Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

4 minuten leestijd

De letters AWGB staan voor de Algemene wet gelijke behandeling. Dat is de wet die indertijd zo veel stof heeft doen opwaaien. Toen die wet aanvaard was, vroegen wij ons hardop af wat daarvan de gevolgen zouden zijn voor hen die begeren in alle opzichten te leven naar Schrift en belijdenis. Een voorbeeld dat daarbij steeds weer werd aangehaald was dat van de benoemingsvrijheid voor schoolbesturen in gevallen waarbij sollicitanten aangeven er een relatie op na te houden die de toets der kritiek van de Wet des Heeren niet kan doorstaan. Inmiddels zijn wat jaren verstreken en onlangs werd de eerste evaluatie gepubliceerd. Het rapport slaat een geruststellende toon aan, maar dat is volgens onze fractie misplaatst.

Allereerst moet er op worden gewezen dat de fundamentele bezwaren tegen de wet, die wij bij de behandeling er van inbrachten, nog altijd recht overeind staan. Laat het dan tot nu toe zogenaamd meevallen, in potentie is deze wet nog altijd een gevaar voor organisaties en instellingen die ernst willen maken met hun Bijbelse uitgangspunten. Niet vergeten mag worden dat de wet de kroon was op een aantal ontwikkelingen die haaks staan op Gods Woord. Tijdens de behandeling gaf de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken openlijk aan dat er in sommige gevallen geen ruimte meer geboden kan worden aan een bepaalde uitleg van Bijbelgedeelten inzake huwelijk en sexualiteit. De ideoiogische lading van deze wet is duidelijk en mag niet worden onderschat. Uit de evaluatie blijkt voorts dat aan de gekozen instrumenten ju­ ridische twijfels kleven. De plaats en positie van de Commissie gelijke behandeling is in haar opzet een mislukking, aldus de evaluatie, waarbij uiteraard de commissieleden zelf noch het werk van de commissie in discrediet worden gebracht. En nu maar hopen dat de wet daardoor niet weer op de politieke agenda komt, anders dan om hem in te trekken.

ALLIANTIE

Ons werd door het RD een reactie gevraagd op de oproep van collega Van Dijke aan de SGP om mee te gaan in de alliantie van RPF en GPV. Mijn collega kennende, zal hij in de komende tijd nog regelmatig hierop terugkomen. Dat is zijn goed recht. Evenzo hebben wij het recht om onze eigen houding hierover te bepalen. Het RD kwam met een voorpublicatie van zijn artikel in het vandaag verschenen nummer van het partijorgaan van de RPF. Dat ligt nu voor mij en het stemt me op tenminste één punt verdrietig. Daarover zou ik nooit zelf begonnen zijn, als anderen dat niet al hebben gedaan. Waar gaat het om? De politieke leider van de RPF richt zich in zijn oproep op de SGP en nu komt het: 'of op zijn minst een deel daarvan'. Dat kan toch moeilijk anders worden bezien dan als een poging om een deel van de SGP, die elders in hetzelfde nummer tot bekering wordt opgeroepen (eindredacteur N. Schipper op pag.3), los te weken. Een dergelijke actie verdraagt zich niet met de indertijd verwoorde opzet om vooral groei te bevorderen uit de kring van verontruste CDA-stemmers en niet te gaan vissen in de vijver van de SGP Wij willen bepaald niet overgevoelig zijn, laat staan kleinzielig. Maar op dit punt hadden wij ons een andere houding kunnen voorstellen. Genoeg daarover.

De SGP heeft al vanaf de oprichting van eerst het GPV en later de RPF volop met die partijen samengewerkt. Dat was zo, dat is zo en zal wat ons betreft zo blijven. Natuurlijk zijn we benieuwd naar het toekomstige profiel van de unie van RPF en GPV en natuurlijk gaan we er van uit dat deze nieuwe gesprekspartner samenwerking mogelijk doet blijven. Bij herhaling hebben wij gesteld dat de nood van de tijd waarin wij leven en politiek moeten bedrijven een uiterste inspanning vraagt om de handen ineen te slaan en elkaar niet onnodig en ontijdig te beconcurreren. Integendeel, het christelijk getuigenis in de politiek mag niet door ons toedoen worden ontkracht. Onverklaarbare en ongegronde verdeeldheid levert altijd schade op en leidt tot verlies, waarvoor we dan wel verantwoordelijk zijn. Met andere woorden, samenwerking waar enigszins nodig en mogelijk! Daarover moeten we op constructieve wijze met elkaar in gesprek blijven. Wij zijn daarvoor beschikbaar. Daardoor kunnen wij 'buitenstaanders' laten zien dat het ons ernst is, dat wij in de politiek veel gemeenschappelijk hebben, dat er veel is dat ons bindt. Maar die samenwerking is nog iets anders dan samen op te gaan in één partij, want dat laatste is toch het uiteindelijke doel en resultaat van de unie van RPF en GPV. Federatie of alliantie is in de praktijk haast altijd het voorportaal van fusie. Voor fusie ook met de SGP worden van beide kanten (zo hebben wij de voorzitters van RPF en GPV toch goed begrepen? ) te grote verschillen gezien en gevoeld Daarover kunnen en willen we duidelijk zijn.

4 december 1999

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 december 1999

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 december 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken