Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Spreiden, speet, gespeten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Spreiden, speet, gespeten

8 minuten leestijd

Er was eens een tijd dat 'men in Den Haag' het goed dacht allerlei Rijksdiensten te spreiden over heel het land. De Residentie zou er beter van worden omdat daarmee voorkomen zou kunnen worden dat de Randstad te veel dichtslibt, en de regio's zouden ermee gebaat zijn omdat dit de werkgelegenheid in de provincies zou stimuleren. Weliswaar was het vervelend voor al die mensen die dan moesten verhuizen van Den Haag naar een of andere provinciestad, maar dat was allemaal overkomelijk. En dus werd de PTT naar Groningen gebonjourd en ging het Centraal Bureau voor de Statistiek, althans een onderdeel daarvan, richting Limburg, Heerlen om precies te zijn.

Maar zoals zo vaak, bleek ook hier dat 'voortschrijdend inzicht' leidde tot andere gedachten, want ja, 't is allemaal toch wel erg lastig en duur bovendien dat die diensten zo ver weg zitten. Minister Jorritsma van Economische Zaken, die van haar collega Zalm opdracht heeft gekregen om te gaan bezuinigen, ontdekte dat die besparing het makkelijkst is in te boeken door te beknibbelen op het CBS in Heerlen. En ziedaar, opnieuw moeten er koffers worden gepakt. Als de minister haar zin krijgt, worden er de komende vier jaar 280 banen geschrapt bij het CBS in Limburg.

Dat deze plannen bij het CBS-personeel, overigens niet alleen in Heerlen maar ook bij de statistici in Voorburg, in slechte aarde vielen, laat zich raden. Zo ga je niet met je personeel om, niet als particulier werkgever en ook niet als overheid. Begrijpelijk dan ook dat ze, toen de Kamer over Jorritsma's voornemens sprak, van de partij waren op de publieke tribune of daaromtrent. Wat vooral steekt is dat de minister zo maar een bezuinigingsbedrag vaststelt en 'oplegt' zonder dat eerst is gekeken of dat allemaal wel kan, zonder een uitgewerkt plan. Een groot deel van de Kamer, waaronder de SGP, kon zich die bezwaren goed indenken. Woordvoerder Van den Berg kreeg voor zijn betoog zowaar applaus uit de zaal.

HERINDELING TWENTE

De eerste regio die door Paars-ll in het kader van herindelingsbeleid volledig op de schop wordt genomen is Twente. Aan minister Peper van Binnenlandse Zaken de taak om deze herindelingsplannen door de Kamer te loodsen. Het werd een gedenkwaardig debat. Om maar direct met de deur in huis te vallen: zo slecht opereerde een minister zelden in het parlement. Hij gaf geen antwoorden op vragen, ook als die een paar keer werden herhaald; hij wist

niets van de voorgeschiedenis van deze wetsbehandeling; het leek er zelfs op dat hij nauwelijks wist waar Twente ligt, laat staan de gemeenten die hij aan het verkavelen was. Op een gegeven moment tijdens de beraadslagingen viel de bewindsman dan ook helemaal stil. Het was dat Kamervoorzitster Van Nieuwenhoven een korte schorsing inlaste, anders zou de afgang nog pijnlijker zijn geweest.

Ook SGP-kamerlid Van den Berg leverde scherpe kritiek op de plannen van Peper om aan de oostkant van Overijssel een 'Twentestad' te situeren en de grenzen van de overige gemeenten in dat gebied opnieuw, en wijder te trekken. Ongeveer drie maanden geleden nog gaf de Kamerfractie een publicatie uit onder de titel 'Paal en perk'. Daarin worden de SGP-bezwaren tegen onnodige herindelingsvoorstellen nog eens op een rij gezet. Veel van de daarin genoemde bezwaren, kwamen bij de behandeling van Twente dan ook weer om de hoek kijken Van den Berg laakte o.m. het oncemocratische karaker van de voor: allen, die dwars ingaan tegen de wensen van de lokale bevolking, iij wees erop dat dit soort voorstelle vaak funest is voor het vertrouwe van de burgers in de politiek. Oo stond hij stil bij de verschillen die r zijn tussen stad en platteland, ver schillen waar het kabinet niet of nauwelijks oog voor heeft.

In zijn uitvoerige bijdrage liep de SGP-woordvoerder alle betrokken gemeenten langs, van Enschede ti. • Bathmen, van Hellendoorn tot Haaksbergen. Speciaal sterk mac te de SGP-fractie zich voor Daarie veen (moet bij Hellendoorn blijver en Rijssen (niet vastkoppelen aan Holten). SGP-amendementen zette het betoog van Van den Berg krac t bij. Fel keerde hij zich tegen Twer > stad, een samenvoeging van Hencalo, Enschede en Borne.

Het debat leidde binnen de coalitie overigens tot enige irritaties, omdot vooral D6Ó moeilijk ging doen over onderdelen van de herindeling. Gok de VVD had aarzelingen, zij het minder uitgesproken. Het ziet er naar uit dat de voorstellen desondanks door de Tweede Kamer zullen worden aangenomen. Maar Q< ilukkig is er de Eerste Kamer nog. Het zou niet voor het eerst zijn do die alsnog een stokje steken voor snode Haagse plannen met betrek king tot de gemeentegrenzen.

IOC

Opnieuw sprak de Kamer over dr prins van Oranje en zijn lidmaatschap van het IOC. Het kabinet, eerst verdediger van dat lidmaatschap, daarna een poosje tegen, ^s nu weer voor. Of de Kamer daarmee in kon stemmen? Een meerde; heid bleek dat inderdaad te kunnen. Zo niet de SGP en GroenLinks. D6ó bleef twijfel hebben. Het CDA sleepte een medaille in de wacht in het kampioenschap draaien, terwijl GPV en RPF schitterden door afwezigheid.

SGP-woordvoerder Van der Vlies, die zich al in een eerder stadium ver deze kwestie had laten horen, ignaleerde dat het kabinet, premier Kok in het bijzonder, niet echt goed Seeft geopereerd met dit zo gevoelige dossier. Veel ellende had voorkomen kunnen worden door van meetaf aan te onderkennen dat het IOC een organisatie is waar een luchtje aan zit. Het is een wereld van cor- 'jptie, fraude en omkoping. Niet onbegrijpelijk, gezien de grote comrr.erciële, economische, financiële en andere belangen die er in het geding zijn als het gaat over top- .jport en de keuze van de lokatie . oor de Olympische Spelen, maar 'oist daarom glibberig terrein.

Daar komt voor de SGP nog bij dat v/ot vroeger nog gezonde ontspanning was, ontaardt is in keiharde business en een ongegeneerde exploitatie van mensen. Het IOC is de belichaming van deze ontwikkeling. Mensenverheerlijking, sportverdwazing en zondagsontheiliging gaan hand in hand. Kortom, geen omgevmg voor een kroonprins. Het slotoordeel van de SGP-fractie was dan ook negatief. Met een beeldspraak eindigde Van der Vlies zijn bijdrage. Het kabinet zet het licht op groen. De SGP kiest in dit geval voor rood. Het is te hopen dat het voor en met (de prins van) Oranje goed afloopt. Niet dat de SGP geen vertrouwen heeft in zijn kwaliteiten, maar ook de kroonprins kan door het toedoen van anderen voor onvoldongen feiten geplaatst worden en in omstandigheden verzeild raken die voor hem, voor de monarchie en voor het land schadelijk zijn.

INTERNE

Nederland heeft een reputatie als het gaat over internationaal recht. Een van de eerste grote kenners en denkers over dot internationale recht was de man van de boekenkist, Hugo de Groot. Het is ook niet voor niets dat het vredespaleis op Nederlandse bodem is gebouwd en dat het internationaal hof van arbitrage daar is gevestigd. Ook is te wijzen op het Joegoslavië-tribunaal, eveneens in de Hofstad gezeteld. Zou het niet in die traditie passen om in Nederland een virtueel internationaal juridisch centrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en recht te vestigen?

Die suggestie deed de PvdA veertien dagen geleden in de Tweede Kamer bij het overleg over de Nota wetgeving voor de electronische snelweg. Namens de SGP was daar aanwezig onze 'nummer drie'. Van der Staaij. Hij vond de gedachte van zijn PvdA-collega zo gek nog niet. Want ook de SGP is voor een regulering van het verkeer op de electronische snelweg. En het zal niemand verbazen dat de verkeers­ borden langs en op die weg wat de SGP betreft wel wat meer verbodsen gebodsregels mogen bevatten dan die waar de PvdA aan denkt. Probleem daarbij is overigens wel dat het Internet per definitie internationaal van karakter is, en dat nationale wetgeving dientengevolge altijd tekort schiet. Je kunt in Nederland verbieden wat je wilt, het is geen enkele kunst en moeite om het verboden materiaal in het buitenland 'op het net te gooien', zodat het alsnog opgevraagd kan worden.

Aparte aandacht vroeg de SGP'er voor allerlei filtersystemen die in ontwikkeling zijn en op de markt komen. De overheid zou juist als het gaat over deze filters een actieve, stimulerende rol moeten spelen, ook naar de bedenkers van deze systemen. Over zelfregulering, een thema waar het kabinet regelmatig op terugkomt, was Van der Staaij uitermate sceptisch. Is zelfregulering in de praktijk niet vaak zelfhondhaving? vroeg hij zich af. Al eerder voerde de SGP een pleidooi voor een inhaalslag bij politie en justitie. Deze instanties moeten meer mogelijkheden hebben en krijgen om werk te maken van de opsporing en vervolging van strafbare uitingen op. internet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 1999

De Banier | 32 Pagina's

Spreiden, speet, gespeten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 1999

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken