Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Belastingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Belastingen

9 minuten leestijd

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Er zijn weinig onderwerpen in onze samenleving die zich in een mindere populariteit kunnen verheugen dan het thema belastingen, hiet beeld dat bij veel burgers leeft van een belastingambtenaar, is dat van een grijze Dorknoper die zelfs uit een verdroogde sinaasappelschil nog enkele druppels weet te persen. En de blauwe envelop op de deurmat is voor veel brave vaderlanders een jaarlijks terugkerende bron van schrik en ergernis. Desondanks is het onderwerp belastingen een thema dat met de regelmaat van de klok terugkeert als gespreksthema aan koffie- en borreltafel. Per slot van rekening gaat het om ieders portemonnee.

Twee heren die wél veel plezier beleven aan het onderwerp belastingen, zijn minister Zalm van Financiën en zijn staatssecretaris Vermeend. Het is het meest komische duo van het kabinet. Zelfs de meest ingewikkelde en lastigste vraagstukken op dit gebied, worden door Zalm en Vermeend met een brede grijns op het gezicht aangepakt. Zo zijn de heren al volop in de weer met een geheel nieuw belastingstelsel dat toegesneden moet zijn op de maatschappelijke werkelijkheid van de 21e eeuw. Voorwaar, voortvarendheid kan de heren niet ontzegd worden.

Ruim twee weken geleden waren de bewindslieden van Financiën in de Kamer om hun belastingplan voor het volgende jaar te verdedigen.

Het voert te ver om alle elementen daaruit hier in De Banier uit te spitten. Enkele grepen daarom uit Van der Vlies' inbreng. De SGP'er sprak zijn lof uit over de poging van de regering om in het belastingstelsel meer nadruk te leggen op het belasten van milieuvervuilende activiteiten en produkten. Daartegenover staat dat arbeid, activiteiten en produkten die bijdragen een een goed en beter leefmilieu, minder zullen worden belast. Een goede zaak.

Op die manier wordt iedereen immers bepaald bij de gevolgen van zijn of haar gedrag. Hopelijk leidt dat dan ook tot een gedragsverandering.

DRINKWATER

Minder positief was Van der Vlies over een andere maatregel uit Zalms pakket. Dat is de verhoging van het BTW-tarief op drinkwater met maar liefst 1 1, 5%. Vanuit het land is door diverse personen en instanties gewezen op de kwalijke effecten van dit plan. De bedoeling van de regering is een zuiniger watergebruik te bevorderen. Een goede doelstelling, maar de vraag is of dot doel wel werkelijk bereikt zal worden. Onderzoek dat er nu reeds naar gedaan is, wijst uit dat er slechts een minimale besparing zal plaatsvinden (minder dan 1%).

De SGP-woordvoerder herinnerde het kabinet er nog eens aan dat indertijd voor dit lage BTW-tarief is gekozen omdat drinkwater nu eenmaal een eerste levensbehoefte is. Weliswaar wil het kabinet ook hier weer compensatiemaatregelen voor burgers invoeren, maar dat wordt toch wel moeilijk. Tussen burgers onderling zijn er grote verschillen.

Chronisch zieken bijvoorbeeld of andere aan huis gebonden consumenten verbruiken relatief veel water. Op z'n zachtst gezegd merkwaardig is ook dat mineraalwater en vruchtensappen wél onder het lage BTW-tarief blijven vallen.

CULTUUR

De nieuwe staatssecretaris van Cultuur is Rick van der Ploeg. Een kleurrijk figuur. Voordat hij tot het staatssecretariaat werd geroepen was hij de spraakmakende specialist van de PvdA-fractie op het gebied van Financiën. Hij is zelfs professor op dit terrein. Dat juist Van der Ploeg op Cultuur belandde, deed menigeen dan ook de wenkbrouwen fronsen.

Al snel werd duidelijk dat daar ook alle reden toe was. Op luidruchtige wijze en zich bepaald niet storend aan allerlei gewoontes en gegroeide gebruiken, deed Van der Ploeg kond van zijn wens de hele kunst­ en cultuurwereld op te schudden. Dat niet iedereen daarvan gediend was, laat zich roden...

Dat yan der Ploeg bevangen is door de paarse idee van marktwerking, moge blijken uit het feit dat een van de termen die hij heeft geïntroduceerd het begrip 'cultureel ondernemerschap' is. Weliswaar heeft de staatssecretaris beloofd zijn mening hierover verder in een nota uit te werken, zoveel is al wel duidelijk, dot hij de vraag meer wil betrekken bij de totstandkoming van het beleid. De voorgaande bewindslieden op Cultuur hebben zich volgens Van der Ploeg te veel laten leiden door de aanbodkant op de cultuurmarkt. Wat de PvdA'er wil is een groter pu bliek bereiken, want kunst moet communiceren, moet mensen raken en aan het denken zetten.

Daarover ondervraagd, gaf de nieu we staatssecretaris toe niet veel te zien in de oude idee van volksverheffing, een ideaal dat oude sociaal-democraten nog wel eens koesterden als het om kunst en cultuur ging. Hij wilde wat betreft hogere doelstellingen van kunst niet verder gaan dan uitspreken dat kunst een tegenwicht zou moeten kunnen bie den tegen consumentisme en materialisme. Het was op dit punt dat Van der Vlies, de SGP-woordvoerder bij dit onderwerp, aanhaakte.

Dat tegenwicht is hard nodig, betoogde Van der Vlies. Maar wil je dat werkelijk goed kunnen doen, dan is er maar één goed vertrekpunt, en dot is de bijbel. De SGP'er herinnerde de staatssecretaris en öe overige kamerleden er aan dat in de kerken een dag eerder stil was gestaan bij de eerste advent. Advent betekent letterlijk: de naderen de komst des Heeren. Ergens heeft van der Ploeg gezegd dat kunst verwondering moet wekken en levend houden. Welnu, zei Van der Vlies, de komst van Christus was en is het grootste wonder uit de geschiedenis. Laat kunst dan de verwondering over dat wonder levend houden!

NORMERING

Vanouds heeft de SGP moeite met nogal wat kunstvormen en -uitingen. Van der Vlies liet dat ook nu weer duidelijk blijken. Zo krijgen de film en theater volgend jaar extra geld van regeringswege toegeschoven. Dat dit niet op onze instemming kan rekenen moge duidelijk zijn. Daarentegen betuigde de SGP-afgevaardigde zijn steun aan beleidsintensiveringen (lees: extra middelen) ten behoeve van die activiteiten waar de nadruk ligt op het bewaren en conserveren van het culturele erfgoed en het brengen van die kunst onder 'het volk'.

NAeer algemeen merkte Van der Vlies op dat er ook in de wereld van de kunst en cultuur normering noodzakelijk is. Het minste wat gedaan moet worden, is na te gaan of overheidsgeld wellicht besteed wordt aan projecten en 'toestanden' die discriminerend zijn of aanstootgevend en/of beledigend. Is dat het geval, dan dient de geldkraan onmiddellijk dichtgedraaid te worden. Helaas zijn er nog veel te veel produkties en zogenaamde kunstuitingen die op dit punt de toets der (bijbelse) kritiek absoluut niet kunnen doorstaan. Wat de SGP betreft wordt die toets liever vandaag nog dan morgen ingevoerd.

MONUMENTEN

Een punt van aanhoudende zorg voor de regering, voor particulieren en voor de SGP is de monumentenzorg. Grootste probleem was en is en zal wel blijven het geld dat nodig is voor de restauraties en het onderhoud van de monumenten. Van der Vlies zette overigens niet in met kommer en kwel. Hij memoreerde dat het vorige kabinet gelukkig al heel wat extra's ter beschikking heeft gesteld voor de monumentenzorg. Er is toen dan ook een begin van aanpak geweest om de grote achterstanden weg te werken.

De SGP onderstreepte tijdens het overleg met staatssecretaris Van der Ploeg nog eens het belang van een snelle aanpak. Hoe langer je wacht, des te groter is de vervolgschade waar je later voor op moet draaien.

Goedkoop is hier dus duurkoop.

Economisch en financieel gezien is tempo daarom essentieel. Van der Vlies hield de staatssecretaris het cijfer voor dat de Nationale Investeringsbank becijferd heeft dat het terugverdieneffect van monumentenrestauraties 1 14% bedraagt! Maatregelen die de SGP verder aandroeg waren; een subsidieregeling voor provisorische conserveringsmaatregelen (met name kerken), verruiming van de vrijstellingsregeling voor stadsherstellichamen en de in­ tegratie van restauratie- en onderhoudssubsidies.

Speciale aandacht vroeg de SGPfractiewoordvoerder voor die restauraties die tussen wal en schip zijn gevallen nadat vorig jaar het besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (BRRM) werd gewijzigd. De technische uitleg wordt de lezer van dit logboek bespaard, maar feit is dat sommige restauraties in de problemen zijn gekomen als gevolg van de wijziging van bovengenoemd besluit. In plaatsen als Strijen en Goedereede (er zijn meer voorbeelden te noemen) heeft dit ertoe geleid dat men opgezadeld is met een torenhoge schuldenlast. Van der Vlies vroeg uitdrukkelijk de aandacht van de staatssecretaris voor de uitzichtloze toestand waarin deze plaatsen en gemeenten dreigen te geraken. Het antwoord van Van der Ploeg was in die zin geruststellend, dat hij toezegde om over e.e.a. met de VNG om de tafel te gaan zitten en kort daarna uitsluitsel te zullen geven. Wellicht dat er dan toch nog licht gaat gloren voor de betrokken gemeenten.

ASIELZOEKERS

Aan het vervolgverhaal over de asielzoekers is in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 november weer een hoofdstuk toegevoegd. Rond middernacht begon de Kamer aan een debat met staatssecretaris Cohen over asielzoekers zonder geldige papieren, de zogenaamde 'ongedocumenteerden'. De regering wil met behulp van een wetsvoorstel vaker dan nu het geval is ongedocumenteerden weren. Uitgangspunt van het beleid is dat het enkele feit dat een asielzoeker geen papieren kan overleggen, niet automatisch leidt tot de conclusie: weren. Zou dot wel het geval zijn, dan zou dat er toe leiden dat de bonafide vluchteling de dupe wordt van degenen die niet bonafide zijn.

De SGP-fractie toonde zich bij monde van woordvoerder Van der Staaij positief over het wetsvoorstel van de staatssecretaris. Van der Staaij vatte het voorstel kort samen met de woorden: het biedt een bonus voor optimale medewerking en een negatief signaal voor hem/haar die zich met opzet van zijn papieren ontdoet. Ook is sympathiek de doelstelling de goeden niet onder de kwaden te laten lijden.

Wél plaatste de SGP-afgevaardigder nog enkele vraagtekens bij de uitvoering in de praktijk. Eerlijk gezegd zitten er toch nog enkele onduidelijkheden in de wet, die ons doen twijfelen aan de haalbaarheid van de doelstelling van het voorstel, t.w. meer mensen bij de grens tegenhouden. In datzelfde kader informeerde Van der Staaij nog even naar de vorig jaar toegezegde intensivering van het 'mobiel vreemdelingentoezicht', zeg maar de intensivering van de controle op mensensmokkel. Er zou actiever door douane en marechaussee worden toegezien op smokkel met behulp van vrachtwagens. Tevens zouden er in de richting van luchtvaartmaatschappijen maatregelen worden genomen. Tot op heden heeft dat echter nog weinig zoden aan de dijk gezet. Temeer reden, aldus de SGPfractie, om dit punt in de gaten te houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 1998

De Banier | 40 Pagina's

Belastingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 1998

De Banier | 40 Pagina's

PDF Bekijken