin wordt gezegd dat vóór 1 oktober een ledenvergadering belegd moet worden waarop het agendapunt "Voorstellen voor de jaarvergadering" voor\(.om\. Daaraan wordt de conclusie verbonden dat er in de maand september een vergadering belegd moet worden, speciaal om de leden de gelegenheid te geven met voorstellen te komen. En als vergaderen in die maand moeilijk is, probeert men allerlei constructies te bedenken om dot te voorkomen. Bijvoorbeeld door reglementair vast te leggen dat de leden als ze een voorstel hebben, dot schriftelijk kunnen indienen en vervolgens het bestuur daarover een beslissing te laten nemen.

Dat lijkt ons echter niet de juiste oplossing voor dit, overigens niet nieuwe, 'probleem'. Veel beter is het om de concept-statuten op dit punt ongeschonden te laten en het punt Voorstellen voor de jaarvergadering te agenderen voor de jaarvergadering van uw vereniging of -als die er is- een latere vergadering van uw pkv nog vóór de zomer.

En is er echt een voorstel van dusdanig belang dat het geen uitstel kan velen en komt dat op na bovengenoemde vergadering en vóór 1 oktober, dan biedt artikel 12.6 alsnog de mogelijkheid een ledenvergadering bijeen te roepen.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

Nieuwe Statuten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken