Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

TOELICHTING OP DE AGENDA:

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

TOELICHTING OP DE AGENDA:

6 minuten leestijd

Tijdens de ochtendvergadering zal er min of meer een "standaard"agenda worden afgehandeld. Het zijn dan vooral de huishoudelijke zaken die de aandacht vragen. De agendapunten 1 t/m 4 maken een vast onderdeel uit van het "programma" voor de Jaarvergadering. Daarmee zijn ze echter bepaald niet van minder belang dan de overige agendapunten. Het tegendeel is eerder waar. Want hoe belangrijk andere zaken ook kunnen zijn, we mogen ons gelukkig prijzen dat onze (jaar)vergaderingen ingebed liggen tussen openingswoord en slotwoord. En wat er dan ook aan verschil van inzicht of gevoelen moge zijn betreffende de punten

die behandeld moeten worden, er is - als het goed is - altijd dat gemeenschappelijk fundament. Het Woord van God, waarvan wij - ook in partijverband - weten en belijden dat alles wat daarmee niet in overeenstemming is, geen dageraad hebben zal. Dat bindt! Ook omdat het altijd gepaard gaat met de indringende vraag of wij persoonlijk beleven wat wij belijden. En wat dacht u van het samen zingen van onze psalmen en de twee gebruikelijke coupletten van onze "nationale psalm"? Ik ken partijleden die alleen dat al als aanbeveling gebruikten om anderen op te wekken ook eens te gaan.

UW AANDACHT A.U.B.!

Een agendapunt dat vrijwel nooit hetzelfde is van inhoud en omvang, is dat wat nu onder punt 5 op de agenda staat. Onder verwijzing naar de Voorstellen voor de jaarvergadering zoals deze werden gepubliceerd in "De Banier" van 23 december 1999, vragen wij daarvoor hier uw speciale aandacht. Dat heeft te maken met het feit dat het kennelijk nog niet tot iedereen is doorgedrongen dat met het van kracht worden van het nieuwe algemeen reglement, ten aanzien van de behandelingsprocedure van voorstellen, het een en onder is gewijzigd. Vandaar dat we nogmaals wijzen op de van toepassing zijnde artikelen:

Artikel 5 van ons Algemeen Reglement luidt:

Amendering en > vijziging van de voorsteilen 1. "De plaatselijke kiesverenigingen hebben de bevoegdheid tot uiterlijk vier v^eken vóór de datum van een algemene vergadering schriftelijk amendementen in te dienen op de voor deze vergadering geagendeerde voorstellen. 2. Het Hoofdbestuur stuurt de amendementen, voorzien van een preadvies, uiterlijk twee weken voor de datum van de algemene vergadering naar de plaatselijke kiesverenigingen. 3. In plaats van de in het vorige lid beschreven wijze van bekendmaking kan het Hoofdbestuur de amendementen en preadviezen uitedijk twee weken vóór de

Voorstellen kunnen tijdens de vergadering worden toegelicht.

datum van de algemene vergadering publiceren in het partijorgaan. Het zal duidelijk zijn dat deze bepalingen gevolgen hebben voor de behondeling van de geagendeerde voorstellen. Het is nu niet meer mogelijk om voorafgaande aan de behandeling van een voorstel tijdens de vergadering nog met een wijziging te komen. Het zal hopelijk iedereen duidelijk zijn dat dit een verbetering is. De afgevaardigden zijn immers door hun kiesverenigingen niet met de boodschap naar de Jaarvergadering gestuurd dat ze het maar moeten bekijken. Een zekere handelingsvrijheid, zeker ten aanzien van praktische zaken, mag er zijn. Maar de voorstellen zijn, als het goed is tenminste, op een ledenvergadering besproken en daar hebben de afgevaardigden de mening van de vergadering meegekregen. Als er dan tijdens de vergadering plotseling een amendement wordt ingediend, zou dat de afgevaardigden in moeilijkheden kunnen brengen. Zij kennen het gevoelen van hun vereniging, maar een andere vereniging kan met argumenten komen die bij de bespreking plaatselijk, niet aan de orde zijn geweest, Hoe dan te handelen? Min of meer hetzelfde geldt ook voor het Hoofdbestuur. Ter vergadering ingediende amendementen kunnen moeilijk nog door het Hoofdbestuur overwogen en van een preadvies voorzien worden. Dat zou schorsing van de vergadering betekenen en dat is niet wenselijk. Vandaar deze artikelen.

"DE BANIER" LEZEN!

Dot betekent voor de verenigingen: tijdig vergaderen om van de mogelijkheid tot amendering gebruik te kunnen maken. In dit concrete geval moet uw amendement beslist vóór maandag 3 I januari in ons bezit zijn. Voor alle verenigingen betekent het: nóg beter dan anders "De Banier" lezen. Verwijzing naar het derde lid van bovenvermeld artikel zal voldoende zijn.

(wordt vervolgd op pagina 12) (vervolg van pagina 9)

De voorstellen die onder 5.1; 5.2; 5.3 en 5.4 op de agenda staan vermeld, zijn toegezonden aan de secretarissen van onze plaatselijke verenigingen én ze zijn, voorzien van een toelichting, gepubliceerd in het vorige nummer van ons partijorgaan.

Wat nog wel enige nadere toelichting vraagt, is het punt "Verkiezing leden van het Hoofdbestuur". Dat staat als zodanig weliswaar niet op de ogende voor de Jaarvergadering, maar het is wel van belang dat dit in de vergadering van uw kiesvereniging wordt besproken. Immers de afgevaardigden van uw vereniging leveren voorafgaande aan de vergadering namens uw vereniging de stembiljetten in. Punt van bespreking dus, temeer nu er een tweetal staat vermeld ter vervulling van de nog steeds niet vervulde vacature-Haeser. Een nadere kennismaking met beide kandidaten treft u hieronder aan.

Hier volgt eerst het totaal-overzicht met betrekking tot dit onderwerp:

VERKIEZING LEDEN HOOFDBESTUUR

a. Aftredend en herkiesbaar: Ds D. Heemskerk Nevenkandidaat: Ds H. Zweistra, Ned.Hervormd predikant te Leerbroek.

b. Aftredend en herkiesbaar; H. Uil Nevenkandidaat; C.H. van Wolfswinkel te Ede, 29 jaar, financieel-economisch beleidsmedewerker; lid Oud Geref.Gemeente in Ned.

c. Aftredend en herkiesbaar: A. Waaijenberg Nevenkandidaat: H.C. Bouman te Meeuwen, 59 jaar, administratie medewerker en wethouder; lid Gereformeerde Gemeenten

d. Vacature J. Haeser 1. J. van Belzen, 44 jaar, burgemeester van de gemeente Graafstroom, lid Ned.Hervormde Kerk 2. C. Egas, 38 jaar, directeur basisschool te Bleskensgraaf, lid Ned.Hervormde Kerk

J. van Belzen

werd 44 jaar geleden geboren in Kampen. Na zijn huwelijk vestigde hij zich in Nederhemert, waar hij ook onderwijzer was. In het kerkelijk leven diende hij daar de Ned. Hervormde gemeente als diaken. In de avonduren studeerde hij geschiedenis en dat leid­

de in 1 986 tot een benoeming als docent aan de reformatorische Gomarus-scholengemeenschap in Gorinchem.

Politiek werd de heer Van Belzen actief nadat het gezin was verhuisd naar Werkendam. Daar werd hij, voor het eerst in 1994, gekozen als raadslid voor de SGP Na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (als gevolg van gemeentelijke herindeling gehouden in het voorjaar van 1999) werd hij full-time wethouder in deze gemeente. In deze periode was hij als vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant ook lid van de Raad van Advies.

Een complete verrassing binnen onze partij, u zult het zich wellicht herinneren, was zijn benoeming in augustus 1 999 tot burgemeester van de gemeente Graafstroom.

C.Egas

werd 38 jaar geleden geboren in Werkendam. Een aantal keren verhuisde hij mee met het gezin waarin hij opgroeide. Woonachtig in Vriezenveen werd een opleiding gevolgd aan de P.A., waarna een benoeming tot onderwijzer aan de Stadhouder Willem

HI-school te Ede volgde. Na Ede werd het St Maartensdijk op Tholen. Daar trad hij ook in het huwelijk. Momenteel is hij directeur van de "School met de Bijbel" in Bleskensgraaf.

Zijn politieke interesse dateert al uit de Vriezenveense periode, toen hij lid was van de studievereniging aldaar. Die interesse is gebleven. Kennelijk waren ook anderen daarvan op de hoogte. Daartoe benaderd vanuit het bestuur van de SGP-Jongerenorganisatie, werd hij hoofdredacteur van "Ons Contact". Uit dien hoofde maakt hij ook deel uit van het LVSGS-bestuur. Daarin is hij inmiddels een van de ouderen.

Ook op kerkelijk terrein is de heer Egas actief. Onlangs werd hij gekozen tot ouderling/kerkvoogd in de plaatselijke Hervormde gemeente. Een verkiezing die hij inmiddels heeft aanvaard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 2000

De Banier | 20 Pagina's

TOELICHTING OP DE AGENDA:

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken