Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Congres Eurofractie SGP-GPV-RPF

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Congres Eurofractie SGP-GPV-RPF

5 minuten leestijd

Ongeveer 270 geïnteresseerde jongeren hebben op 21 november het congres bezocht dat georganiseerd is door de Eurofractie SGP-GPV- RPF in samenwerking met de jongerenorganisaties van deze drie partijen.

Het thema luidde Verlicht Europa? ! De vier hoofdsprekers hadden elk hun eigen insteek. De eerste spreker, dr J. van der Harst had een interessante visie op de ontwikkelingen die gaande zijn op Europees niveau. Hij stelde dat er in Europa na de Koude "orlog veel is veranderd. Er is een '-ieidelijk afnemende belangstelling voor Europa door de VS. Duitsland is inmiddels een politieke groot­

macht gev/orden. Er is in Europa steeds minder sprake van een streven naar supranationalisme en tenslotte is Nederland van een nettoontvanger een netto-betaler gev/orden. Deze veranderingen hebben het denken over de Europese integratie volgens Van der Harst gewijzigd. Hij constateerde dot de Economische en Monetaire Unie in Haagse kringen niet meer gezien wordt als een tussenstation in het proces van Europese integratie, maar veeleer als een soort eindstation. "Kortom, aan het automatisme van het benadrukken van supranationale waarden is een einde gekomen. In dat opzicht zou men anno 1998 van een kleine trendbreuk in het Nederlandse Europo-beleid kunnen spreken", aldus Van der Harst. De tweede spreker, de VVD-buiten-

iandwoordvoerder Weisglas, gaf aan dat de VVD nog steeds een pro- Europese partij is. Wel gaf hij aan dat er binnen de VVD een omslag in het denken heeft plaatsgevonden ten aanzien van de Europese integratie. Weisglas vond dat alleen de bevoegdheden naar Brussel moeten worden overgedaan als het de nationale grenzen overstijgt. Een stellingname die Blokland later in het forum van harte onderschreef. Blokland merkte daarbij echter wel op dat de VVD-collega's in het Europees Parlement een volstrekt ander geluid loten horen. Die zijn veel meer gericht op een supranationaal Europa.

PRINCIPIËLEUITGANGSPUNTEN

Blokland onderscheidde in zijn bij­ drage twee lijnen in de geschiedenis van Europa. De lijn van machtsconcentratie (keizer Augustus, Korel de Grote, Napoleon, Hitler en Stalin) en de lijn van Augustinus, Colvijn en Groen van Prinsterer die oog hebben voor machtsmisbruik en elk op hun wijze pleiten voor een vorm van genormeerde volksinvloed, die de overheid zien als Gods dienaresse, het volk ten goede. "Staande in deze laatste traditie hebben SGP- GPV-RPF altijd de romantische idealen van hen die streefden naar Europese eenwording afgewezen. De motieven die ten grondslag lagen aan dat Europa waren macht en materialisme", aldus Blokland.

Maar hoe zit het met de wens van nooit meer oorlog op het Europese continent? Natuurlijk is die wens legitiem, "maar is dat voldoende rechtvaardiging voor Europese eenwording? Of kunnen we zoals de SGP-GPV-RPF bepleiten volstaan met een nauw samenwerkingsverband van onafhankelijke staten? ".

Blokland gaf duidelijk aan wat de Eurofractie in het Europees Parlement heeft kunnen doen met onze principiële uitgangspunten. In samenwerking met een Britse socialist is een resolutie opgesteld over zondagsrust. Deze protestantse dominee werkt graag met ons samen bij gevoelige levensbeschouwelijke onderwerpen. We hebben ook resultaat kunnen boeken bij voor de Eurofractie belangrijke onderwerpen als christenvervolgingen, computerpornografie en de bescherming van het menselijk embryo.

DERDE ZETEL

Europarlementariër Van Dam hield tenslotte een toespraak met als titel "Verlicht Europa!" (met een uitroepteken). Hij begon zijn speech met de opmerking dat het hem deugd d- eed dat drs B. Belder, "die Deo Volente volgend jaar juli de Eurofractie komt versterken", het congres voorzat. Hij wees erop dat de 450.000 kiezers die dit voorjaar op onze partijen hebben gestemd meer dan voldoende zijn om op 10 juni o.s. minstens drie zetels in het EP te verwerven.

"De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het aantal stemmen voor de combinatie in 1994 bij 300.000 bleef steken, moor zelfs dat was al meer don 2, 5 mooi de kiesdeler. Allereden dus voor die co. 150.000christenen uit onze eigen achterban, om zich terdege rekenschap te geven, wat hun verantwoordelijkheidvoor het christelijk geluid in het EP • //IS .

VERLICHT EUROPA!

Van Dam vervolgde zijn bijdrage met het thema "Verlicht Europa!".

Hij zag er drie kanten aan: een uitroep, een oproep en een opdracht. In de eerste plaats is het een uitroep. Op sotelietfoto's is duidelijk te zien dat er vooral in Europa sprake is van een enorme lichtvervuiling. Er is ook een filosofische invalshoek, namelijk dot het denken van zeer vele beleidsmakers in de Europese Unie de autonome mens als uitgangspunt nemen, een product van de Verlichting.

Verlicht Europa! is ook een oproep. Het Europese bouwwerk moet verlicht worden. "Stap voor stap is de samenwerking in Europa opgetuigd met beleidsterreinen, die voorbehouden moeten blijven aan nationale regeringen en parlementen", aldus Van Dam. Zo'n afslanking is een mes dot aan twee kanten snijdt: teen eerste behouden de lidstaten de bevoegdheden op terreinen die tot het wezen van de overheidstaak en van de nationale cultuur behoren en ten tweede wordt de Europese Unie daarmee flexibeler en doorzichtiger.

Ten slotte is Verlicht Europa! ook een opdracht. In die zin ziet Van Dam het thema het liefst. "Christenen hebben de roeping het heldere licht van Gods geboden en beloften te laten zien aan de wereld. Niet omdat ze zelf ook maar een hoor beter zijn, maar alleen omdat zij uit de Bijbel weten wat werkelijk welzijn is, wat echt de vrede dient. Hoewel wij nietige, zondige mensenkinderen zeker niet in staat zijn zuiver licht te verspreiden, blijft die opdracht staan", aldus Van Dam.

We kunnen als Eurofractie en als jongerenorganisaties terugzien op een hele mooie dag. We hopen dat duidelijk is overgekomen hoe belangrijk het is om na de verkiezingen met drie zetels terug te keren.

Namens de Eurofractie, Harold Hooglander

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 1998

De Banier | 40 Pagina's

Congres Eurofractie SGP-GPV-RPF

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 1998

De Banier | 40 Pagina's

PDF Bekijken