Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

5 minuten leestijd

In de Plenairezitting vön het Europees Parlement in Straatsburg stond vorige week de problemen in de varkenssector en de reiskosten centraal.

PROBLEMEN IN DE VARKENSSECTOR

De varkenshouders maken moeilijke ti|den door. Vorig jaar werd de sector geteisterd door de varkenspest. Vervolgens kwam de verplichte inkrimping en nu dreigen veel varkensboeren failliet te gaan door extreem lage prijzen. Dat wordt veroorzaakt door enorme overschotten op de Europese markt. De goede pri|zen in 1997 hebben veel boeren in de Gemeenschap aangezet om de productie uit te breiden (in economische termen heet dit de varkenscyclus). Daardoor is een overvolle Europese markt ontstaan. Daar komt bij dat er belangrijke afzetmarkten zijn weggevallen door de economische crisis in het Verre Oosten en Rusland.

Voldoende reden voor het EP om een resolutie over dit onderwerp in te dienen. In deze resolutie wordt de Europese Commissie opgeroepen aanvullende maatregelen te nemen om de markt te ontlasten. Van welke aard deze maatregelen moeten zijn, laat de resolutie zich echter niet over uit. In zijn stemverklaring legde Van Dam de vinger bij deze algemene en daardoor weinig zeggende oproep. "Wat verstaan we onder aanvullende maatregelen"? zo vroeg hij zijn collega's. "De algemene formulering van de aanbevelingen geeft aan dot daarover in net Parlement nogal verschillend wordt gedacht." Zo zijn er ideeën geopperd om een subsidieregeling in te voeren voor het doden van big­ gen om zo het aanbod te beperken. "Zo'n regeling is ethisch onverantwoord en doet het imago van de sector geen goed". Volgens Van Dam moet worden erkend dat de mogelijkheden van de Europese Unie om in te grijpen beperkt zijn. De Europese marktordening voorziet bijvoorbeeld niet in een regeling om varkensvlees uit de markt te nemen. Om zoiets gedaan te krijgen moet de marktregeling worden aangepast en dat is een zaak van lange adem. Daarom kan beter worden ingezet op een beter gebruik van de bestaande instrumenten, zoals een verhoging van de exportsubsidies. Een maatregel die de Europese Commissie inmiddels heeft genomen. Vorige week zijn de subsidies op de export van varkensvlees met 30% verhoogd.

Van Dam leverde forse kritiek op Duitsland en Frankrijk. Deze landen hebben eenzijdige steunmaatregelen genomen, waardoor de overproduktie in stand wordt gehouden. Van Dam noemde dat "dweilen met de kraan open". Nationale steunmaatregelen op zichzelf wijst de Eurofractie niet van de hand. Maar dan moet daar wel de voorwaarde aan worden verbonden dat die niet leiden tot uitbreiding van de productie.

REISKOSTEN

Zoals gebruikelijk behandelde het EP tijdens de oktoberzitting de begroting voor het komende jaar. Dat betekent voor de parlementariërs veelal een aantal vermoeiende uurtjes stemmen: dit keer werden er 901 amendementen in stemming gebracht.

Het debat over de begroting werd voor een belangrijk deel beheerst door de reiskosten van de parlementariërs. De huidige regeling ligt onder zware kritiek, omdat de vergoedingen aanzienlijk hoger zijn don de werkelijk gemaakte kosten. Met name in de Nederland, maar ook in de Scandinavische landen heeft dat terecht gezorgd voor negatieve publiciteit. Overigens zijn vanuit de Eurofractie al jaren lang voorstellen gedaan om die overdaad ongedaan te maken. Dit jaar hadden ook andere leden amendementen ingediend met voorstellen voor een onkostenregeling op basis van werkelijk gemaakte kosten. Een van deze amendementen was afkomstig van de Nederlandse parlementariër Donkert (PvdA). Bij de voorbereiding van de begroting in de begrotingscommissie werd dit amendement aangenomen. Maar op aandrang van de christendemocraten werd aan dit amendement toegevoegd dat zo'n onkostenregeling geregeld moet worden in een ledenstatuut. In zo'n ledenstatuut zouden ook afspraken moeten worden gemaakt over een gelijk salaris voor alle europarlementariërs. Momenteel is het zo dat een europarlementariër evenveel verdient als een parlementslid in zijn eigen land. En daar zitten nogal wat verschillen tussen.

Van Dam noemde die toevoeging over het ledenstatuut een "kwalijke koppeling". Het kan namelijk nog heel long duren voordat de Raad het statuut goedkeurt. Door de reiskosten daaraan te koppelen dreigt de besluitvorming daarover ook op de lange baan te worden geschoven. Van Dam in de plenaire vergadering: "Ik roep alle collega's die uitstel van de hervorming van de vergoedingen niet langer dulden op, deze koppeling ongedaan te maken."

Alle oproepen om haast te maken met een grondige herziening van de huidige onkostenregeling, mochten niet baten. Geen van de amendementen waarmee dat werd beoogd, behaalden in de plenaire vergadering de benodigde meerderheid. Zoals gezegd, werd het amendement Donkert in de begrotingscommissie aangenomen, zij het met een toevoeging over inkadering in een ledenstatuut. Bij de eindstemming in de voltallige vergadering werd het amendement met 224 stemmen voor, 74 tegen en 218 onthoudingen, verworpen (voor de goedkeuring van begrotingsamendementen is een gekwalificeerde meerderheid van 314 stemmen nodig). Dat betekent dus dat de reisvergoedingen voorlopig niet op basis van reële kosten worden terugbetaald.

Binnenkort zal het Parlement voorstellen doen voor een statuut voor de leden van het EP De rapporteur voor dat onderwerp heeft inmiddels aangekondigd in dot kader alsnog een poging te ondernemen een onkostenregeling te realiseren die uitgaat van reële kosten. Een koppeling van de onkostenregeling aan een ledenstatuut heeft niet de voorkeur van de Eurofractie. Maar aan deze strohalm om nog iets aan de vergoedingen te doen, kon niet zomaar voorbij worden gegaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1998

De Banier | 20 Pagina's

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken