Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

IN MEMORIAM

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

IN MEMORIAM

5 minuten leestijd

KOMMER VAN DER PLAS 5 februari 1927 - 7 november 1999

Maandagmorgen 8 november 1999 werden wij opgeschrikt door de telefonische mededeling, dot op de daaraanvoorafgaande zondagmorgen, 7 november 1999, toch nog onverwacht was overleden onze vriend Kommer van der Plas, met wie wij tijdens zijn leven in vele verbanden mochten samenwerken. Met diepe ontroering namen wij daarvan kennis. Donderdag voor zijn overlijden hadden wij een laatste telefonisch contact. Hij toonde zich dankbaar dat hij nog weer uit het ziekenhuis naar zijn woning mocht terugkeren en naar zijn eigen waarneming mocht het nog redelijk wel gaan. Wat is toch een mens! Bij de gedurigheid zouden we de dichter wel mogen nazeggen: "HEERE, maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zijn, opdat ik wete, hoe vergankelijk ik zij." Dat geldt ook voor een ieder onzer, bekeerd en onbekeerd. Voor allen geldt, dat we bij het sterven een Borg nodig hebben voor onze ziel, zal het wel zijn. Van der Plas zelf schreef in een "in memoriam" over een vriend: "Het ouderwetse volk van God zei, wanneer ze een weldaad aan hun ziel hadden mogen ontvangen: "Maar er moeten nog twee dingen gebeuren: "sterven en God ontmoeten". De ernst van deze zaken mocht ons allen nog opgebonden zijn of worden.

Binnen het verband van de Staatkundig Gereformeerde Partij heeft Van der Plas in vele verbanden een belangrijke rol vervuld. In de plaatselijke SGP-kiesverenigingen van Hardinxveld-Giessendam was hij vanaf december 1956 tot november 1974 en vanaf november 1980 tot aan zijn sterven, bestuurslid en vanaf oktober 1963, met eenzelfde onderbreking van 6 jaar, voorzitter. Een periode dus van 37 jaar bestuurslid, waarvan 30 jaar als voorzitter.

Ook als SGP-bestuurder deed Van der Plas van zich spreken. In mei 1953 prijkte zijn naam voor het eerst op de derde plaats op de SGP-kandidatenlijst, waardoor hij dat jaar in de gemeenteraad zijn politieke loopbaan startte. In 1962 werd hij lijstaanvoerder, welke rol hem tot 1986 zevenmaal ten deel viel. In 1970 ging hij een wethouderszetel bezetten. Later werd hij ook loco-burgemeester. Op medisch advies en vanwege drukke werkzaamheden (hij runde als ondernemer-eigenaar de deurenfabriek Van der Plas) bedankte hij in 1981 als wethouder, met welke politieke functie hij in september 1982 opnieuw werd belast totdat hij in februari 1987 als raadslid bedankte. Aan een raadsperiode van 35 jaar, waarvan 15 jaar als wethouder was daarmede een einde gekomen. Ook bovenplaatselijk was hij binnen de SGP veel werkzaam. Zo maakte hij van 1970 tot 1974 deel uit van de Zuid-Hollandse SGP-fractie. Van 1973 tot 1990 was Van der Plas daarenboven lid van het hoofdbestuur van de SGP In 1976 besloot het hoofdbestuur tot instelling van een commissie tot herziening, c.q. tot het ontwerpen van een nieuw gemeenteprogram. Deze commissie werd samengesteld uit personen, die èn in principiële èn in praktisch-politieke zin kennis dienden te dragen van de problematiek, waarmee de SGP-gemeentebestuurders werden geconfronteerd. Van der Plas was één van deze commissieleden. Ook de toelichting op bedoeld gemeenteprogram (vastgesteld op 25 februari 1970) werd door genoemde commissie ontworpen. Ook Van der Plas werkte hieraan mee.

Ook voor het kerkelijke en maatschappelijke leven wist Van der Plas tijdens zijn druk arbeidzaam leven nog tijd vrij te maken. Zo mocht hij de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Giessendom jarenlang als ouderling dienen. Binnen zijn kerkverband werd hij vanaf de oprichting in 1982 benoemd tot voorzitter van de deputaten gehandicaptenzorg. Uit dit deputaatschap ontstond in 1985 de Stichting Adullam voor gehandicaptenzorg, waarvan Van der Plas eveneens voorzitter werd. Het was zijn bedoeling dit voorzitterschap ingaande januari a.s. over te dragen.

In 1981 werd de overledene benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van der Plas zelf zegt hiervan: "Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? "

De begrafenis vond plaats te Hardinxveld-Giessendam op vrijdag 12 november 1999. De rouwdienst, die werd gehouden in de vrijwel geheel bezette Hervormde Kerk aan de Peulenstraat, werd geleid door de eerwaarde heer G. Gerritsen, voorganger van de Oud Ger.Gem. in Ned., die sprak naar aanleiding van Genesis 3 ; 1 t/m 15. Ds. D. Heemskerk, Hervormd predikant te Garderen, sprak als vice-voorzitter van de Stichting Adullam naar aanleiding van 1 Samuel 22 : 1 en 2. Ds. Heemskerk sprak tevens namens het Hoofdbestuur van de SGP Tenslotte voerde namens de plaatselijke kiesvereniging de heer Van Wingerden het woord.

Hierna volgde een grote schare de baar van de overledene naar de begraafplaats te Neder-Hardinxveld. Aan de geopende groeve sprak ds. H. Zweistra, Hervormd predikant te Leerbroek naar aanleiding van Openbaring 21 : 1 t/m 8.

De oudste dochter van de heer Van der Plas sprak een uitvoerig dankwoord.

Aan het aardse leven van Kommer van der Plas is een einde gekomen en ook hij wordt hier niet meer gevonden. Hij laat een ledige plaats achter. De Heere gedenke mevrouw Van der Plas, de kinderen en kleinkinderen, waarbij in het bijzonder genoemd wordt de gehandicapte dochter Geesje.

Hij heilige de ernstige roepstem aan hun en ons aller hart.

R. van Ommeren, oud-H.B.Iid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 1999

De Banier | 20 Pagina's

IN MEMORIAM

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken