Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Drie maal spreekrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Drie maal spreekrecht

7 minuten leestijd

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

Stilzitten was er in de allereerste zittingsweek van het Europees Parlement niet bij. Al meteen voerden onze drie leden het woord: Blokland over het Duitse voorzitterschap en Van Dam over de Belgische dioxineaffaire. Belders maiden-speech ging over een thema dat hem na aan het hart ligt: de crisis in Kosovo. De eerste vergadering van het EP in nieuwe samenstelling vond plaats in het nieuwe parlementsgebouw te Straatsburg dat luistert naar de naam Louise Weiss. Waarom voor deze naam gekozen is, blijft een raadsel. Of het moet een compensatie zijn van de vele zwarte wanden in trappenhuizen, liften en toiletten.

EEN GLOEDNIEUW, PEPERDUUR GEBOUW

Het ruim één miljard gulden kostende optrekje is overigens met de Franse slag opgeleverd. Drie voorbeelden. Wie zijn handen wil wassen, krijgt een compleet nat pak.

Wie met een rolstoel het gebouw in wil, merkt dat de veiligheidspoortjes daarvoor te smal zijn. Wie meent dat de leden ruimer in hun jasje komen te zitten, heeft het mis. De kamers in het nieuwe gebouw beschikken alleen maar over een grotere douche-ruimte (waar je niet veel aan hebt). Een persoonlijk medewerker komt daarentegen klem te zitten tussen het voor hem bestemde werkblad en het bureau van de parlementariër. De architect dacht dat twintig centimeter ruimte wel genoeg zou zijn. Netwerken in Straatsburg wordt nu echt adembenemend. Een troost: het is maar voor twaalf weken per jaar.

Het gebouw kreeg al snel de bijnaam Alcatraz (naar de beruchte strafgevangenis in de baai van San Francisco), want het is een heksen­ toer om er de weg te vinden. Loopbruggen en verbindingsgangen - waarschijnlijk bedoeld om gemakkelijk van het ene naar het andere deel van het glazen paleis annex doolhof te komen - zijn precies op die plaatsen aangebracht waar je het niet verwacht of normaliter niet komt. Het geheel maakt een volstrekt verwarrende indruk. Je kunt niet ontkennen dat het een geslaagde poging is om de schijnbare doorzichtigheid van het Europese besluitvormingsproces uit te beelden.

EEN NIEUW LID EN EEN NIEUWE GROE^

Op dinsdag 20 juli waren onze leden Blokland, Van Dam en Belder in Straatsburg te vinden. No enig omzwervend zoekwerk wel te verstaan. De dag ervoor werden de 'oude' leden die niet opnieuw waren gekozen uitgezwaaid. Ook Van der Waal was erbij om afscheid te kunnen nemen van de mensen waarmee hij deels tegelijkertijd in het EP zitting had.

In de nieuwe vergaderzaal zitten onze leden waar ze horen: in het midden. Christelijke politiek is noch links, noch rechts. De Eurofractie RPF-SGP-GPV heeft in het EP 'onderdak' gevonden bij de internationale groep Europa van de Democratieën in Verscheidenheid, afgekort tot EDV. Deze groep bestaat uit zestien leden: zes Fransen, vier Denen, drie Britten en 'onze' drie Nederlanders.

Uit de naam van de EDV-groep is duidelijk dat zij een Europese Unie nastreeft waarin de lidstaten zelfstandig zijn. Respect voor de verscheidenheid van naties en volkeren in Europa gaat voorop. De subgroepen zijn onafhankelijk van elkaar.

Er is dus geen 'fractie'-discipline. Een punt waaraan wij een zeer groot belang toekennen.

Een korte typering van de subgroepen waarmee wij de EDV-groep vormen is op haar plaats. De zes Franse leden behoren tot de Beweging voor het landelijk gebied, een groepering die zich verzet tegen centralisatie en urbanisatie, tendenzen die het Franse overheidsbeleid bevordert. Zij komt op voor de leefbaarheid van het platteland. De vier Denen behoren tot twee politieke partijen die de Europese Unie kritisch bejegenen: de Juni-beweging en de Volksbeweging. De drie Britse leden behoren tot de UK-Independant Party. Deze partij heeft veel stemmen bij de Conservatives weggekaapt door haar kritische EU-standpunt Op de Denen na, hebben we te rr a- ken met politieke groeperingen di.: wij niet of nauwelijks kennen. Wi^ zullen nauwlettend in de gaten houden hoe zij zich de komende tijd in het EP opstellen.

Bij de onderhandelingen voor de vorming van de EDV-groep heeft c e Eurofractie een aantal commissie-: i- maatschappen in de wacht gesleept. Zo is Van Dam 2e vice-voc zitter van de commissie voor Regi^ naai en Transportbeleid gewordei Blokland blijft lid van de milieucoi, missie. Als delegatieleider is hij o( < mede-voorzitter van de EDV-groep Belder wordt lid van de commissie voor Buitenlandse Zaken. Hij is daarnaast benoemd tot Ie vicevoorzitter van de EP-delegatie voo de betrekkingen met de Verenigde Staten. Een overzicht van de commissielidmaatschappen treft u elde , can.

De keuze voor de EDV-groep is va tevoren uitgebreid besproken met het College van Advies van RPF, SGP en GPV. Daarbij is ook deein me aan de andere euro-kritische groep Unie voor Europa van de N. tionale Staten overwogen. Maar omdat hierin zou moeten worden samengewerkt met de Italiaanse A leanza Nazionale, waarin o.a. ee' kleindochter van Mussolini actief i; viel deze keuze af. Een andere op tie zou zijn aansluiting bij geen er kele internationale groep. Dan ko men onze leden bij de 'restgroep' van de Niet-lngeschrevenen te zitten. Het Reglement van orde van h t EP geeft Niet-lngeschrevenen echt( dermate beperkte mogelijkheden, dat nauwelijks meer effectief kan worden deelgenomen aan de pari - mentaire werkzaamheden en beraadslagingen.

DRIE MAAL RECHT VAN SPREKEN

In de eerste zittingsweek ging de E'Jrofractie voortvarend van start. Bk '- land voerde op woensdag het woord tijdens het debat over het 'zeer succesvolle' Duitse EU-voorz terschap. Bij monde van Minister tischer had de Duitse regering zich zelf al deze pluim op de hoed gezet. Daar zette Blokland een paai grote vraagtekens bij. De onderhtvidelingen over Agenda 2000, het pakket hervormingsvoorstellen in verband met de uitbreiding van de Europese Unie, leverden maar een mager eindresultaat op. De voor- dracht van Prodi als nieuwe Commissievoorzitter v^'os snel rond. Maar er is inmiddels veel tijd verstreken en de nieuwe Europese Commissie is nog steeds niet daadwerkelijk aan de slag gegaan. Ook maakte Blokland zich zorgen over de manier waarop onze Oosterburen met de richtlijn voor de verwerking van autowrakken zijn omgegaan: "De Duitse regering is toch geen marionet van de Duitse automobielindustrie? ", zo hield hij de 'groene' Fischer voor.

In het debat over de prioriteiten voor het Finse voorzitterschap van de Europese Unie kreeg ons 'kersverse' lid Belder de gelegenheid om zijn visie op het slepende Kosovovraagstuk in te brengen. Hij pleitte voor internationale coördinatie van de hulpprogramma's voor de wederopbouw van Kosovo. De EU dient zich volgens Belder te hoeden voor het acute gevaar van institutionele chaos, veroorzaakt door "een wildgroei van EU-instanties die zich allemaal richten op de ene essentiële taak: de wederopbouw van Kosovo." Daarnaast noemde Belder onderlinge samenwerking van de Balkanstaten zélf van groot belang voor een duurzame stabilisatie van de regio; "...want ook zonder te streven naar een staatkundige eenneid, zijn wij daarentegen zeker geporteerd voor goede nabuurschap, : ierker nog, dat is een voluit christelijke opdracht", zo besloot hij zijn eerste bijdrage in het Europees Portent.

9 donderdagmorgen stond in het teken van het debat over de dioxineoffaire die de gemoederen van on- : --: e zuiderburen sterk verhitte. Van Dam zag in deze crisis een oproep aan producenten en overheden tot verantwoord handelen. "Terecht is onverantwoord, ja zelfs crimineel gedrag gestraft. Straffen alleen is echter niet toereikend. In de toekomst moeten wij dit soort incidenten voorkomen." Van Dam uitte kritiek op de voorstellen om een nieuw Europees bureau voor voedselveiligheid in het leven te roepen. "Meer bureaucratie zal niet automatisch leiden tot veiliger voedsel", zo betoogde hij. "Preventie van dergelijke incidenten ligt veeleer in een goede integrale beheersing van de voedselketen. Traceerbaarheid van de afkomst van veevoer is daarom van groot belang." Van Dam hield het Parlement voor dat bij de ketenbeheersing vooral de lidstaten een taak hebben. Zij moeten helpen voorkomen dat door een incident meteen de hele veevoedersector in een kwaad daglicht wordt gesteld. Commissaris Fischler nam het pleidooi voor ketenbeheersing graag over.

OVERZICHTLIDMAATSCHAPPENEP-COMMISSIES

drj. Blokland - lid commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Consumentenbescherming - plaatsvervangend lid commissieEconomische en Monetaire Zaken

mr R. van Dam - 2e vice-voorzitfer commissie Regionaal beleid. Transport en Toerisme - plaatsvervangend lid commissie Constitutionele zaken en Reglementen

drs B. Belder - lid commissie Buitenlandse zaken, Mensenrechten, Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid - plaatsvervangend lid commissie Industrie, hiandel. Onderzoek en Energie

Andere EP-commissies die wij op de voet volgen zijn die voor Begrotingen, Begrotingscontrole, Openbare vrijheden. Juridische Zaken / interne Markt, Sociale zaken / Werkgelegenheid, Landbouw, Visserij en Ontwikkelingssamenwerking. Medewerkers zullen - voor zover mogelijk - regelmatig de vergaderingen van deze vakcommissies bijwonen en de leden informeren zodat zij snel kunnen overgaan tot een actieve inbreng door middel van deelname aan de discussie of het indienen van voorstellen.

Namens de Eurofractie RPF-SGP-GPV.

Jan Schippers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 1999

De Banier | 20 Pagina's

Drie maal spreekrecht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken